l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Meldcode Huiselijk geweld

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Kindermishandeling, Huiselijk geweld of Ouderenmishandeling ontstaan meestal door onmacht of overbelasting. Moedwillig is het bijna nooit en het hoeft ook niet perse plaats te vinden in huiselijke kring.Wel is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Geweld of misbruik tast iemands integriteit aan. Het verstoort de gezonde groei en ontwikkeling en kan leiden tot blijvende lichamelijke en psychische schade.

    

   Voorbeelden van huiselijk geweld:

   • Geweld tegen de(ex) partner.
   • Geweld tussen familieleden.
   • Eergerelateerd geweld (vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief).
   • Seksueel misbruik.
   • Oudermishandeling (geweld van kind tegen ouder).
   • Kindermishandeling. (lichamelijke, emotionele en psychische mishandeling en/of verwaarlozing)

    

   Voorbeelden van ouderenmishandeling:

   • Ontspoorde mantelzorg (door bijvoorbeeld overbelasting)
   • Financiële uitbuiting
   • Lichamelijke en/of psychische mishandeling
   • Schending van rechten (recht op vrijheid, privacy en zelfbeschikking)

    

   Veiligheid en welbevinden

   De zorgverleners van Ziekenhuis St Jansdal vinden de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten belangrijk. Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Zij zijn alert op signalen van mishandeling, geweld en verwaarlozing.
   Daarbij zijn de zorgverleners van het St Jansdal wettelijk verplicht de Meldcode na te leven.

    

   Wat is de Meldcode? 

   De Meldcode is een overzichtelijk stappenplan, waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Doel van de Meldcode is kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling tegen te gaan of te verminderen en herhaling te voorkomen.
    

   Aandacht voor signalen 

   In het hele ziekenhuis hebben artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners aandacht voor signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Zij gebruiken hierbij een screeningsformulier om deze signalen in kaart te brengen. Dit gebeurt bij alle kinderen jonger dan 18 jaar, bij alle ouderen vanaf 70 jaar en zo nodig ook bij volwassenen ongeacht de reden van komst. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Doorgaans is het invullen van het screeningsformulier een formaliteit. Het kan zijn dat de arts, verpleegkundige of hulpverlener u vragen stelt over uw thuissituatie. Als u wordt behandeld of opgenomen en de arts, verpleegkundige of hulpverlener vanwege de situatie reden heeft tot zorgen, dan is er ook aandacht voor de eventueel inwonende (minderjarige) kinderen. Deze procedure valt onder de Meldcode.

    

   Bij zorgen 

   Als er signalen zijn van twijfel of zorg, dan zal uw arts, verpleegkundige of hulpverlener het wettelijk verplichte stappenplan van de Meldcode toepassen. De zorgverlener bespreekt de zorgen met u. Samen met u kijken wij dan naar mogelijke oplossingen. Soms overleggen wij eerst met een andere hulpverlener. Dit kan betekenen dat door verschillende zorgverleners uw dossier wordt ingezien.
    

   Geef zelf een signaal af 

   Zelf hulp zoeken kan als een drempel worden ervaren als u te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling . Dat begrijpen wij volkomen. Een zorgverlener kan u juist dan waardevol advies geven en ervoor zorgen dat u de juiste hulp vindt. Ongeacht of u nu patiënt, familie, mantelzorger of andersinds direct betrokkene bent. Deel uw zorgen met ons, zodat we samen de eerste stappen kunnen zetten.
    

   Aandachtsfunctionaris 

   In het St Jansdal werken twee aandachts-functionarissen kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Zij ondersteunen artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Zij werken samen met ervaren medisch specialisten en professionals binnen en buiten het ziekenhuis.
    

   Tot slot 

   Met de Meldcode hopen de zorgverleners van het St Jansdal problemen in de directe woon- en leefomgeving van onze patient vroegtijdig te herkennen. Zo kunnen wij geschikte ondersteuning bieden door passende hulpverlening in te schakelen.
    

   Meer informatie 

   Voor meer informatie over de Meldcode kunt u contact opnemen met de aandachtsfunctionarissen via: meldpunthuiselijkgeweld@stjansdal.nl of meldpuntkindermishandeling@stjansdal.nl

   U kunt ook uw behandelend arts of de zorgverleners op de afdeling waar de patiënt behandeld wordt raadplegen.

    

   Op de website www.vooreenveiligthuis.nl van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 24-7-2024