l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12.00 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

Website Spoedpost Harderwijk

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

Website Huisartsenpost Lelystad

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

PET-CT scan met 18F-FDG

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

    Uw afspraak 

    Datum:                   

    Tijdstip van melden: 

    

   U bent doorverwezen naar de afdeling Radiologie van het St. Jansdal in Harderwijk voor een PET-CT scan. Uw behandelend arts heeft u hier waarschijnlijk al enige informatie over gegeven. In deze folder zullen wij uitleggen wat het onderzoek inhoudt en hoe het onderzoek verloopt. 

    

   Wat is een PET-CT scan met 18F-FDG? 

   Een PET-CT scan met 18F-FDG wordt gebruikt om de suikerstofwisseling in beeld te brengen. 18F-FDG (fluordeoxyglucose) is een radioactief gemaakt suiker waarvan een kleine hoeveelheid via een infuus in de bloedbaan wordt gespoten. De meeste tumoren en ontstekingsprocessen hebben een verhoogde suikerstofwisseling en kunnen daarom door de PET-scanner in beeld gebracht worden. Tijdens het onderzoek wordt ook een CT-scan gemaakt, deze geeft extra informatie over de locatie van de eventuele afwijking. De kleine hoeveelheid radioactiviteit wordt via de nieren uitgescheiden.

    

   PET-CT scanner

    

    

   NB. De productie van 18 F-FDG is een complex proces. Het kan voorkomen dat de stof niet geleverd kan worden en wij derhalve genoodzaakt zijn uw onderzoek te verplaatsen. Wij horen dit echter pas kort van tevoren.  We zullen u dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is, maar hopen op uw begrip.

    

   Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek? 

   Algemene voorbereiding 

   Voor een goed beoordeelbaar onderzoek is een adequate voorbereiding erg belangrijk. Neem daarom de volgende regels in acht:

   • Vanaf 6 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niks meer eten. Drinken mag, mits dit geen suiker bevat (water, thee of koffie ZONDER suiker/zoetje). Gelieve ook geen kauwgom te kauwen of te roken.

    • Let op! Krijgt u sondevoeding of heeft u een glucose infuus? Dit dient ook 6 uur van tevoren gestaakt te worden.

   • In de 2 uur voor de afspraaktijd moet u 1 liter water drinken. Tussendoor mag u gewoon naar het toilet gaan. Volgt u een vochtbeperkt dieet? Neem dan contact op met onze afdeling voor een aangepaste voorbereiding. 
   • Zorg ervoor dat u het in de 2 dagen voorafgaand aan het onderzoek niet koud heeft; draag voldoende warme kleding. 
   • Vermijd fysieke inspanning in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek. Gelieve ook niet op de fiets naar de afspraak te komen. 

    

   Kleding

   Wij raden u aan om warme en comfortabele kleding te dragen waarin geen metaal verwerkt is (bijv. ritsen of knopen). Een BH met metalen sluiting en/of beugels moet uit tijdens het onderzoek. Laat ook uw sieraden thuis. 

    

   Medicijnen 

   U hoeft uw medicatie niet te staken voor dit onderzoek, tenzij anders aangegeven door uw specialist 

   Indien u medicijnen gebruikt voor diabetes (suikerziekte), neem dan zo snel mogelijk contact op met onze afdeling. U krijgt dan van ons een aangepaste voorbereiding. 

    

   Zwangerschap en borstvoeding 

   Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Overleg dit altijd met uw behandelend arts. Deze kan samen met u een afweging maken over de noodzaak van het onderzoek en de stralenbelasting voor het ongeboren kind. 

   Als u borstvoeding geeft, wordt aangeraden om de eerste 24 uur na het onderzoek melk af te kolven. Alhoewel de radioactieve stof nauwelijks in de moedermelk terecht komt, geeft het nauwe contact met de baby tijdens de borstvoeding wel een verhoogde stralenbelasting. Geef de afgekolfde melk dus ook niet zelf, maar laat dit door iemand anders doen. Na 24 uur kunt u weer zelf voeden of de fles geven. 

    

   Contrastmiddel 

   In sommige gevallen zal er na de PET-CT-scan nog een aanvullende CT-scan met jodiumhoudend contrastmiddel gemaakt worden. Omdat dit belastend kan zijn voor uw nieren dient u van tevoren bloed te laten prikken zodat de nierfunctie bepaald kan worden. Uw behandelend arts zal u een laboratoriumformulier meegeven en wij verzoeken u een week voor het onderzoek bloed te laten prikken. Bent u bekend bent met een allergie voor jodiumhoudend contrastmiddel? Meld dit dan altijd bij uw behandelend arts.

    

    

   Het onderzoek 

   Melden 

   U kunt zich 5 minuten voor de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling Radiologie, routenummer 0.78. U zult vanuit daar doorverwezen worden naar de wachtruimte van de PET-CT-scanner en opgehaald worden door een radiodiagnostisch laborant.

    

   Duur 

   Het gehele onderzoek duurt ongeveer 2 uur. Wij gaan uit van een half uur voorbereiding, 1 uur rusttijd en 20-30 minuten scantijd. 

    

   Toediening van de radioactieve stof 

   Een laborant zal u ophalen uit de wachtkamer en u vragen nog eenmaal volledig uit te plassen. Vervolgens wordt u naar een rustruimte gebracht waar u op bed gaat liggen. Na het gezamenlijk doornemen van een vragenlijst is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Met een vingerprik wordt een druppel bloed afgenomen om het suikergehalte in het bloed te bepalen. De laborant zal een infuus aanbrengen en de radioactieve stof via het infuus toedienen. Omdat er gewerkt wordt met radioactiviteit zal de laborant direct na toediening de kamer verlaten. 

   Hierna wordt u 50-55 minuten alleen gelaten in de rustruimte zodat de toegediende stof voldoende tijd heeft op in te werken in uw lichaam. Om opname in de spieren zo veel mogelijk te beperken mag u niet bewegen of praten. Probeer een ontspannen houding aan te nemen. Gedurende de rusttijd mag u wel muziek luisteren via uw eigen audioapparaat (zonder oordopjes/koptelefoon en geen podcast of luisterboek want dit zet de hersenen teveel aan het werk). In geval van nood kunt u gebruik maken van de noodbel welke u binnen handbereik krijgt. 

    

   Het maken van de scan 

   Na de rusttijd haalt de laborant u op en vraagt u nogmaals volledig uit te plassen. U wordt naar de scanruimte begeleid waar u op uw rug op een smalle scantafel mag plaatsnemen. Indien nodig wordt u hierbij uiteraard geassisteerd. Het maken van de scan duurt 20-30 minuten waarbij u wederom zo stil mogelijk moet blijven liggen. In geval van nood kunt u via de intercom met de laborant communiceren.

    

   Rustgevend middel 

   Als u last heeft van claustrofobie of om een andere reden niet ontspannen kan liggen kunt u vragen om een rustgevend middel. In geval van extreme claustrofobie, dient u voorafgaand aan het onderzoek contact op te nemen met de afdeling Radiologie. Let op: een rustgevend middel kan de rijvaardigheid beïnvloeden en u mag na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer.

    

   Na het onderzoek 

   Na het onderzoek mag u meteen naar huis of wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. De toegediende radioactieve stof heeft geen invloed op de rijvaardigheid (dit geldt ook voor contrastmiddel). Mocht u voor het onderzoek een rustgevend medicijn hebben gekregen, zorg er dan voor dat er iemand is die u thuisbrengt.

    

   Uitslag 

   De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Heeft u daar nog geen afspraak voor, neem dan contact op met de desbetreffende polikliniek. 

    

   Extra informatie over gebruik van radioactieve stoffen 

   Bij dit onderzoek maken we gebruik van de radioactieve stof fluor-18. De halveringstijd van deze stof is 2 uur wat betekent dat iedere 2 uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen radioactieve stof in het lichaam meer aanwezig. De toegediende dosis wordt zo laag mogelijk gehouden. Mensen die na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen risico. Baby's en kinderen zijn gevoeliger voor straling, vermijdt nauw contact in de eerste 24 uur na het onderzoek.

   Let op! Mocht u binnen 24 uur na het onderzoek een vliegreis gepland hebben, geef dit dan aan bij de laborant. Meetapparatuur op luchthavens kunnen de straling namelijk wel waarnemen.

    

   Verlaat of verhinderd? 

   Het is erg belangrijk dat u op tijd bent voor het onderzoek. De radioactiviteit is speciaal voor u besteld en slechts voor korte tijd te gebruiken. Bent u onverhoopt verlaat of verhinderd? Laat dit dan zo spoedig mogen weten aan de afdeling Radiologie via onderstaand telefoonnummer.

    

   Vragen? 

   Indien u na het gesprek met uw behandelend arts of na het lezen van deze patiëntenfolder nog aanvullende vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande telefoonnummer. De laborant zal twee werkdagen voor het onderzoek telefonisch contact met u opnemen om de afspraak nogmaals kort met u door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden. Tevens is er voor het onderzoek gelegenheid tot het stellen van vragen aan de laborant.

    

   Bereikbaarheid en telefoonnummer 

   De afdeling Radiologie St Jansdal in Harderwijk heeft routenummer 0.78. 

   De afdeling Radiologie St Jansdal in Harderwijk is telefonisch te bereiken op 0341-463650 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur). 

    

                                                                                        

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 2-10-2022