l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12.00 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

Website Spoedpost Harderwijk

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

Website Huisartsenpost Lelystad

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Palliatieve sedatie

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Deze folder is bedoeld voor patiënten die nog maar kort te leven hebben. U heeft een ziekte die niet te genezen is en u begint nu aan de laatste fase van de ziekte, of zult daar binnenkort mee te maken krijgen. Nu u niet meer beter wordt, staat uw welzijn voorop. In de laatste levensfase wil uw arts er voor zorgen dat u zo weinig mogelijk last heeft van pijn, benauwdheid, verwardheid en/of misselijkheid. Soms wil dat niet lukken met gewone medicatie. In dat geval kan palliatieve sedatie u helpen.

    

   Wat is palliatieve sedatie?

   Het doel van palliatieve sedatie is dat u comfortabel bent, zowel lichamelijk als geestelijk. Uw klachten worden verlicht. Door middel van medicijnen, voorgeschreven door een arts of een lid van het palliatief advies team, wordt uw bewustzijn verlaagd. Dit noemen we ‘sederen’. Door deze medicijnen wordt u slaperig  of valt u in een diepe slaap waaruit u mogelijk niet meer vanzelf ontwaakt.
   Uw toestand bepaalt hoe diep u gesedeerd moet worden. In sommige situaties kunt u aanspreekbaar blijven (oppervlakkige sedatie), maar in andere gevallen is diepe sedatie noodzakelijk waarbij u niet meer aanspreekbaar bent..

    

   Er zijn twee mogelijkheden voor sedatie:

   Continue sedatie
   U wordt continu gesedeerd, dat wil zeggen dat de medicijnen 24 uur per dag worden toegediend.

    

   Intermitterende sedatie

   De sedatie kan ook alleen in de nacht of een deel van de dag worden toegepast. U bent de rest van de tijd niet diep in slaap en hebt u de mogelijkheid om met uw naasten te praten. In de allerlaatste fase past de arts bijna altijd continue sedatie toe tot aan het overlijden. Dit is om uw comfort te verhogen.

    

   Is palliatieve sedatie een soort euthanasie?

   Nee, palliatieve sedatie beëindigt het leven niet. U overlijdt aan de ziekte en niet door de medicijnen. U zult ook niet sneller komen te overlijden door palliatieve sedatie.
    

   Wanneer wordt palliatieve sedatie toegepast?

   Palliatieve sedatie wordt alleen toegepast in de stervensfase, en als alle andere behandelingen niet meer helpen om het lijden dragelijk te maken.
    

   Wie beslist of er palliatieve sedatie wordt toegepast?

   Palliatieve sedatie is een medische handeling. Uw arts is dus gebonden aan richtlijnen en moet zorgvuldig handelen. Het starten van palliatieve sedatie is een ingrijpende beslissing. Als uw toestand ineens verslechtert, moet er snel ingegrepen kunnen worden. Daarom overlegt een lid van het palliatief team of uw arts dit van tevoren met u, uw naasten en/of verzorgenden. U krijgt de gelegenheid om afscheid te nemen van uw dierbaren. U mag natuurlijk afzien van palliatieve sedatie. Begrijpt u iets niet helemaal, bent u ergens bang voor? Praat er over met uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen u uitleg geven en helpen met het maken van een keuze.
    

   Wat gebeurt er precies?

   De arts zoekt uit welke medicijnen het best bij u passen. Vaak zal dit bestaan uit een pijnstillend middel, morfine, en een slaapmiddel, midazolam. Het is moeilijk te voorspellen hoe snel een middel werkt. Dat is bij iedereen weer anders. Soms duurt het een poosje voordat u geen last meer heeft van uw klachten.

    

   U krijgt de medicijnen toegediend in het onderhuidse weefsel via een dun naaldje dat ook verbonden kan worden met een pompje, dat continu de juiste hoeveelheid regelt. Dit is in de thuissituatie ook mogelijk. Als u een goed lopend infuus heeft, kan het zijn dat de medicijnen via de aders worden toegediend. Dit is alleen het geval als u in het ziekenhuis bent.

   De zorg rondom het infuuspompje wordt in de thuissituatie uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen. De dosis wordt zo nodig aangepast. Uw arts beoordeelt de situatie regelmatig.
    

   Kan ik vanzelf weer wakker worden uit palliatieve sedatie?

   Soms lijkt het dat een patiënt wakker lijkt te worden uit een continue diepe sedatie. Een beweging, of trekken met het gezicht, betekent bijna nooit dat iemand wakker wordt. Mensen bewegen ook in hun normale slaap wel eens.

   Wanneer het bewustzijn van een patiënt sterk verlaagd is met palliatieve sedatie, lijdt hij niet meer. Ook niet als hij af en toe beweegt. Heel soms gebeurt het dat iemand toch onbedoeld wakker wordt. Dan wordt er gekeken of de medicijnen moeten worden aangepast.
    

   Hoe zit het met de verzorging?

   In de laatste fase van het leven eten en drinken mensen vaak nog maar heel weinig, soms zelfs helemaal niet meer. Het heeft daarom geen zin om via een infuus of sonde, vocht of voeding toe te dienen. Het lichaam neemt dit niet meer op. Uw comfort staat met palliatieve sedatie voorop. Indien u dit wenst, helpt de verpleegkundige u met wassen. Ook uw mond wordt verzorgd en vochtig gehouden. Om te voorkomen dat u een volle blaas krijgt, wordt een katheter sterk aangeraden. Deze kan worden ingebracht als u gesedeerd bent.
    

   Communicatie 

   Als u continu gesedeerd bent, bestaat de kans dat u geen mogelijkheid meer heeft om te communiceren met uw naasten. Zorg er daarom voor dat u voorafgaand aan de palliatieve sedatie alle belangrijke zaken met uw naasten heeft besproken.
    

   Geestelijke verzorging

   Er is een mogelijkheid om de geestelijk verzorger te raadplegen. De verpleegkundige kan contact met hem of haar opnemen.

    

   Vragen

   Hebt u nog vragen? Blijf er niet mee rondlopen, maar stel ze gerust aan uw arts of verpleegkundige!

   Telefoonnummer Palliatief Consult Team: (0341) 435112
    

   Bron

   De tekst is grotendeels ontleend aan het Integraal Kankercentrum Nederland
   Telefoon: (030) 234 37 80
   E-mail:  iknl@iknl.nl

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 7-10-2022