l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Methotrexaat spuitinstructie, Reumatologie

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Uw reumatoloog heeft u Methotrexaat injecties voorgeschreven. Uw reumaverpleegkundige heeft u uitgelegd hoe u de injectie moet toedienen. Hier kunt u nalezen wat u is verteld.

    

   Hoe injecteert u Methotrexaat (MTX)?

   In onderstaande stappen wordt beschreven hoe u de handeling moet uitvoeren.

    

   Voorbereiding

   • Leg alle benodigdheden klaar: keukenrolpapiertje of schone theedoek met daarop een alcoholgaasje, de MTX-spuit of MTX-pen, een pleister en naaldencontainer.

   • Was de handen met water en zeep.
   • Kies een injectieplaats op uw buik of bovenbeen.
   • Desinfecteer de huid met het alcoholgaasje en wacht tot de huid is opgedroogd.
   • Controleer de dosering, de kleur en de houdbaarheidsdatum op het etiket van de injectiespuit of pen.

     

    Met MTX wegwerpspuit

   • Verwijder het dopje van de MTX-spuit boven het keukenrolpapiertje en gooi dit dopje direct in de naaldencontainer. Ontlucht de spuit niet, de luchtbel moet blijven zitten.

   • Plaats de naald loodrecht in het bovenbeen of in de buik (bij de buik een huidplooi pakken). Raak hierbij de stamper nog niet aan.
   • Spuit de MTX langzaam in door de stamper in te drukken. Druk zover door dat de veer ontspant en omhoog komt. De naald is dan verwijderd en afgeschermd. Lees verder bij 'Afronding'.

     

    Met MTX pen

   • Verwijder de dop van de MTX-pen. Houd de pen vast in uw vuist.

   • Plaats de pen loodrecht op het bovenbeen en druk de pen naar beneden waardoor de vergrendeling ontgrendelt. (Bij een Metoject-pen drukt u daarna de knop in). U hoort een klik en de vloeistof begint te lopen.
   • Wanneer u een tweede klik hoort, is de injectie klaar. De naald is dan verwijderd en afgeschermd. (Bij een Metoject-pen hoort u geen 2e klik, maar ziet u wanneer de pen leeg is).

     

   Afronding

   • Dek de insteekopening af met een pleister.

   • Gooi de pen direct in de naaldencontainer. Doe nooit het dopje weer terug op de pen.
   • Gooi alles waar medicatie aan zit in de naaldencontainer, het overige materiaal mag in de prullenbak.

    

    

   Wat moet u doen bij morsen of contact van MTX met ogen of huid?

   Morsen

   • Is er injectievloeistof gemorst op meubilair of tapijt? Neem de vloeistof op met een tissue. Draag hierbij handschoenen. Reinig daarna het oppervlak met water.

   • Is er injectievloeistof gemorst op uw kleding? Was dit direct uit.

    

   Contact met ogen of huid

   • Is de injectievloeistof in contact gekomen met uw ogen? Spoel het oog dan 10 minuten met water.

   • Is de injectievloeistof op uw huid gekomen? Spoel dan veelvuldig met koud water.
   • Raadpleeg zonodig uw arts.

    

   Let op: Is er injectievloeistof gemorst en heeft u niet alles kunnen toedienen? Neem dan nooit een tweede injectie, maar wacht een week en neem de volgende injectie op uw gebruikelijke spuitdag.

    

    

   Wat moet u nog meer weten?

   Onderstaande vragen worden veel gesteld bij MTX-gebruik:

    

   Hoe lang duurt het voordat reuma-remmende medicijnen als Methotrexaat werken?

   Over het algemeen duurt het 6 tot 8 weken voordat Methotrexaat goed werkt.

    

   Mag ik naast MTX ook Paracetamol gebruiken?

   Ja, u mag hierbij maximaal 4x 1000mg Paracetamol per dag gebruiken.

    

   Mag ik ook NSAIDS gebruiken naast de MTX?

   Dat mag alleen als uw arts die heeft voorgeschreven.

    

   Moet ik altijd op dezelfde dag MTX spuiten?

   Ja, mocht u naar een andere dag willen dan mag u opschuiven. U mag de week dan langer maken, niet korter. U moet dan ook de Foliumzuur opschuiven, >24 uur na de MTX injectie.

    

   Ik ben de MTX injectie vergeten, wat moet ik nu doen?

   Komt u hier binnen één dag achter, dan mag u de injectie alsnog toedienen. De week daarop injecteert u op de gebruikelijke dag. Is er meer dan één dag verstreken, dan kunt u deze injectie het beste overslaan.

    

   Ik ben ziek, moet ik de MTX dan overslaan?

   Dat hangt ervan af wat de klachten zijn.

   • Heeft u koorts met klachten van benauwdheid, droge hoest en/of een longontsteking? Neem dan contact op met de poli reumatologie om te overleggen, via tel.nr 0341 – 46 3799.

   • Heeft u ernstige diarree en moet u veel braken? Duurt dit al langer dan een dag? Dan slaat u de MTX één keer over en hervat u de injectie de week erop op de gebruikelijke dag.

   • Bij overige klachten, zoals griep en verkoudheid kunt u de MTX gewoon door gebruiken.

     

   Ik krijg antibiotica, moet ik de MTX overslaan?

   Nee, dat hoeft niet. Behalve als u Bactrimel of Trimethoprim voorgeschreven is, die mogen niet tegelijk met MTX gegeven worden in verband met het risico op bijwerkingen. De overige antibiotica’s kunnen wel samen met MTX gebruikt worden.

    

   Ik word geopereerd of moet naar de tandarts, moet ik de MTX dan overslaan?

   Nee, u kunt de MTX wel blijven gebruiken. De dosering die de reumatoloog voorschrijft, heeft geen invloed op de wondgenezing.

    

   Mag ik de griepprik halen als ik MTX  gebruik?

   Ja, een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Liefst tussen 2 injecties in.

    

   Heeft u nog andere vragen?

   Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via telefoonnummer: 0341 – 46 3799.

    

   Niet acute vragen mag u stellen via de e-mail of via Mijn St Jansdal. We streven er naar u binnen drie werkdagen een antwoord te geven.

   Poli.reumatologie@stjansdal.nl

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 24-1-2021