l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Oncologische nazorg, ondersteuning en begeleiding

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Ondersteuning en begeleiding bij kanker

   Nazorg is een belangrijk onderdeel bij de behandeling van kanker. De ziekte en behandeling veroorzaken vaak lichamelijke klachten, maar kunnen ook emotionele, psychische en sociale gevolgen hebben en u beperken in uw dagelijks functioneren. De juiste zorg op het juiste moment kan een groot verschil maken in het doorstaan van het ziekte proces.
   U kunt al tijdens de behandeling starten met revalideren, om zo weinig mogelijk last te ervaren van de behandeling. Ook als u niet meer zult genezen van de kanker zijn er toch behandelingen die u kunnen helpen om zo goed mogelijk te blijven functioneren.

    

   Er zijn veel mogelijkheden van nazorg. Om passende zorg voor u te vinden kan de screeningsconsulent oncologische nazorg u begeleiden.

    

   Lastmeter

   Om uw problemen aan te geven wordt o.a. gebruik gemaakt van een vragenlijst (Lastmeter). U kunt hierbij denken aan:

   • Vermoeidheid
   • Lichamelijke bewegingsbeperkingen, bewegen en/of sport
   • Pijn, tintelingen, gevoelsstoornissen
   • Angst, somberheid
   • Kortademigheid, benauwdheid, hoesten
   • Relatie, gezin en werkgerelateerde problemen
   • Uiterlijke en psychische veranderingen
   • Voeding, gewichtsveranderingen
   • Spraak, adem, stem en/of slikproblemen
   • Lymfoedeem

    

   De screeningsconsulent gaat met u en eventuele naaste(n) in gesprek om te inventariseren welke hulpvragen er zijn. U krijgt dan informatie en advies betreft mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding. U neemt de regie voor deze zorg in eigen hand, kiest zelf of en bij wie u de behandeling krijgt. Er zijn goede contacten en afspraken met zorgverleners in de regio en we weten wie gespecialiseerd zijn op het gebied van oncologische zorg. Deze screening kan op ieder moment in het ziekteproces plaatsvinden.

    

   Onder nazorg verstaan we hulp en begeleiding van (zorg)professionals binnen of buiten ziekenhuis St Jansdal.

    

   Buiten het ziekenhuis zijn er onder andere de volgende mogelijkheden:
   fysiotherapie, oedeemtherapie, huidtherapie, diëtetiek, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk, (praktijkondersteuning) huisarts, thuiszorg en combinaties van diverse behandelingen.

    

   In ziekenhuis St Jansdal bieden we de volgende behandelingen aan:

   • Medische psychologie
   • Medisch specialistische revalidatie bij oncologie (poliklinisch)
   • Groepsbijeenkomsten 'Leven met en na kanker'

    

   Medische psychologie

   De psycholoog heeft o.a. aandacht voor de acceptatie en verwerking van de ziekte en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren. Indien er sprake is van psychische klachten zoals depressie, angst of van nare herinneringen rond de ziekte periode, zal hier gericht aandacht aan worden besteed. Tevens is er aandacht voor de manier waarop u in het leven staat, wat daarin helpend is (en niet) in het kader van het ziekte- en herstelproces.

    

   Medisch specialistische revalidatie bij oncologie

   Dit is een revalidatieprogramma in ziekenhuis St Jansdal op de afdeling Revalidatie en Therapie en is het expertisegebied van de revalidatiegeneeskunde. Dit betekent dat een revalidatiearts beslist op basis van de hulpvraag, de functioneringsproblemen en de haalbaarheid van de behandeldoelen (na screening en in overleg met de screeningsconsulent) of u in aanmerking komt voor deze behandeling. Deze oncologische revalidatie kan een groot deel van de patiënten die kanker hebben (gehad) helpen om de gevolgen van deze ziekte te boven te komen en om de kwaliteit van leven en het maatschappelijk- en arbeidsfunctioneren te verbeteren. Het behandelteam bestaat uit: revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk, psycholoog  en logopedist.
   Het programma wordt individueel bepaald en duurt gemiddeld 3-6 maanden, twee tot drie dagdelen per week.

    

   Groepsbijeenkomsten 'Leven met en na kanker'

   Het ziekenhuis wil optimale psychosociale ondersteunende zorg bieden voor patiënten die behandeld zijn of behandeld worden voor kanker, daarom zijn er een aantal keer per jaar groepsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn informatief en interactief. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor educatie, lotgenotencontact, (h)erkennende gesprekken, voorlichting en advies in een groep met verschillende oncologiepatiënten. Er wordt samen gesproken over het omgaan met kanker waarbij verschillende aspecten aan bod komen.

    

   Heeft u interesse, wilt u begeleiding of wilt u meer weten maak dit kenbaar bij uw behandelend arts, de oncologieverpleegkundige of uw verpleegkundig specialist. Zij kunnen dan samen met u beoordelen welke nazorg voor u het beste is en u tijdig de juiste zorg bieden en/of u doorverwijzen naar de screeningsconsulent.

    

   Debby van Dijk

   Marloes Boontje
   Screeningsconsulenten oncologische nazorg

   0341-435623
   screening@stjansdal.nl

    
      

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 24-7-2024