l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Operatie en stoppen met roken

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Een chirurgische ingreep bij rokers

   Roken brengt niet alleen gezondheidsrisico’s met zich mee. Onderzoek heeft aangetoond dat rokers ook een grotere kans hebben op complicaties tijdens en na een chirurgische ingreep. De chirurgen in het St Jansdal adviseren hun patiënten daarom zo vroeg mogelijk vóór de operatie te stoppen met roken, bij voorkeur minimaal zes weken te voren. Als dit niet mogelijk is, dan verzoeken zij patiënten in ieder geval de dag zelf niet te roken. Echter, het stoppen met roken op ieder willekeurig moment vóór de operatie draagt al bij aan uw herstel.
    

   Risico’s

   • Er is aantoonbaar bewijs dat rokers die een operatie ondergaan:
   • een hoger risico lopen op long- of hartproblemen
   • een hoger risico lopen op een infectie
   • een tragere wondgenezing zullen hebben
   • meer risico lopen om te sterven in het ziekenhuis
   • langer in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen
     

   Ademhalingsproblemen

   Tabaksrook beschadigt de trilhaartjes in de longen, die tot taak hebben om slijm op te ruimen. Dit kan de kans op een longontsteking na de ingreep vergroten. Bij rokers is het zuurstofgehalte van het bloed lager dan bij niet-rokers. Dit heeft als gevolg dat de weefsels minder goed van zuurstof worden voorzien. Het onttrekken van zuurstof aan vitale organen, al is het maar eventjes, kan leiden tot complicaties.
    

   Effect van stoppen voor de ingreep

   Er zijn aanwijzingen dat stoppen met roken voor de ingreep, bij voorkeur zes weken voor de ingreep:

   • complicaties aan longen, hart en wond terugbrengt
   • de hersteltijd voor de wond kleiner maakt
   • de hersteltijd na een botbreuk kleiner maakt
   • de opnameduur in het ziekenhuis verkleint

    

   Beste moment om te stoppen

   Dit zijn extra voordelen, naast de voordelen op de wat langere termijn zoals minder risico op longkanker en hart- en vaatziekten. Er is geen officiële richtlijn voor de optimale periode om te stoppen met roken voor een ingreep.

    

   Onderzoek wijst echter wel uit dat een minimum van zes tot acht weken nodig is om de risico’s terug te brengen. Stopt u minder dan zes weken voor de ingreep met roken, dan is er nog geen volledig herstel van het trilhaar epitheel.

    

   Voordelen en risico’s van stoppen

   De meningen zijn verdeeld over de risico’s die stoppen met roken met zich mee kan brengen. Vroeger dacht men dat stoppen met roken net voor de ingreep longcomplicaties kon geven.
    

   Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen verhoogd risico bestaat op ademhalings-problemen bij rokers die twee maanden voor de ingreep stoppen. Rokers die zich zorgen maken, kunnen terecht bij hun chirurg of anesthesist voor verdere adviezen.

    

   De chirurgen van het St Jansdal stellen zich op het standpunt dat stoppen met roken op elk moment voor de ingreep het herstel ten goede komt. Ook vinden ze het belangrijk dat patiënten in ieder geval op de dag zelf niet roken.
    

   Programma’s stoppen met roken

   De statistieken wijzen uit dat stoppen-met-roken programma’s voor patiënten die een operatie ondergaan duidelijk effect hebben op het terugbrengen van complicaties na de ingreep.

   Bij de polikliniek voor pré-operatieve screening kan een verpleegkundige u alsnog motiveren te stoppen met roken.

   Zoekt u ondersteuning bij het stoppen met roken, dan kunt u terecht bij de volgende personen, afdelingen, instanties of sites:
    

   • Poli longgeneeskunde St Jansdal
    De longverpleegkundige van het St Jansdal geeft individuele begeleiding als u onder behandeling van de longarts bent.
    Thuiszorg Icare
    Met de longverpleegkundige van het longteam NW Veluwe van Icare kunt u telefonisch een afspraak maken voor individuele begeleiding:
    maandag 13.30 – 14.30 uur.
    telefoon: (0522) 277084
    E:  longteamNW-Veluwe@icare.nl

    

   • GGD Gelre IJssel
    T: (088) 4433001
    I: www.ggdgelre-ijssel.nl >Gezond-leven >Roken      Hier vind u ook informatie over het programma ‘Pakje Kans’

    

    

   • Roder Consult
    Sint Oedenrode
    T: (0413) 485800
    E: info@roderconsult.nl
    I: www.roderconsult.nl online behandeling
     
   • Stg. Volksgezondheid en Roken
    Stivoro Behandelcentrum
    www.stivoro.nl > voor_volwassenen >   stoppen_met_roken > wat_of_wie_helpt_u > index.aspx
    Individuele telefonische coaching
    U heeft zeven gesprekken. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar in verband met mogelijke vergoeding van training en hulpmiddelen. U kunt zich aanmelden via
    www.stivorobehandelcentrum.nl
    Groepstraining ‘Pakje kans’
    Zie de site van GGD Gelre IJssel of informeer bij de longverpleegkundige van Icare.

    

   • Huisartsenpraktijk
    Veel huisartsenpraktijken hebben een praktijkondersteuner of een praktijk-verpleegkundige in dienst die individuele begeleiding kan bieden bij stoppen met roken. Vraagt u ernaar.
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 20-6-2024