l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

MRI-onderzoek

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Op advies van uw behandelend arts wordt u binnenkort in dit ziekenhuis op de afdeling Radiologie verwacht voor MRI-onderzoek. Waarschijnlijk heeft u al het één en ander gehoord over wat er tijdens zo’n MRI-onderzoek gaat gebeuren. In deze folder wordt nog een keer alles op een rijtje gezet, zodat u optimaal bent voorbereid. Vanzelfsprekend wordt één en ander met u vóór het onderzoek nog eens besproken.
    

   Wat is MRI

   De afkorting MRI staat voor het Engelse begrip "Magnetic Resonance Imaging". Een goede Nederlandse vertaling hiervoor is Kernspintomografie. Met deze vrij recent ontwikkelde en volledig pijnloze methode kunnen weefsels en organen op een veilige manier goed onderzocht worden. MRI heeft voor zover op dit moment bekend geen nadelige gevolgen voor het menselijk lichaam. Kort samengevat is de techniek als volgt: middels een sterke magneet en radiogolven worden er in het te onderzoeken lichaamsdeel signalen opgewekt. Deze signalen worden door een antenne opgevangen, waarna een computer één en ander vertaalt in beelden.
    

   Belangrijk

   Patiënten met een pacemaker, met operatie-clip(s) in het hoofd of met bijvoorbeeld een inwendige gehoorprothese komen niet altijd in aanmerking voor een MRI-onderzoek.

   Er bestaat namelijk gevaar dat het magneetveld de pacemaker ontregelt of de clip(s) losmaakt.

   Wanneer u tijdens een operatie een prothese of ander metalen of magnetisch voorwerp in het lichaam heeft gekregen, moet u dit ruim vóóraf aan de MRI-scan aan de aanvragend arts meedelen. Ook als u twijfelt over de aanwezigheid van een eventueel voorwerp (bijv. metaalsplinter), is het verstandig dit te vertellen! De MRI laborant zal u er ook nog een keer naar vragen.

   Alle metalen of magnetische voorwerpen zoals sleutels, haarspeldjes, munten, horloges, sieraden, gehoorapparaten, gebitten en dergelijke moeten buiten de MRI-onderzoeksruimte blijven. Bankpasjes en mobiele telefoons kunnen zelfs door het magneetveld beschadigd raken!

   Ook sommige make-up kan een nadelige invloed hebben op het MRI-onderzoek. Vriendelijk verzoek om geen make-up te gebruiken voor het onderzoek.
    

   Voorbereidingen

   Voor de meeste onderzoeken is er geen speciale voorbereiding noodzakelijk. U kunt gewoon eten en drinken en uw gebruikelijke medicijnen innemen.

   Voor mensen die een onderzoek aan de galwegen ondergaan, het MRCP, geldt echter dat u vanaf 4 uur vooraf aan het MRI-onderzoek nuchter moet zijn, dat wil zeggen: niet meer eten, drinken of roken.

   Het is mogelijk dat u tijdens de MRI muziek kunt luisteren. U kunt hiervoor naar een radiozender luisteren op onze audioinstallatie. Wij kunnen geen CD/mp3/mp4 of USB-stick afspelen.

   We gaan er vaak van uit dat u een hemd draagt. Is dat niet het geval, wilt u dan zelf zorgdragen voor een T-shirt zonder metalen onderdelen? Dit om te voorkomen dat u het koud krijgt tijdens het langdurig stil liggen.

    

   Melden

   Harderwijk

   U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie bereikt u door vanaf de hoofdingang bewegwijzeringsnummer 0.78 te volgen. Graag de vragenlijst, die u eerder heeft ontvangen, ingevuld meenemen.

    

   Lelystad

   U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie bereikt u door na de hoofdingang rechtsaf de gang volgen. Ook wordt de afdeling aangegeven middels een bordje. Graag de vragenlijst, die u eerder heeft ontvangen, ingevuld meenemen.

    

   Onderzoek

   Nadat u zich heeft ontkleed (niet metaalhoudend ondergoed kunt u aanhouden), wordt u door de laborant(e) op de onderzoekstafel geholpen. Voor de meeste onderzoeken ligt u gewoon op uw rug op tafel, behalve voor een MRI mammo komt u op uw buik te liggen. Deze tafel wordt vervolgens in een soort tunnel geschoven.

   Indien u engtevrees (claustrofobie) heeft, moet u vóóraf contact opnemen met radiologie (0341-463650). Er bestaat namelijk de mogelijkheid op een andere dag dan het afspraakmoment te komen proefliggen.

   Het onderzoek duurt gemiddeld 20 tot 60 minuten. Tijdens het onderzoek hoort u een kloppend geluid dat wordt opgewekt door de radiogolven. Het is belangrijk dat u gedurende het onderzoek stil blijft liggen. Vaak is het voor het onderzoek nodig een contrastmiddel toe te dienen. Helaas is dit vooraf niet met zekerheid te zeggen. Als het nodig is, wordt dit via een ader in de elleboog ingespoten.

    

   U bevindt zich alleen in de onderzoeksruimte. Communiceren kan tijdens het onderzoek in de meeste gevallen niet. Wel heeft u een knijpbal in de hand tijdens het onderzoek. Hier kunt u in  knijpen als u een MRI laborant dringend nodig heeft. Ook houdt de MRI laborant u in de gaten via een raam.

    

   De uitslag

   De huisarts of behandelend specialist heeft na ongeveer een week de uitslag.

   Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie bereiken op telefoonnummer
   (0341) 463650.

    

   Verhinderd

   Mocht u verhinderd zijn laat het ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten.

    

   Afspraak

   Wilt u zich melden op

   Dag:    …………………………….

   Datum:  …………………………….

   Tijd:   …………………………….

   bij de balie van de afdeling Radiologie.

    

   Patiëntenpas en ingevulde vragenlijst meebrengen alstublieft

     
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 23-1-2022