l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

MS-verpleegkundige

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U bent onder controle bij één van de neurologen van ziekenhuis St Jansdal, omdat er bij u Multiple Sclerose (MS) is vastgesteld. De neuroloog heeft u informatie gegeven over de ziekte MS en de eventuele behandeling en gevolgen. Daarnaast zult u ook bij de MS-verpleegkundige komen. Zij neemt in samenwerking met de neurologen een gedeelte van uw behandeling op zich. Als u nog maar kort geleden de diagnose hebt gekregen, brengt dat veel onzekerheid en vragen met zich mee. De MS-verpleegkundige kan vaker en langer tijd voor u vrijmaken dan de neuroloog, om al uw vragen te beantwoorden.  Als de MS stabiel is, volstaat een halfjaarlijkse controle in het ziekenhuis. Dit houdt in dat u de ene keer bij de verpleegkundige komt en het andere keer bij de neuroloog.
    

   Taken MS-verpleegkundige

   De MS-verpleegkundige neemt het grootste gedeelte van uw begeleiding in het ziekenhuis op zich. Zij doet dit in nauwe samenwerking met uw neuroloog.

   De MS-verpleegkundige heeft als taken:

   • Screenen
   • voorlichting geven over MS en medicatie
   • informatie en advies geven aan u en uw naasten
   • ondersteuning en begeleiding bieden
   • adviezen voor het dagelijks leven
   • bemiddelen in contacten met hulpverleners
   • continuïteit van de zorg bewaken en
   • zonodig verwijzen naar andere disciplines

    

   De MS-verpleegkundige probeert samen met de patiënt (en eventuele naasten) inzicht te krijgen in de problemen en beperkingen die MS met zich mee kan brengen. Tevens brengt ze de zorgbehoeften in kaart. De zorgbehoeften kunnen enerzijds te maken hebben met de lichamelijke gevolgen van de ziekte en anderzijds met psychosociale aspecten van de ziekte, zoals het omgaan met MS. Tijdens het verpleegkundig consult ligt het accent op begeleiding, ondersteuning en beantwoorden van praktische vragen waar men in het dagelijks leven tegenaan kan lopen.
    

   Taken neuroloog

   In het St Jansdal bestaat de maatschap neurologie uit vijf neurologen. Een neuroloog is een specialist die zich bezig houdt met ziekten van

   • het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)
   • het perifere zenuwstelsel (de zenuwen)
   • het bewegingsapparaat

    

   De neuroloog bepaalt met u het medisch beleid. Dit omvat onder andere:

   • het stellen van de diagnose MS middels onderzoek
   • Medicatiebeleid
   • zonodig verwijzen naar andere disciplines
   • contact onderhouden met uw huisarts

    

   Wat neemt u mee

   Om het spreekuur zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij u uw actuele medicijnlijst mee te nemen. Tijdens uw polibezoek krijgt u een richttijd mee. U krijgt te zijner tijd een brief toegestuurd met een datum en tijd waarop u verwacht wordt.
    

   Contact met MS-verpleegkundige

   U kunt te allen tijde via de mail contact met haar opnemen en iedere vrijdag en om de week op maandag is zij in het ziekenhuis aanwezig. U kunt de poli bellen voor vragen en de verpleegkundige zal u zo spoedig mogelijk terugbellen. U kunt bij de MS-verpleegkundige terecht voor (korte) praktische vragen, met neurologische klachten of bij onzekerheid en twijfel.

    

   Locatie:
   Polikliniek Neurologie 2 (nr 1.01)

    

   Naam MS-verpleegkundige:
   Anita van Boven

    

   Aanwezig:
   Iedere vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur
   Om de week op maandag van 9.00 tot 16.00 uur

    

   U kunt de hele week met de assistente van de polikliniek neurologie bellen en u wordt de daaropvolgende vrijdag of eventueel maandag zo spoedig mogelijk door de verpleegkundige terug gebeld. Mailen mag ook.

   Telefoon: (0341) 463450
   Mail:   j.van. boven@stjansdal.nl
    

   Mocht u iets willen vragen wat niet zo lang kan wachten, neemt u dan contact op met uw eigen neuroloog.

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 16-7-2024