l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Pijnbestrijding na operatie volwassene

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

    

   Met deze folder willen wij u informeren over de mogelijkheden voor pijnbestrijding na een operatie. Pijn is haast onvermijdelijk na een operatie, maar wij zullen u helpen de pijn in het ziekenhuis zo goed mogelijk te bestrijden. U kunt ook zelf meewerken om de pijn te doen verminderen. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u zich tussen 11.00 en 12.00 uur richten tot de pijnconsulent van ons ziekenhuis telefoonnummer: (0341) 463874.

   Pijn na de operatie

   Pijn is een signaal van weefselbeschadiging. Het hoort er dus een beetje bij na een operatie, maar dat wil niet zeggen dat er niet over gepraat hoeft te worden. Pijn wordt ook door individuele patiënten heel verschillend ervaren. Wij willen graag horen hoe voor u de pijn is. Goede pijnstilling heeft veel voordelen. Na de operatie kunt u beter slapen, eten en drinken en het herstel verloopt vaak voorspoediger.
    

   Pijnmeting

   U bent zelf degene die het best kan aangeven hoeveel pijn u heeft. Daarom vragen wij u enkele malen per dag om de pijn met een cijfer aan te geven. Het cijfer nul houdt in dat u geen pijn heeft en het cijfer tien is de ergste pijn die u zich kunt voorstellen. Deze cijfers kunt u noteren op een meetlat.

   |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
      0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10

    

   Juist omdat pijn per persoon verschilt, is het belangrijk dat u dit zelf goed aangeeft. In rust kan pijn acceptabel zijn, maar soms met dieper ademen, hoesten of bewegen niet. Wilt u dit ook aangeven? Met uw informatie kunnen wij de pijnstilling nog beter aanpassen. Tijdens het opnamegesprek kunt u hier nog vragen over stellen.
    

   Vormen van pijnstilling

   U krijgt op vaste tijden Paracetamol en soms ook nog een pijnstiller uit de groep van de NSAID’s voorgeschreven, als basis voor de pijnstilling. Daarnaast bepaalt de anesthesioloog samen met u op welke manier u extra pijnstilling kunt krijgen. Er zijn capsules (bijvoorbeeld Tramal) die op uw nachtkastje kunnen worden gezet, zodat u er zelf over kunt beschikken. Wel zien we graag dat deze Tramal-tabletten weer worden teruggegeven als u ze niet gebruikt! Medicijnen met een morfine-achtige werking worden altijd door een verpleegkundige uitgedeeld.

    

   U kunt extra pijnstilling krijgen op de volgende manieren:

    

   • Tabletten/capsules
    In ons ziekenhuis wordt veel gewerkt met een NSAID. Dit is iets sterker dan Paracetamol 500 milligram, maar heeft, net als alle aspirineachtige medicijnen, een bijwerking op het maagslijmvlies. Weer iets sterker is Tramal, 50 of 100 milligram.
     
   • Zetpil
    Voordeel van een zetpil is dat deze ook toegediend kan worden bij patiënten die last hebben van misselijkheid of braken, of die niets mogen eten/drinken na een operatie.

    

   • Injectie
    De verpleegkundige geeft u een injectie met een opioïd. De injectie wordt op geregelde tijden gegeven. Duizeligheid of misselijkheid kunnen als bijwerking optreden.

    

   • Via een PCA pomp
    De vloeibare medicatie  komt in uw bloedbaan via een speciale pomp en een infuus op de hand/onderarm. Door de speciale pomp kan de morfineoplossing door u zelf middels een drukknopje gedoseerd worden (natuurlijk met een maximum toelaatbare hoeveelheid).

    

   • Via een slangetje in de rug
    Dit heet epidurale pijnstilling. Voor de operatie wordt met behulp van een holle naald een dun slangetje in uw rug ingebracht. De naald wordt verwijderd en het slangetje wordt vastgeplakt. Nu kunt u continu pijnstilling toegediend krijgen via een pomp die op het slangetje wordt aangesloten. Dit kan een aantal dagen blijven zitten.

    

   Indien er bij u voor een PCA pomp of een slangetje in de rug gekozen wordt zal u door het pijnteam bezocht worden om te evalueren hoe het met de pijnstilling gaat.

   Voordelen

   Onderzoek heeft aangetoond dat goede postoperatieve pijnstilling het herstel van een patiënt bevordert. De functie van hart en longen is beter en de werking van de darmen wordt gunstig beïnvloed; u heeft meer energie als u minder bezig bent met de pijn. Uw draagkracht is daardoor groter, ook psychisch.
    

   Belangrijk

   Hoe langer u wacht met het melden van pijn, hoe moeilijker het is om deze te bestrijden. Ook is het van belang dat u meldt of de pijnstillers goed of juist niet goed helpen. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld alleen helpen als u stil ligt. Wanneer u dit meldt, kunnen we passende maatregelen nemen.
    

   Hoe lang pijnstilling?

   U krijgt pijnstillers zolang u deze nodig heeft. Zonodig volgt er een recept.
    

   Dagbehandeling

   Patiënten die dezelfde dag nog naar huis ontslagen zullen worden, krijgen geen morfine-injecties. Wel behoort een capsule of zetpil Tramal tot de mogelijkheden. Rond de ingreep zal vooral gewerkt worden met de combinatie Paracetamol en/of een NSAID. Het is verstandig dezelfde of soortgelijke medicijnen op tijd in huis te halen. Er kan ook een recept mee naar huis worden gegeven.
    

   Uw mening

   Uw bevindingen over pijnbestrijding na de operatie vinden wij zeer belangrijk. Uw commentaar kan ons helpen bij het tot stand brengen van verbeteringen. Wilt u bij ontslag uit het ziekenhuis uw op- of aanmerkingen melden aan de verpleegkundigen of artsen?

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer