l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Parkinson-verpleegkundige

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U bent onder controle bij de neuroloog, omdat bij u de ziekte van Parkinson is vastgesteld of omdat u verschijnselen vertoont van Parkinsonisme. De Parkinsonverpleegkundige neemt in samenwerking met de neurologen een gedeelte van uw behandeling op zich. De neuroloog heeft u informatie gegeven over de ziekte van Parkinson, de eventuele behandeling en gevolgen ervan. De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door het verlies van zenuwcellen die dopamine, een stof in de hersenen, produceren. Dopamine is een belangrijke chemische boodschapper die de beheersing over de motoriek beïnvloedt. De precieze oorzaak van de ziekte is nog niet bekend en men is er nog niet in geslaagd een manier te vinden de ziekte te voorkomen of te genezen. Wel zijn er medicijnen om de klachten tegen te gaan. De verschijnselen van de ziekte van Parkinson hebben een ingrijpende invloed op vele aspecten van het dagelijks leven. Patiënten, en de mensen in hun naaste omgeving, hebben behoefte aan goede informatie. Bij de Parkinson verpleegkundige wordt u deskundig  begeleid en voorgelicht.
    

   Klachten

   De ziekte van Parkinson verloopt bij iedereen anders. Het verloop van de ziekte is meestal geleidelijk. Het is echter niet te voorspellen hoe snel klachten zullen verergeren.
   Veel voorkomende klachten zijn:

   • Beven
   • Stijfheid
   • Bewegingstraagheid
   • Houdingproblemen en valneigingen

    

   In een later stadium komen ook spraakproblemen, slaapstoornissen, moeheid, geheugenproblemen of stemmingsveranderingen voor.
    

   Wat kunt u van ons verwachten?

   Als u nog maar kort geleden de diagnose hebt gehad, of als de verschijnselen van de ziekte van Parkinson niet (meer) stabiel zijn, komt u ongeveer vier keer per jaar op controle in het ziekenhuis. Deze controles worden, om en om gedaan, door de Parkinsonverpleegkundige en de neuroloog. Als de verschijnselen van de ziekte van Parkinson stabiel zijn, volstaat een halfjaarlijkse controle in het ziekenhuis. Dit houdt in dat u eerst bij de verpleegkundige komt en na een half jaar een afspraak heeft bij de neuroloog.
    

   Taken Parkinsonverpleegkundige
   De Parkinsonverpleegkundige neemt het grootste gedeelte van uw begeleiding in het ziekenhuis op zich. Zij doet dit in nauwe samenwerking met uw neuroloog.

   De Parkinsonverpleegkundige heeft als taken:

   • Screenen
   • Informatie en advies geven aan u en uw naasten
   • Ondersteuning en begeleiding bieden
   • Bemiddelen in contacten met hulpverleners en zo nodig doorverwijzen naar andere disciplines
   • Continuïteit van de zorg bewaken
     

   Taken neuroloog

   De neuroloog is een specialist die zich bezig houdt met ziekten van

   • Het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)
   • Het perifeer zenuwstelsel (de zenuwen)
   • Het bewegingsapparaat
     

   De neuroloog blijft uw hoofdbehandelaar.  De gespecialiseerd verpleegkundige werkt in nauwe samenwerking met de neurologen.

    

   De neuroloog bepaalt met u het medisch beleid. Dit omvat onder andere:

   • Neurologisch onderzoek
   • Medicatiebeleid
   • Zonodig verwijzen naar andere disciplines
   • Contact onderhouden met uw huisarts.

    

   Wat verwachten wij van u?

   Om het spreekuur zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende mee te nemen:

   • Uw actuele medicijnlijst
   • Gegevens over uw klachten sinds de vorige controle

    

   Na uw laatste bezoek aan de polikliniek krijgt u een richttijd mee van de Parkinsonverpleegkundige of de neuroloog. U krijgt te zijner tijd een brief toegestuurd met een datum en tijd waarop u verwacht wordt.
    

   Bereikbaarheid

   Mocht u buiten de poli-afspraken om nog vragen hebben in verband met problemen waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven:

   • Vragen over verschijnselen van de ziekte van Parkinson, (bijwerkingen van) medicatie.
   • Bij onzekerheid en twijfel kunt u contact opnemen met ons.

    

   Dit kan per mail:
   E: R.noordmans@stjansdal.nl of J.van.boven@stjansdal.nl

   Of door een bericht te sturen via MijnJansdal.

    

   Per telefoon:
   T: (0341) 463544, poli neurologie

    

   Voor spoedvragen kunt u contact opnemen met de assistente van de polikliniek. Zij zal dan overleggen met de neuroloog.

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-7-2024