l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Orthopedagoog/ GZ pyscholoog kind&jeugd

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wat doet een orthopedagoog/ GZ psycholoog kind & jeugd?

   De orthopedagoog/ GZ psycholoog kind & jeugd in het ziekenhuis begeleidt, behandelt en/of onderzoekt kinderen met lichamelijke en psychische klachten, die bekend zijn bij een specialist in het ziekenhuis.

   De orthopedagoog/ GZ psycholoog kind & jeugd heeft specifieke kennis van onder meer:
    

   • de ontwikkeling van kinderen
   • het omgaan met chronische of ernstige ziekten bij kinderen
   • verwerkings- en acceptatieproblematiek
   • de relatie tussen spanning en lichamelijke klachten
   • onbegrepen lichamelijke klachten

    

   De orthopedagoog/ GZ psycholoog kind & jeugd begint in principe met een intakegesprek. Hierin wordt besproken wat de klachten zijn, hoe de ontwikkeling tot nu toe is verlopen en hoe de leefsituatie van het kind is. Vervolgens wordt bekeken of een gesprek met het kind, een psychologisch onderzoek of een verwijzing noodzakelijk is.
   De eventuele begeleiding of behandeling die volgt, is kortdurend.
   Vanzelfsprekend wordt met alle informatie vertrouwelijk omgegaan.
    

   Soort klachten 

   Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor het kind en alle direct daarbij betrokkenen.
   Soms worden lichamelijke klachten (mede) beïnvloed of in stand gehouden door persoonlijke problemen in het gezin of op school. De normale ontwikkeling kan hierdoor verstoord worden.
   Voorbeelden van klachten zijn:
    

   • overmatige angst voor een noodzakelijke medische ingreep
   • klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor is gevonden (bijvoorbeeld hoofdpijn of buikpijn)
   • stemmingsklachten als angst, depressie en dergelijke
   • Concentratieproblemen
   • Zindelijkheidsproblemen
   • overmatig huilen
   • Eetproblemen
   • problemen rondom chronische ziekten (bijvoorbeeld diabetes)
   • slaapproblemen

    

   Soms is al voldoende dat ouders en kind weten waardoor de klachten beïnvloed worden. In andere gevallen moeten de klachten behandeld worden en adviseert de orthopedagoog/ GZ psycholoog kind & jeugd op welke manier behandeling kan plaatsvinden. Dit kan in het ziekenhuis, maar ook doorverwijzing kan voorkomen.
    

   Psychologisch onderzoek 

   Over het algemeen bespreekt de orthopeda-goog in het eerste gesprek met de ouders en/ of het kind de klachten. Aan de hand van dit gesprek kan zij, als dit nodig is, een onderzoek voorstellen.

    

   Dit onderzoek is een hulpmiddel om factoren die kunnen samenhangen met de klachten te achterhalen. Afhankelijk van de vraagstelling wordt een keuze uit het testmateriaal gemaakt. Het onderzoek kan onder andere bestaan uit een intelligentietest of een ontwikkelingstest.
   Soms vindt een persoonlijkheidsonderzoek plaats om inzicht te krijgen in de sociaal emotionele mogelijkheden van het kind. Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind en bestaat uit spelmateriaal, vragen en opdrachten. Ook kijken naar het spel van het kind kan tot de mogelijkheden behoren, met name bij jonge kinderen.

    

   Daarnaast kan u als ouder(s) gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen over uw kind en als u daar toestemming voor geeft, kunnen ook gesprekken plaats vinden met school en/of andere betrokkenen en kan school gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Ten slotte vindt er soms thuis of op school een observatie plaats.

    

   Na afronding van het onderzoek worden de resultaten besproken met ouders en afhankelijk van de leeftijd ook het kind.
   In dit gesprek geeft de orthopedagoog/ GZ psycholoog kind & jeugd adviezen over de mogelijke behandeling van de klachten.
    

   Psychologische behandeling 

   In een aantal gevallen krijgen het kind en/of de ouders in het ziekenhuis een behandeling aangeboden. Behandeling in het ziekenhuis is in het algemeen kortdurend en gericht op vermindering van de klachten of het leren omgaan met de klachten. Gemiddeld kan de orthopedagoog/ GZ psycholoog kind & jeugd u hiervoor vijf gesprekken aanbieden.
    

   Vormen van behandeling zijn:

    

   • Psychologische ondersteuning
    Ouders van kinderen met een lichamelijke  aandoening en kinderen zelf leren om te gaan met de gevolgen van ziekte of aangrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld diabetes). De behandeling is gericht op herstel van het psychisch evenwicht.
   • Training
    Deze vorm kan zich o.a. richten op ontspanningsoefeningen, methoden ter verbetering van de zelfcontrole en zindelijkheidstraining.
   • Ouderbegeleiding 
    Gesprekken met ouders, waarin ouders handvatten krijgen aangereikt om met het problematische gedrag van het kind om te gaan.
   • Gezinsgesprekken
    In sommige gevallen kan het beter zijn om gezinsleden bij de behandeling te betrekken.

    

   Wie zijn de psychologen?

   Op de afdeling Medische Psychologie (orthopedagogiek) zijn zes psychologen werkzaam, waarvan twee zich bezighouden met kinderen:

   Mw. E. Kakes, GZ-psycholoog / orthopedagoog
   Mw. M. Waaldijk-van Schaijk, GZ-psycholoog kind & jeugd
    


   Verder zijn op de afdeling werkzaam:

   • een psychologisch assistent
   • een secretaresse

    

   Hoe komt u bij ons terecht?

   Middels een verwijsbrief kan de specialist in het ziekenhuis het kind verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie. Na verwijzing volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Er kan hierbij sprake zijn van een wachtlijst.

   Bij opname in het ziekenhuis kan via de verpleging of specialist om een gesprek met de psycholoog en/of orthopedagoog/ GZ psycholoog kind & jeugd gevraagd worden.
    

   Hoe bereikt u ons?

   Het secretariaat is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer (0341) 463713.
   Indien hier niemand aanwezig is, kan een bericht op de voicemail ingesproken worden.
   U vindt de afdeling door het bewegwijzerings-nummer 3.94 of 0.10 te volgen.

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-7-2024