l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Nierfalen poli

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   U bent door de nefroloog verwezen naar de poli nierfalen in het Niercentrum Midden-Nederland, locatie Harderwijk. In het Niercentrum Midden-Nederland bundelen ziekenhuis St Jansdal en Meander Medisch Centrum de zorg voor dialysepatiënten in de regio Midden-Nederland. U wordt wat betreft uw nieraandoening patiënt van het Meander Medisch Centrum. Door de nauwe samenwerking wordt er echter wel gebruik gemaakt van faciliteiten van het St Jansdal. In deze folder vindt u meer informatie over de poli nierfalen in Harderwijk en de zorgverleners met wie u te maken krijgt.

    

   Poli nierfalen

   Op de poli nierfalen willen wij u zo goed mogelijk voorbereiden op één van de nierfunctievervangende behandelingen. Bij een nierfunctievervangende therapie wordt de functie van uw eigen nieren, voor zover dat mogelijk, deels overgenomen. Starten met een nierfunctievervangende behandeling is ingrijpend. U moet keuzes maken die bepalend zijn voor uw toekomst. Daarbij is een goede overweging belangrijk. Welke behandeling past bij u? Op de poli nierfalen krijgt u uitgebreide informatie over nierfunctievervangende behandelingen. Medewerkers van de poli begeleiden u bij het maken van keuzes. Naast het bieden van begeleiding, is het de bedoeling uw nierfunctie zoveel mogelijk stabiel te houden. Dit gebeurt meestal met medicijnen en een dieet. Wanneer u start met de therapie is afhankelijk van de mate waarin uw nierfunctie achteruit gaat.

    

   Zorgverleners

   U krijgt te maken met de nefroloog, de verpleegkundig specialist, de dialyseverpleegkundige, de maatschappelijk werker en de diëtist.
   Waar vindt u de poli nierfalen
   De poli nierfalen bevindt zich in het dialysecentrum Harderwijk welke is gevestigd in het zorgfront naast het ziekenhuis.

    

   Bloedprikken

   Het bloedprikken voor uw bezoek aan de poli nierfalen kan bij een prikpunt van het St Jansdal. U krijgt hiervoor ook een formulier van het St Jansdal mee.

    

   Spreekuur

   Het spreekuur vindt plaats op:

   • maandag van 13:30 - 16:30 uur door nefroloog, dialyseverpleegkundige en diëtist.
   • donderdag van 13:30 - 16:00 uur door verpleegkundig specialist.

    

   Bereikbaarheid

   Voor vragen over afspraken, of het verzetten hiervan, kunt u tijdens kantooruren bellen naar 033-8506070 en vragen naar de polikliniek Nierziekten.

    

    

    

    

    

    
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 18-5-2022