l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Polikliniek Palliatieve Zorg

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Door uw behandelend arts of verpleegkundige bent u doorverwezen naar de polikliniek Palliatieve Zorg. In deze folder leggen wij uit wat palliatieve zorg inhoudt en wat de polikliniek voor u kan betekenen.  

    

   Palliatieve Zorg  

   Palliatieve zorg is de zorg die we bieden aan patiënten en hun naasten die van hun arts te horen hebben gekregen dat er geen genezing van de ziekte meer mogelijk is. Palliatieve zorg wordt wel eens verward met terminale zorg. Terminale zorg betekent de zorg in de laatste drie maanden van het leven . Stervenszorg is zorg in de allerlaatste levensfase, vlak voor het overlijden. Patiënten in de palliatieve fase kunnen nog maanden tot soms wel jaren leven. 

     

   Kwaliteit van leven zo goed mogelijk behouden of zelfs verbeteren is het doel van palliatieve zorg. Een ander doel is om u en uw naasten bij te staan in deze fase. We kijken daarbij naar welke dingen voor u belangrijk zijn, waar u waarde aan hecht en waar u energie van krijgt. Daarnaast kijken we in de hele fase naar zaken waar u tegenaan loopt. U kunt lichamelijke problemen ervaren. Maar ook problemen, vragen of onzekerheden op het gebied van de psyche (geest), het sociale en levensvragen hebben.

     

   Als een arts vertelt dat er geen genezing meer mogelijk is, dan kan dat vragen, angsten en stress oproepen.  

   Mogelijke vragen die gaan spelen zijn:  

   • Wat betekent dat, niet meer beter worden? Is er dan nog wel een behandeling mogelijk?  
   • Wat als er geen behandeling meer mogelijk is gericht tegen de ziekte, wat dan?  
   • Misschien wilt u wel helemaal geen (ziektegerichte) behandeling of twijfelt u daarover.  
   • Het kan zijn dat u gaat nadenken over de dood. Wanneer ga ik dood? En hoe gaat dat dan? Soms roepen deze gedachten angst op. Soms juist nog meer vragen.  
   • Als beter worden niet meer gaat, kan het ook zijn dat u zich juist wil richten op de dingen die u nog wel kan, waar u blij van wordt en die u gelukkig maken.  

   Al met al een complexe situatie met veel gedachten, gevoelens, beslissingen en emoties. Het Palliatief Advies Team van het St Jansdal ziekenhuis is er om u juist in deze periode te ondersteunen en op weg te helpen.  

    

   De polikliniek Palliatieve Zorg  

   Dit is een spreekuur dat wordt geleid door een verpleegkundig specialist (VS) (in opleiding) samen met een internist-oncoloog. Beiden zijn zij gespecialiseerd in palliatieve zorg. Het eerste gesprek duurt een uur. De eerste 45 minuten spreekt u met de VS. De oncoloog sluit het laatste kwartier aan om medische vragen te beantwoorden die zijn blijven liggen. De gesprekken die daarop volgen duren meestal 30 minuten.  

     

   Op de poli Palliatieve Zorg staan we stil bij het moment en het traject waarin u zich bevindt. We gaan in op vragen die u heeft, twijfels waar u over wilt praten of onderwerpen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken. We willen graag weten wat u graag wilt en wat u belangrijk vindt in het leven. Met welke belangrijke dingen zouden we rekening kunnen houden.   

     

   De poli is er ook voor uw naasten, diegenen die met u meeleven, meevoelen en meebewegen. Of soms juist iets anders willen dan u. Het is dan ook goed om samen met een dierbare naar de poli te komen. Samen hoort u meer dan alleen en het kan fijn zijn om na het gesprek nog samen verder te praten.  

     

   Om het gesprek voor te bereiden sturen wij enkele vragenlijsten op. Wij vragen u om deze in te vullen en mee te nemen naar het gesprek. Vaak komen daar al punten uit die we zouden kunnen bespreken.  

   We vragen u ook om na te denken over zaken die belangrijk voor u zijn, waarover u ons wilt vertellen zodat we daar rekening mee kunnen houden.  

     

   Hieronder kunt u voor uzelf alvast punten aankruisen waar u het over zou willen hebben. Neem deze brief dan ook mee naar de afspraak zodat we deze punten kunnen gebruiken als een soort agenda.  

   U kunt ook zelf beschrijven waar u tegenaan loopt en graag zou willen bespreken. Het kan ook zo zijn dat het gesprek toch anders loopt omdat er andere zaken naar voren komen die op dat moment belangrijk zijn. Het gaat erom dat u zich geholpen/gehoord voelt. 

    

   Mogelijke gesprekspunten 

   • Lichamelijk gebied zoals 

    • klachten van pijn 
    • vermoeidheid 
    • benauwdheid 
    • misselijkheid 
    • ………………….. 
    • ………………….. 
   • Psychisch gebied zoals 

    • klachten van angst 
    • verdriet 
    • moeite met accepteren van het ziek zijn 
    • ………………….. 
    • ………………….. 
   • Sociaal gebied zoals 

    • problemen op het gebied van aanpassingen in uw gezin die gevraagd worden nu u ziek bent 
    • contact met de huisarts 
    • …………………. 
    • …………………. 
   • Existentieel of spiritueel gebied waarbij 

    • vragen over het geloof, levensovertuiging 
    • levenswensen 
    • moeite met het accepteren van de dood 
   • ………………………………………………. 
   • ………………………………………………. 
   • ………………………………………………. 

    

   Contact 

   Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We zijn via de telefoon bereikbaar op elke werkdag. U kunt bellen naar de poli interne geneeskunde van 8.30 – 16.00 uur. Telefoonnummer: 0341-46 38 89. 

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-6-2024