l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Poliklinische revalidatiebehandeling

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Uw revalidatiearts heeft u verwezen voor een poliklinische revalidatiebehandeling. Deze revalidatiebehandeling heeft als doel uw functionele beperkingen te verminderen of deze, voor zover mogelijk, op te heffen, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren.

    

   Het revalidatieteam

   Tijdens de poliklinische revalidatiebehandeling wordt u behandeld door twee of meer leden van het revalidatieteam.

   Het team bestaat uit verschillende behandelaars met ieder hun eigen deskundigheid, namelijk een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en een psycholoog. Ook kunt u te maken krijgen met andere behandelaars, waarbij u kunt denken aan een orthopedisch schoenmaker of orthopedisch technicus.

    

   Poliklinische revalidatiebehandeling

   De revalidatiebehandeling is een poliklinische behandeling waarvoor u naar het ziekenhuis komt. Dat kan eenmaal per week zijn, maar ook meerdere keren. De behandelingen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Doordat u door verschillende behandelaars wordt gezien, kunnen de behandelsessies op één dag enkele uren in beslag nemen.

    

   Wat doen de verschillende behandelaars?

   De revalidatiearts

   Samen met de teamleden stelt de revalidatiearts een behandelplan op. De revalidatiearts coördineert uw revalidatiebehandeling en is eindverantwoordelijk voor uw revalidatieproces. Tijdens uw revalidatie ziet de revalidatiearts u enige malen om u te informeren, met u te overleggen en de resultaten van de behandeling vast te leggen. Er wordt hierbij zoveel mogelijk uitgegaan van uw vragen en problemen. Als het nodig is, overlegt uw revalidatiearts ook met uw andere specialisten of met uw huisarts.

    

   De fysiotherapeut

   De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt de problemen die u heeft met het bewegend functioneren. Bij het eerste bezoek worden uw problemen in kaart gebracht en wordt er, samen met de fysiotherapeut, een behandelplan opgesteld. In de daaropvolgende bezoeken wordt onder andere aandacht besteed aan het zo veel mogelijk herstellen van uw fysieke beperkingen, of het zo goed mogelijk omgaan met die beperkingen. Hierdoor kunt u dagelijkse activiteiten, zoals lopen, gaan zitten, gaan staan, traplopen, fietsen en eventueel sporten en werken weer opbouwen.

    

   Revalideren betekent vaak ‘opnieuw leren’. Om vaardigheden opnieuw te leren is 1 à 1½ uur per week fysiotherapie onvoldoende. Daarom krijgt u meestal oefeningen en instructies voor thuis mee.

   Op indicatie kan ook ontspanningstherapie worden ingezet tijdens het revalidatietraject.

    

   De ergotherapeut

   Iedereen verricht dagelijks veel handelingen, zoals bijvoorbeeld eten, aankleden, koken, fietsen en schrijven. Hoe ingewikkeld het uitvoeren van een handeling is, realiseert men zich pas als het functioneren tijdelijk of blijvend verstoord is. De meest ‘normale’ dagelijkse activiteiten gaan dan moeilijk of lukken niet meer.

    

   Een ergotherapeut kan helpen bij problemen in uw dagelijkse activiteiten ten gevolge van:

   • Veranderingen in het denkvermogen: bijvoorbeeld als u moeite heeft met het goed plannen van een activiteit, minder goed kunt onthouden of bij gedragsveranderingen.

   • Lichamelijke aandoeningen: bijvoorbeeld krachtsvermindering van uw arm of been of gevoelsstoornissen in de hand, waardoor opstaan uit bed, lezen, een voorwerp vasthouden of verplaatsen moeilijk is.

    

   De ergotherapeut leert u met uw beperking zo zelfstandig te functioneren in uw dagelijks leven.

   De ergotherapeutische behandeling richt zich erop dat u veel voorkomende handelingen ten behoeve van uw zelfverzorging, huishouden, werk en ontspanning weer kunt uitvoeren door middel van:

   • het opnieuw leren uitvoeren van activiteiten,

   • de activiteiten op een andere manier leren uitvoeren dan voorheen,
   • zonodig adviseren in en leren gebruiken van hulpmiddelen en aanpassingen.

