l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Overlijden, informatie voor nabestaanden

Versienr: 7
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   In deze folder staat waar u aan moet denken als een naaste van u is overleden in het ziekenhuis.

    

   Allereerst

   U moet in de komende dagen veel regelen. Denk daarom eerst even aan uzelf. Neem de tijd om, samen of alleen, tot rust te komen. Als u dat wilt kunt u ook met één van de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis praten.

    

   Verzorging na overlijden 

   Als uw naaste is overleden, wordt begonnen met het geven van de laatste zorg. De verpleegkundige zal hiervoor zorgen. Een medewerker van het mortuarium is erbij om te helpen. Wilt u meehelpen met de laatste zorg? Zeg dat dan tegen de verpleegkundige.

    

   Laatste zorg betekent onder meer:

   • Verwijderen van medisch materiaal.

   • Het wassen van de overledene.

   • Het koelen van de overledene.

   • Het aankleden van de overledene.

     

   Wilt u niet dat de overledene in het mortuarium verzorgd wordt? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige. De overledene moet dan binnen drie uur na overlijden naar een rouwcentrum van uw keuze worden overgebracht.

    

   Niet-natuurlijk overlijden 

   Soms overlijden mensen door onverwachte oorzaken, bijvoorbeeld door een ongeluk, door een misdrijf of door zelfdoding.

     

   Is er sprake van niet-natuurlijk overlijden? Dan moet de arts politie en justitie inschakelen. Zij doen onderzoek naar het overlijden van uw naaste. Pas als de officier van justitie het lichaam heeft vrijgegeven, mag worden begonnen aan de laatste zorg.

    

   Mortuarium 

   Het mortuarium wordt beheerd door Cura Mortuorum (CMO), www.curamortuorum.nl. Het mortuarium is op de begane grond.

     

   Na het verlenen van de eerste nodige zorg wordt uw naaste naar het mortuarium gebracht door de verpleegkundige. In het mortuarium wordt de laatste zorg aan de overledene gedaan door een medewerker van het mortuarium.

     

   De zorg in het mortuarium moet door u betaald worden. U krijgt hiervoor een rekening toegestuurd. De tarieven vindt u op www.curamortuorum.nl.

    

   Uitvaart verzorging

   Bel zo gauw mogelijk een uitvaartverzorger of de uitvaartverzekering van de overledene.

   Zij staan u met raad en daad terzijde. Zij helpen u met alle formaliteiten, zoals:

   • Het afhalen van de overlijdenspapieren bij het mortuarium.

   • Het vervullen van de vereiste formaliteiten bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

    

   Met de uitvaartverzorger die u hebt uitgekozen, kunt u afspreken waar uw naaste wordt opgebaard. 

     

   Opbaring in het ziekenhuis is mogelijk. Bezoek aan het mortuarium in het ziekenhuis is alleen mogelijk als u daarvoor een afspraak hebt gemaakt.

    

   Als u zelf voor het regelen van de officiële stappen wilt zorgen, let dan hierop:

   • De overlijdenspapieren kunnen na telefonisch overleg met de mortuariumbeheerder worden opgehaald. De mortuariumbeheerder is bereikbaar via de receptie van het ziekenhuis (0341 – 463911).

   • De overlijdenspapieren moet u brengen naar de ambtenaar van de afdeling Burgerzaken van Harderwijk.

   • Bij het bezoek aan de ambtenaar van de Burgerzaken moet u, voor zover van toepassing, het trouwboekje van de overledene meenemen.

   • Ook moet u aan de ambtenaar opgeven hoeveel uittreksels van de overlijdensakte u wilt hebben.

   Die heb u in ieder geval nodig om de formaliteiten voor bank, giro, pensioenverzekeringen en ziektekostenverzekering af te wikkelen.

    

   Als alles geregeld is

   Na het overlijden breekt een periode van rouw aan. Mensen rouwen allemaal op hun eigen manier. De geestelijk verzorgers in het ziekenhuis kunnen u helpen een gesprekspartner te vinden om u te helpen in deze periode.

     

   Als u in uw nabije omgeving geen steun kunt vinden, kunt u bellen met het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR), www.steunbijverlies.nl. Het Steunpunt kan helpen een gespreksgroep voor rouwverwerking in uw eigen omgeving te vinden. Ook kunt u er informatie krijgen om u te helpen bij de rouwverwerking.

     

   Het Steunpunt is bereikbaar op

   • Maandag         van 9.00 - 12.00 uur

   • Dinsdag           van 9.00 - 12.00 uur

   • Donderdag      van 9.00 - 12.00 uur

   • Vrijdag             van 9.00 - 12.00 uur

    

   Telefoonnummer: 033 - 461 68 96.

    

   Napraten in het ziekenhuis

   Natuurlijk bent u ook welkom in het ziekenhuis om nog eens na te praten met de arts of de verpleegafdeling. Ook de geestelijk verzorgers zijn bereid samen met u terug te kijken op de achterliggende periode. Ze helpen u ook om vooruit te kijken. U moet zelf het initiatief nemen voor dit gesprek.

     

   Om een afspraak te maken met de arts belt u het afsprakenbureau, 0341 - 463890. 

   Om een afspraak te maken met een geestelijk verzorger belt u 0341 - 463730 of 0341 - 463735.

   U kunt ook een mail sturen: geestelijke.verzorging@stjansdal.nl

    

   Obductie 

   Bij een obductie wordt er door een patholoog onderzoek gedaan aan het lichaam na het overlijden. Hiervoor wordt het lichaam geopend en worden de organen onderzocht. Op die manier onderzoeken artsen de precieze oorzaak van overlijden. Na het onderzoek worden organen teruggeplaatst in het lichaam. Soms wordt (een deel van) een orgaan bewaard, omdat voor onderzoek langere tijd nodig is.

     

   Na obductie en verzorging is er uiterlijk niks te zien van de obductie. De overledene kan gewoon worden opgebaard.

    

   Donatie 

   Als een patiënt komt te overlijden, onderzoekt de arts of organen en/of weefsels geschikt zijn voor donatie. Is dit het geval? Dan raadpleegt de arts het Donorregister. Met de uitslag van het Donorregister gaat de arts in gesprek met de naasten. Als er toestemming is voor orgaan- en/of weefseldonatie, dan wordt de donatieprocedure in gang gezet.

     

   Na donatie kan het lichaam van de overledene gewoon worden opgebaard. De uitvaart hoeft door donatie niet uitgesteld te worden.

   Meer info: www.transplantatiestichting.nl

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 22-4-2024