l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Pacemakervervanging, voorbereiding

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Voorbereiding Pacemakervervanging

   Zoals op de polikliniek met u is besproken dient u binnenkort pacemakervervanging  te ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding  en gemaakte afspraken. 
    

   Afspraken voor pacemakervervanging;

   • Bloedprikken bij het priklaboratorium (locatie Harderwijk route 0.21)
   • Thoraxfoto maken bij de röntgenafdeling (locatie Harderwijk route 0.78)
     

   Afspraakgegevens

    Datum opname:  
    Opnametijd en plaats:  
    Opnameduur:  

    Controleafspraak (combinatieafspraak bij

    pacemakertechnicus en cardioloog):

    

    

    

   U mag gewoon eten en drinken op de dag van de ingreep en hoeft niet nuchter te zijn.

   Wilt u medicatie voor tijdens de opname meenemen (inclusief eventuele insuline) en spullen voor de nacht?

   U mag wel medicijnen innemen op de ochtend voor het onderzoek. Behalve bepaalde bloedverdunners.
    

   Trombosedienst

   Als u onder controle staat van de trombosedienst (en dus acenocoumarol of fenprocoumon gebruikt), wilt u dit dan melden aan de assistente? Het gebruik van acenocoumarol dient drie dagen voor het onderzoek gestaakt te worden, dat van fenprocoumon zeven dagen. Wilt u het alstublieft vragen als hierover onduidelijkheid bestaat? Sommigen mensen hebben een extra hoog risico op het ontwikkelen van trombose, bijvoorbeeld degenen die deze middelen gebruiken in verband met een hartklepprothese. Voor hen geldt een speciale procedure, omdat het gebruik van antistollingsmedicatie dan nauwer luistert.
    

   Dabigatran (Pradaxa) apixaban (Eliquis) of rivaroxaban (Xarelto)

   Deze middelen dienen de dag voor en de dag van de ingreep gestaakt worden. De dag na de ingreep weer hervatten.
   Aspirine (Acetosal, Ascal) kan zonder bezwaar worden doorgebruikt, evenals ticagrelor, prasugrel en clopidogrel.

   U mag niet zelf naar huis rijden na de procedure. Overige leefregels krijgt u op de verpleegafdeling.

   De procedure wordt nogmaals uitgelegd in de folder van de Nederlandse Hartstichting.

   Bij vragen kunt u bellen met de poli op het nummer 0341-463745.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 3-12-2021