l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Pijnstilling

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Uw behandelend arts heeft u pijnstilling geadviseerd.

   In deze folder wordt uitgelegd welke pijnstillers voor u geschikt zijn en welke doseringen het beste zijn. Voor kinderen gelden andere maximumdoseringen, afhankelijk van hun gewicht. Leest u hiervoor de bijsluiter van het medicijn. Voor kinderen zijn druppels of zetpillen de beste toedieningsvorm. De aangekruiste pijnstillers zijn voor u van toepassing. Bij veel of langdurige pijn geeft inname op vastgezette tijden op een dag het meeste pijnstillend effect. Dit zorgt voor een gelijkmatige hoeveelheid medicijnen in het lichaam. Pijnstilling is opgebouwd uit vier stappen. Bij pijn wordt bij stap 1 begonnen en bij onvoldoende pijnstillend effect per stap opgehoogd. Bij heel veel pijn wordt soms een stap overgeslagen en direct met een hogere stap begonnen. In stap 2 t/m 4 moeten de verschillende medicijnen met elkaar gecombineerd te worden voor een optimaal pijnstillend effect. Indien na verloop van tijd minder pijnstillers nodig zijn wordt vanaf stap 4 naar stap 1 afgebouwd, zodanig dat de opiaten als eerste en paracetamol als laatste gestopt worden.
   De opeenvolgende stappen van pijnstilling zijn:

   • Paracetamol
   • Paracetamol plus een NSAID
   • Paracetamol, een NSAID plus een zwak opiaat
   • Paracetamol, een NSAID plus een sterk opiaat

    

   Paracetamol

   Dit is het meest gebruikte medicament in de pijnbestrijding. Het is een zeer effectieve pijnstiller en kent zeer weinig bijwerkingen, echter bij overdoseringen kan leverschade ontstaan. Paracetamol werkt tevens koortsdempend.

   De beste dosis bij pijn is 1000 mg. Dit is twee tabletten van 500 mg tegelijk.

   Dit mag maximaal vier keer per dag. Meer tabletten per dag geeft niet meer pijnstilling.
    

   NSAID’s

   Diclofenac, Ibuprofen en Naproxen zijn de meest gebruikte NSAID’s (non-steroïdale anti-inflammatoire drugs).

   NSAID’s werken pijnstillend, ontstekings-remmend en koortsdempend.

   In combinatie met paracetamol geven ze een sterkere pijnstilling dan paracetamol alleen.
    
   NSAID’s zijn echter niet zonder bijwerkingen en zijn daarom niet voor iedereen geschikt.

   Bijwerkingen die op kunnen treden zijn onder andere maagklachten, verslechtering van bestaande nierproblemen of het verslechteren van bestaand hartfalen.

   Ook patiënten met astma en darmproblemen - zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa - wordt ontraden NSAID’s te gebruiken in verband met mogelijk aanwakkeren van de aandoening.

    

   Doseringen NSAID’s

   De maximum doseringen zijn:

   • Diclofenac 3x per dag 50 mg
   • Ibuprofen 3x per dag 400 mg
   • Naproxen 2x per dag 500 mg

    

   Soms wordt er vanwege de maagbezwaren een maagbeschermend tablet voorgeschreven, dat gedurende het gebruik van de NSAID ingenomen moet worden.
    

   Maagbeschermers
   De meest gebruikte maagbeschermers zijn:

   • Omeprazol
   • Pantoprazol (Pantozol®)
   • Esomeprazol (Nexium®)

    

   Doseringen maagbeschermers

   • Omeprazol 1x per dag 20 of 40 mg.
   • Pantoprazol 1x per dag 20 of 40 mg.
   • Esomeprazol 1x per dag 20 of 40 mg.
     

   Opiaten

   Opiaten zijn de krachtigste pijnbestrijdings-medicamenten, maar geven helaas ook de meeste bijwerkingen. Deze kunnen bestaan uit:

   • Ademhalingsdepressie (remmen van de prikkel om adem te halen)
   • Obstipatie (verstopping)
   • Sedatie (sufheid)
   • Misselijkheid
   • Braken

    

   Opiaten worden opgedeeld in zwakke en sterke opiaten. Sterke opiaten worden op de spoedeisende hulp zelden als behandeling van pijn voor thuis voorgeschreven.
    

   Zwak: Tramadol (Tramal®) is de meest voorgeschreven zwakke opiaatachtige stof.
   De dosering voor Tramadol is 3 tot 4 x per dag 50 mg.

    

   Sterk: Morfine, Fentanyl, Oxycodon (Oxynorm® en Oxycontin®) zijn de meest voorgeschreven sterke opiaten. De doseringen voor de sterke opiaten is afhankelijk van de aandoening, de hoeveelheid pijn en het optreden van bijwerkingen.

    

   Laxeren. Ter bestrijding van de obstipatie worden soms laxerende middelen voorgeschreven. De meest gebruikte daarvan is Movicolon. De dosering hiervoor is 1 tot 2 x per dag een zakje.

    

   Vragen?

   Bij vragen of onduidelijkheden over de voor u voorgeschreven pijnmedicatie kunt u binnen drie dagen na ontslag uit het ziekenhuis bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuis St Jansdal ziekenhuis te Harderwijk, telefoon (0341) 463964.

   Hierna kunt u contact opnemen met uw huisarts.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 24-7-2024