l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Punctie of biopsie onder CT-geleiding

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U bent door de specialist naar de afdeling radiologie verwezen voor een punctie of biopsie onder CT-geleiding. Het onderzoek wordt door de radioloog en de radiodiagnos-tisch laborant(e) uitgevoerd.

    

   Metformine (diabetes), plastabletten, pijnstillers en antibiotica
   Als u op dit moment één of meer van bovenstaande medicijnen gebruikt, wilt u ons dit dan voor het onderzoek vertellen?
    

   Nierfunctie
   Indien u een gestoorde nierfunctie heeft, wilt u ons dit dan voor het onderzoek vertellen?
   Allergie jodium / contrastmiddel
   Wanneer u bekend bent met allergie voor jodium of contrastmiddel, wilt u dit dan
   vóór aanvang van het onderzoek aan de laborant(e) melden!
    

   Zwanger
   Bij het uitvoeren van de CT-scan wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Wanneer u zwanger bent of denkt te zijn, moet u dit ons vóór aanvang van het onderzoek melden. Dit is in belang van uw ongeboren kind. Het is namelijk beter de ongeboren baby niet aan
   röntgenstralen bloot te stellen.
    

   Borstvoeding
   Na toediening van contrastvloeistof mag gedurende twee dagen na het onderzoek geen borstvoeding worden gegeven. De moedermelk moet worden afgekolfd en weggedaa n

    

   Verhinderd

   Bij verhindering dient u ons tenminste 24 uur vantevoren te berichten, daar wij anders genoodzaakt zijn dit verzuim in rekening te brengen. Het telefoonnummer van de afdeling radiologie is:  (0341) 463650

   Indien u nog niet in het ziekenhuis ligt, wordt u op de dag van het onderzoek opgenomen.
   Op de verpleegafdeling wordt u voorbereid. Er wordt bloed geprikt, u krijgt uitleg en er wordt nazorg gegeven. Mocht er iets zijn dat u wilt weten of mocht u iets niet begrijpen, neem dan contact met ons op. Het telefoonnummer van de afdeling radiologie is: (0341) 463650
    

   Punctie of biopsie onder CT-geleiding

   Het doel van dit onderzoek is door middel van een punctie of biopsie weefsel te verkrijgen dat in het laboratorium verder onderzocht kan worden. Dit onderzoek gebeurt onder CT-geleiding, omdat de radioloog met behulp van CT-foto’s precies kan lokaliseren, waar hij/zij moet prikken ( = puncteren).
    

   Voorbereiding algemeen

   • Meestal bent u eerder op een andere dag voor een oriënterend CT-onderzoek geweest.
   • Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dient u in overleg te treden met uw behandelend specialist, om te bekijken of deze (tijdelijk) moeten worden gestaakt.
   • Voordat u een punctie of biopsie van de borstkas of de buik moet ondergaan, kunt u een dag voor dit onderzoek op een met u afgesproken tijd (voor 15.00 uur) bloed laten afnemen bij het bloedlaboratorium.
   • Uw bloedstollingswaarden worden dan bepaald. Aan de hand van deze uitslagen wordt beslist of het veilig is het onderzoek uit te voeren. Het kan dus zijn, dat u vlak voor het onderzoek te horen krijgt, dat het niet door kan gaan. Er wordt dan een andere afspraak met u gemaakt.

    

    

   Uitvoering
   Dieper liggend weefsel in buik of borstkas wordt meestal met behulp van de CT-scanner gepuncteerd. Voorafgaand aan dit onderzoek wordt u op een verpleegafdeling opgenomen.

   Tijdens het onderzoek ligt u op de CT-tafel en worden er eerst een aantal oriënterende CT-foto’s gemaakt. Aan de hand van deze foto’s wordt de afwijking gelokaliseerd en bepaald waar geprikt moet worden. Vaak wordt dit met een viltstift op de huid aangetekend. Uw huid wordt met chloorhexidine schoon gemaakt om infectie te voorkomen. De radioloog zal steriele handschoenen aantrekken en de huid wordt afgedekt met een steriele doek. De punctieplaats wordt verdoofd. Dit voelt wat branderig aan. Met een naald zal de radioloog verschillende malen dunne strengetjes weefsel aanprikken. Hierbij hoort u een harde klik, maar u voelt geen pijn. Ondertussen worden er steeds weer CT-foto’s gemaakt ter controle. Als er voldoende weefsel is verzameld, wordt de huid schoongemaakt en komt er een pleister of klein drukverband op de prikplaats. Het onderzoek wordt afgesloten, nadat er nog een controlescan gemaakt is. Het weggehaalde weefsel zal in potjes naar het pathologisch laboratorium gebracht worden. U gaat vervolgens terug naar de verpleegafdeling waarvan u ook gekomen bent.
    

   Duur onderzoek
   Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
    

   Na het onderzoek
   U gaat terug naar de verpleegafdeling en daar wordt het wondje gedurende enkele uren nauwkeurig in de gaten gehouden. Soms moet u in een bepaalde houding liggen gedurende een bepaalde tijd. Ook worden de bloeddruk en uw pols regel-matig gecontroleerd. Twee uur na het beëindigen van het onderzoek mag u weer eten en drinken. Vier uur na het onderzoek mag u weer mobili-seren. Als u ’s morgens geholpen bent, kunt u in principe aan het einde van de dag naar huis.
    

   Uitslag
   Als het weefsel naar het laboratorium is gebracht, duurt het enkele dagen voor de behandelend specialist de uitslag heeft. Met hem dient u een afspraak te maken wanneer u de uitslag hoort.

   Afspraak

   Wilt u zich melden op:

   Dag:   ……………..

   Datum:  ……………...

   Tijd:   ………………

   Plaats: Opnamebureau (0.06)

    

   Patiëntenpas meebrengen alstublieft!

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 28-2-2021