l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Polsbreukoperatie, nazorginstructies

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wond en verband/uiterlijk pols

   Na de operatie heeft u een drukverband om. Het drukverband mag 24 uur na de operatie verwijderd worden. Er zal een zwaluwstaartje over de wond zitten, die er meestal vanzelf afvalt. Indien dit niet het geval is, mag u deze na een week verwijderen. Zolang er nog wondvocht uit de wond komt, mag u deze dagelijks verbinden met een steriele pleister/gaas. Daarna is een pleister niet meer nodig. U mag dan ook weer douchen. Het is wel belangrijk om de wond uit te spoelen met schoon water. De wond mag niet verweken, dus bad of zwembad is de eerste twee weken niet toegestaan. Soms komt het voor dat het litteken en het gebied rondom het litteken langere tijd (weken tot maanden) gevoelig is bij aanraken en druk zetten. Het litteken kan ook hard aanvoelen. Deze klachten zijn vrijwel altijd tijdelijk.

   Vanwege het letsel, de operatie en de bewegingsbeperking, kan u in de eerste weken nog een zwelling van de pols verwachten. Dit is gebruikelijk en zal geleidelijk afnemen. Houdt uw hand en pols de eerste dagen zoveel mogelijk hoog. Dit kan met behulp van een mitella of sling. ‘s Nachts kunt u uw hand het beste op een kussen laten rusten. Het is belangrijk dat u de mitella of sling maximaal een week draagt, om te voorkomen dat u elleboog- of schouderklachten ontwikkelt.

    

   Pijn

   Over het algemeen wordt de breuk in combinatie met de operatie als pijnlijk ervaren en is het van belang dat u adequate pijnstilling krijgt, om de pijn dragelijk te houden. Voor eventuele napijn kunt u paracetamol (max. 4 x daags 1000 mg) gebruiken. Indien nodig krijgt u een recept voor extra pijnstilling. Dit is vaak de eerste twee weken nog nodig.

    

   Oefenen

   De pols is oefenstabiel, wat wil zeggen dat u direct na de operatie kan beginnen met oefenen. Gips is niet meer nodig. Het is van belang dat u spoedig na de operatie begint met het bewegen van de pols en vingers om stijfheidsklachten te voorkomen. Vlak na de operatie zal er nog een bewegingsbeperking zijn, mede vanwege de zwelling en aanwezige pijn. U mag de oefeningen op geleide van de klachten en pijn uitbreiden. Zware arbeid zoals tillen, wringen en steunen op de pols moet u in elk geval de eerste zes weken na de operatie vermijden.

   U krijgt de oefeningen voor thuis mee van de handtherapeut en u kunt deze terugkijken op instructievideo van ziekenhuis St Jansdal (www.stjansdal.nl/polsbreuk). Er wordt geadviseerd om thuis een aantal keer per dag te oefenen. De balans moet gevonden worden tussen het uitbreiden van de oefeningen en het voorkomen van overbelasting. Zo nodig wordt er na twee weken tijdens de policontrole fysiotherapie aangevraagd.

    

   Hervatten dagelijkse werkzaamheden en herstel

   De duur van de herstelfase na deze operatie is variabel en afhankelijk van uw breuk, letsel, wondgenezing en herstel. U moet er rekening mee houden dat u in elk geval meer dan zes weken nodig heeft, voordat u de pols weer redelijk kunt gebruiken. Volledig normaal en pijnvrij gebruik van de pols zal meestal minimaal drie maanden duren.
   Voor de totale herstelperiode van de pols wordt zes tot twaalf maanden gerekend.
   Het titanium plaatje wat in uw pols is ingebracht, hoeft in principe nooit meer verwijderd te worden, tenzij u klachten ontwikkelt die te maken hebben met het ingebrachte materiaal. De metaaldetectorpoort op het vliegveld zal geen problemen geven met dit materiaal.

    

   Sporten

   Afhankelijk van de sport die u uitvoert, is sporten na ongeveer drie maanden weer mogelijk. Contact- en vechtsporten en intensieve krachttraining wordt afgeraden tot zes maanden na de operatie.

    

   Autorijden

   Autorijden is pas weer mogelijk als u voldoende vaardig bent. Het is de bedoeling dat u zelf inschat wanneer dit weer veilig is (eventueel in overleg met uw autoverzekeringsmaatschappij).

    

   Werken

   Ook het hervatten van uw werk is afhankelijk van de inhoud van uw werkzaamheden. U kan er rekening mee houden dat de kans aanwezig is dat het hervatten van uw werkzaamheden de eerste zes weken niet volledig mogelijk zal zijn.
   U kan uw werkzaamheden weer oppakken in overleg met uw bedrijfsarts en/of op basis van eigen inzichten. Goed om hierin mee te nemen is dat er sprake is van de eerdergenoemde oefenstabiele, maar niet (zwaar) belastbare situatie van de pols.

    

   Mogelijke complicaties

   Bij alle operaties bestaat een geringe kans dat complicaties zich voordoen. Voor de volledigheid worden hieronder de (zeer) zeldzame complicaties genoemd:
   Een wondinfectie, een nabloeding of een veranderd gevoel rondom het litteken. Neem bij toenemende roodheid, warmte en zwelling van de wond en/of koorts contact op met het ziekenhuis.
   Een slechte genezing van de breuk of een genezing in de verkeerde stand.
   De pols kan langdurig stijf zijn. Soms is er enige blijvende stijfheid van de pols.
   Overige botten, zenuwen, banden en/of pezen kunnen schade opgelopen hebben. Dit wordt vaak pas later duidelijk. Hier wordt tijdens policontroles naar gekeken.
   Na een trauma of operatie van de hand kunnen er onbegrepen klachten ontstaan die niet direct te maken hebben met trauma of de operatie. Deze klachten omvatten roodheid, zwelling, een glanzende huid, stijfheid en pijn. Ook kan er een intolerantie ontstaan voor kou. Deze klachten komen slechts zeer zelden voor en zijn vaak tijdelijk.

    

   Controles

   Twee weken, zes weken en drie maanden na de operatie komt u terug op de polikliniek chirurgie voor controle. U krijgt een afspraak bij de traumachirurg of de physician assistant traumachirurgie. Bij de eerste twee controles wordt er een röntgenfoto gemaakt en zal er gekeken worden naar de stand van de pols, naar het ingebrachte materiaal en in een later stadium naar de botgenezing. Tevens wordt de functie van de pols beoordeeld en wordt de wond geïnspecteerd. Ook is er ruimte om overige vragen te stellen.

    

   Vragen

   Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met het ziekenhuis:

   Tijdens kantooruren
   Polikliniek chirurgie (0341) 463777
   Secretariaat chirurgie (0341) 463778

   Buiten kantooruren (alleen indien spoed)
   Spoed Eisende Hulp  (0341) 463964

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 16-7-2024