    

   In voorkomende gevallen worden personen uit uw directe omgeving zoals uw partner, ouders of verzorgers bij de revalidatie betrokken, bijvoorbeeld om te leren hoe u geholpen kunt worden bij dagelijkse handelingen, zoals aankleden, toiletgebruik en dergelijke.

    

   De maatschappelijk werker

   Het kan ingrijpend zijn om ziek te zijn en daardoor beperkt te raken. Dit heeft verregaande gevolgen voor het dagelijks leven. Maatschappelijk werk richt zich op het begeleiden van revalidanten met problemen die samenhangen met een aandoening of beperking. De maatschappelijk werker kan u professioneel ondersteunen met begeleiding of bemiddeling, of door het geven van informatie en advies.

    

   Revalideren kan een grote impact hebben op u, maar ook op uw omgeving. Om die reden is het belangrijk dat er zo mogelijk iemand uit uw naaste omgeving tenminste één keer aanwezig is bij het gesprek met de maatschappelijk werker. Tijdens dit gesprek geven wij uitleg over de behandeling en bespreken we de gevolgen van de beperkingen in het dagelijks leven voor het thuisfront.

    

   De maatschappelijk werker heeft specifieke kennis van:

   • begeleiding van revalidanten en naasten bij het omgaan met een aandoening of beperkingen en de behandeling hiervan,

   • begeleiding bij het vinden van een nieuw evenwicht in het leven,
   • eventuele bemiddeling bij contacten in het ziekenhuis of met andere instanties.

    

   De logopedist

   De logopedist onderzoekt en behandelt de problemen die u ervaart in de communicatie en bij het slikken.

   Voorbeelden van deze klachten zijn:

   • niet duidelijk kunnen uitspreken van woorden,

   • moeite hebben met het op woorden komen,
   • niet goed kunnen formuleren van uw gedachten en ideeën,
   • moeilijk kunnen begrijpen wat anderen zeggen,
   • problemen met lezen en/of schrijven,
   • niet goed kunnen gebruiken van uw stem,
   • asymmetrisch mondbeeld en/of gelaat,
   • verminderde speekselcontrole,
   • verslikken bij eten en drinken,
   • moeite hebben met kauwen van vast voedsel.

    

   Met behulp van oefeningen, technieken en adviezen werkt u aan het optimaliseren van de spraak-, taal- en/of slikfunctie. De behandeling vindt individueel plaats, waarbij ook de omgeving betrokken wordt.

   Indien een ondersteunend communicatiemiddel wenselijk is, zal de logopedist hierbij adviseren en u leren omgaan met dit hulpmiddel.

    

   De psycholoog

   De wijze waarop u in het leven staat, kan het revalidatieproces positief of negatief beïnvloeden. Daarom kan het noodzakelijk zijn de psycholoog te betrekken bij het revalidatieproces.

    

   Factoren die het revalidatieproces negatief kunnen beïnvloeden zijn:

   • onzekerheid over de gevolgen van de ziekte of het ongeluk op zowel lichamelijk, emotioneel en cognitief gebied,

   • boosheid en verdriet om datgene wat gebeurd is en om wat daarmee verloren is gegaan,
   • de ziekte of de gevolgen van de ziekte niet kunnen accepteren,
   • onvoldoende duidelijkheid hebben over toekomstige mogelijkheden en/of beperkingen,
   • een niet-verwerkt ongeluk of trauma,
   • angst en depressieve gevoelens, mogelijk ten gevolge van bovengenoemde factoren,
   • psychiatrische problematiek die het revalidatieproces bemoeilijkt,
   • onvoldoende balans in het dagelijks leven,
   • slaapproblemen.

    

   De psycholoog zal u hierbij begeleiden door middel van gesprekken of aanvullend onderzoek.

    

   Kostenvergoeding

   De kosten van de poliklinische revalidatiebehandeling worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit gaat ten laste van uw eigen risico. Voor de zekerheid adviseren wij u dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

    

   Vragen

   Met vragen kunt u terecht bij de poliklinische revalidatiebehandeling, telefoon (0341)463607, dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 20-6-2024