l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Medisch Specialistische Revalidatie na of tijdens kanker

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Kanker is een ingrijpende ziekte die grote invloed kan hebben op uw dagelijks leven.

   Tijdens en na de medische behandeling van kanker kunt u last krijgen van allerlei klachten. Veel gehoorde klachten zijn vermoeidheid, verminderde conditie, pijn, slaapproblemen, geheugen- en concentratieproblemen, angst, depressieve gevoelens, onzekerheid, problemen met relaties en moeite met terugkeer naar het werk.

   Voor de meeste mensen met kanker is het vaak een hele klus om tijdens of na de behandeling het leven weer op te pakken. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel en sociaal. Binnen het St Jansdal bieden we revalidatie die u hierbij mogelijk kan helpen. Ook als er geen zicht meer is op genezing kan revalidatie een meerwaarde hebben. We bieden dit in teamverband aan, zodat we onderling met u en met elkaar goed kunnen afstemmen op wat nodig is. We noemen dit Medisch Specialistische Revalidatie bij Oncologie.

    

   Doel van Medisch Specialistische Revalidatie

   Onze ervaring is dat mensen die met een ernstige ziekte zoals kanker te maken hebben, veel te verwerken hebben gekregen. Een gevoel van verlies en ongewilde beperkingen op verschillende vlakken in het dagelijks leven kunnen een belangrijke rol spelen tijdens de ziekte en/of erna. Binnen de revalidatie besteden we hier aandacht aan. Tegelijk willen we ook ruimte maken voor wat (nog) wel kan. Daarbij willen we ons richten op wat voor iemand persoonlijk betekenis geeft aan het leven. We willen   aansluiten bij uw persoonlijke behoeften en u helpen uw eigen beslissingen te nemen. Eigen regie is daarin belangrijk.

   Onze aandacht richt zich dus vooral op leren leven met de verandering die is ontstaan door de ziekte. Een gezonde leefstijl is een aandachtspunt. We besteden aandacht aan uw conditie, u leert hoe u uw energie het beste kunt verdelen en er is aandacht voor de verwerking van uw ziekte. We beogen hiermee een verbetering van de kwaliteit van uw leven.
   De behandeling is daarmee toegespitst op uw persoonlijke situatie. We doen dit samen met u en een team van specialisten op het gebied van (oncologische) revalidatie. We doen dit op basis van de   Richtlijn Oncologische Revalidatie van Integraal Kankercentrum Nederland.

    

   Inhoud van het behandelprogramma

   De behandeling duurt gemiddeld twaalf tot zestien weken. Tijdens deze periode komt u 2-3 keer per week naar Ziekenhuis St Jansdal. De samenstelling van het revalidatieprogramma hangt af van uw persoonlijke situatie, wensen en doelen. In overleg bekijken we welke intensiteit wenselijk en haalbaar is. Het revalidatie team bestaat in principe uit een revalidatie arts, een psycholoog, een fysiotherapeut, maatschappelijk werker en ergotherapeut.

    

   De revalidatiearts coördineert de behandeling en is eindverantwoordelijk voor het revalidatieproces. Zij zal tijdens een gesprek voorafgaand aan de revalidatie samen met u bepalen voor welke behandeldisciplines u in aanmerking komt. Ook tijdens uw behandeling heeft u regelmatig voortgangsgesprekken met de revalidatiearts.


   De psycholoog heeft o.a. aandacht voor de acceptatie en verwerking van de ziekte en de invloed daarvan op uw dagelijks functioneren. Indien er sprake is van psychische klachten zoals depressie, angst of van nare herinneringen rond uw ziekte periode, zal hier gericht aandacht aan worden besteed. Tevens is er aandacht voor de manier waarop u in het leven staat, wat daarin helpend is (en niet) in het kader van dit revalidatie traject. Soms brengen we cognitieve klachten zoals concentratie problemen nader in kaart en kijken we samen met de ergotherapeut hoe u hiermee het beste om kunt gaan.

    

   Onder begeleiding van de fysiotherapeut gaat u aan de slag met het trainen van uw spierkracht, het verbeteren van uw conditie en met het verkennen van uw grenzen. Ook kan er aandacht worden besteed aan het opmerken van uw lichaamsspanning en hoe u deze kan beïnvloeden doormiddel van ontspanningsoefeningen.

    

   De maatschappelijk werker kan u ook helpen met het leren omgaan met de sociaal emotionele gevolgen van kanker. Zij biedt eveneens hulp en ondersteuning bij de verwerking van uw ziekte en de mogelijk veranderde rol binnen uw sociale omgeving. U kunt tevens informatie en advies krijgen over arbeidsre-integratie. Onderwerpen als wet- en regelgeving en communicatie met leidinggevende en arbo-arts kunnen besproken worden.

    

   De ergotherapeut besteedt aandacht aan energiemanagement, het vinden van een balans wat u doet/wil en kan (bijv. in werksituaties), en het omgaan met veranderingen in het dagelijks leven. Ook inventariseert en adviseert de ergotherapeut over cognitieve problemen zoals concentratieproblemen.

    

   Ook kan de logopedist betrokken worden bij de revalidatie indien er sprake is van problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en/of slikken gerelateerd aan kanker en/of de gevolgen hiervan.

    

   Aanmelden voor revalidatie

   Bent u nog niet aangemeld voor oncologische revalidatie, maar is uw interesse gewekt?

   Aanmelden kan via de behandelend medisch specialist (oncoloog), oncologisch verpleegkundige, verpleegkundig specialist en huisarts. Zij verwijzen u door naar de screeningsconsulent oncologie voor een eerste gesprek. In dit gesprek bespreekt de screeningsconsulent met u of Medisch Specialistische Revalidatie behandeling mogelijk en zinvol voor u is.

    

   Vergoeding

   Medisch Specialistische Revalidatie bij Oncologie wordt (in principe) vergoedt uit het basispakket van de zorgverzekering. Bent u hier niet zeker van, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

    

   Contact

   Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met de planning van de poliklinische revalidatiebehandeling via  telefoonnummer: 0341-463607. Of met onze screeningsconsulent oncologie, telefoonnummer: 0341-435623

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 16-7-2024