l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Open voedselprovocatietest bij kinderen

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Uw kind heeft mogelijk een voedselallergie en komt binnenkort naar het ziekenhuis voor een voedseltest.

    

   Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond) heeft gehad, verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte.

    

   Wat is een voedselallergie?

   Kinderen met een allergie voor een bepaald voedingsmiddel laten klachten zien als ze blootgesteld worden aan het betreffende voedingsmiddel. Deze klachten verdwijnen als het bewuste voedingsmiddel wordt vermeden. Om te beoordelen of er sprake is van een allergie, kunnen wij een open voedselprovocatie uitvoeren.

    

   Wat is een open voedselprovocatietest?

   Uw kind krijgt het voedingsmiddel waarvoor mogelijk een allergie bestaat bij uw kind aangeboden in opklimmende hoeveelheden. Tijdens en na het toedienen van dit voedingsmiddel wordt nauwkeurig bijgehouden welke verschijnselen uw kind vertoont.

    

   Voorbereiding thuis

   • Kinderen mogen vóór 7.00 uur een licht ontbijt, welke past binnen het dieet van uw kind. Bijvoorbeeld beschuit met jam zonder boter, een glas ranja, appelsap of thee eventueel met suiker of honing.

   • Kinderen tot twee jaar mogen vóór 7.00 uur nog een flesvoeding.

   • Tijdens de test wordt alleen de testvoeding gegeten of gedronken, tenzij de verpleegkundige in overleg anders beslist.

   • Anti-histaminica (medicijnen tegen de allergie): drie dagen voor de testdag stoppen.

   • Astma moet volledig stabiel zijn.

   • Afgelopen twee weken mag geen prednison gebruikt zijn.

   • Acht uur voor de test ventolin/ salbutamol/ atrovent/ flixotide/ qvar/ airomir puff stoppen.

   • Eczeem moet goed onder controle zijn.

   • Hooikoorts mag niet actief zijn, neusspray mag doorgebruikt worden.

   • Bij gebruik van antibiotica in de periode voor de test, overleggen met de kinderafdeling.

   • Geen vaccinaties één week voor en/of na provocatie.

    

   Wanneer de afgelopen maanden een allergische reactie heeft plaatsgevonden op het voedingsmiddel wat getest wordt, overleggen met de kinderafdeling.

    

   Wanneer bloedonderzoek en/of een huidpriktest langer dan zes maanden voor de provocatie gedaan is, kan het mogelijk zijn dat deze nogmaals gedaan moet worden. U ontvangt hiervan dan bericht.

    

   Het onderzoek / de testdag

   Om 09.00 uur kunnen u en uw kind zich melden op de kinderafdeling.

   De verpleegkundige zal een aantal vragen stellen en metingen verrichten, zoals gewicht, bloeddruk, hartslag en temperatuur. De kinderarts zal de huid van uw kind beoordelen en naar de longen luisteren. Als er geen bijzonderheden zijn, kan de test starten.

    

   De kinderarts spreekt af hoeveel stappen en in hoeveel tijd deze stappen genomen moeten worden. De test kan de gehele dag duren.

   Als er veranderingen optreden bij uw kind tijdens of na de test, meldt u dat direct aan de verpleegkundige en zullen zij controles uitvoeren. In overleg met de kinderarts wordt vervolgens gekeken of de test gestaakt moet worden of verder kan gaan. Indien nodig krijgt uw kind medicatie toegediend om de reactie te stoppen.

    

   Als er geen reactie heeft plaatsgevonden, kan uw kind twee uur na de laatste testvoeding naar huis. Heeft er wel een reactie plaatsgevonden, dan is dit vier uur na de laatste medicatiegift.

    

   Complicaties

   Heel af en toe is er thuis nog sprake van een allergische reactie. De heftigste reacties zullen echter binnen twee uur na inname van de testvoeding optreden. Aan het einde van de testdag krijgen ouders een brief mee met adviezen waarin vermeld staat wat te doen bij een reactie thuis.

    

   Uitslag

   Twee weken na de testdag wordt u gebeld om de uitslag van de provocatietest te bespreken.

    

   Behandeling

   Indien er sprake is van een voedselallergie zal uw kind verder worden behandeld met een dieet, onder begeleiding van een diëtist.

    

   Indien er geen sprake is van een voedselallergie mag uw kind het betreffende voedingsmiddel thuis gaan eten.

    

   Indien u nog vragen heeft, kunt u bellen met de kinderafdeling: 0341-463623

    

   Adviezen en instructies na een voedselprovocatietest

   Vandaag heeft uw kind een open voedselprovocatietest ondergaan. Voor de komende 24 uur geven we graag een aantal belangrijke adviezen.

    

   Adviezen en instructies voor thuis

   De kans dat uw kind thuis een ernstige reactie krijgt is minimaal. Deze dag wordt vaak als vermoeiend ervaren, omdat uw kind andere voeding dan thuis heeft gekregen. Uw kind kan wat hangerig zijn, andere ontlasting hebben of slecht slapen. Dit is niet verontrustend en wordt niet veroorzaakt door een allergische reactie. Het is wel belangrijk om te weten hoe het met uw kind thuis is gegaan na de opname. Wij vragen u dan ook dit op te schrijven onder aan deze folder en tijdens het telefonisch consult door te nemen.

    

   Wanneer moet u contact opnemen met de kinderafdeling?

   Er zijn een paar klachten die wél met allergie te maken kunnen hebben, maar zeer weinig voorkomen. Hier leest u welke late klachten kunnen optreden (binnen 24 uur na de provocatie) en welke maatregelen u kunt nemen. Breng uw behandelend arts altijd op de hoogte van het optreden van klachten.

   • Eczeem: hormoonzalf smeren en dit noteren op de observatielijst.

   • Galbulten of zwellingen: contact opnemen met de dienstdoende kinderarts.

   • Eenmalig braken en/of diarree: bij mild braken en/of diarree de volgende dag bellen naar de kinderpoli, bij fors braken en/of diarree overleggen met de dienstdoende kinderarts.

   • Aanhoudende diarree en/of braken: contact opnemen met de dienstdoende kinderarts.

   • Benauwdheid, piepende uitademing: ventolin (blauwe puf) toedienen (indien aanwezig) en contact opnemen met de dienstdoende kinderarts.

    

   De dienstdoend kinderarts is te bereiken via 0341-463623 (via de kinderafdeling).

    

   Observatielijst

    Datum/Tijd

    Klachten/bijzonderheden

    Wat heeft u gedaan?

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-7-2024