l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Medicatie tijdens uw ziekenhuisopname

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Deze folder beschrijft wie in dit ziekenhuis verantwoordelijk zijn voor een juiste behandeling met medicatie. Mocht u vragen hebben over deze folder stel deze gerust aan de verpleegkundige.
    

   Wie zijn betrokken bij mijn medicatie in het ziekenhuis?

   Verschillende medewerkers van het ziekenhuis hebben een rol in het juiste gebruik van medicatie tijdens de opname:
    

   De apothekersassistente

   De apothekersassistente van de ziekenhuisapotheek vraagt een overzicht op van de thuis gebruikte medicatie via het Landelijk Schakelpunt. In een gesprek met u wordt nagegaan of er in de praktijk afwijkingen zijn ten opzichte van deze lijst. De apothekersassistente voert de medicatiegegevens in in uw elektronisch patientendossier zodat de verpleegkundige deze bij opname kan toedienen. Bovendien kan de dokter of physician assistant beoordelen of medicatie moet worden doorgebruikt tijdens de opname.

    

   De ziekenhuisapotheek zorgt er ook dagelijks voor dat de voorgeschreven medicatie op tijd aan u en in de juiste vorm kan worden toegediend.

    

   Bij ontslag controleert een apothekersassistente van de poli-apotheek de medicatielijst en bespreekt deze met u.


   Zij besteedt met name aandacht aan medicatie die tijdens de opname is gewijzigd, medicatie waarvan de dosis is gewijzigd en met welke nieuwe medicatie u bent gestart. Daarnaast kan de medicatie die u nog niet in huis heeft direct geleverd worden door de poli-apotheek van Ziekenhuis St Jansdal. U kunt er ook voor kiezen om deze medicatie op te halen bij uw eigen apotheek.

    

   Behandelaar: dokter of physician assistant

   Uw behandelaar beoordeelt of thuismedicatie moet worden doorgebruikt tijdens opname en geeft hiervoor akkoord in het elektronisch patiëntendossier. Ook schrijft hij/zij nieuwe medicatie voor en wijzigt doseringen tijdens de opname en zal u hierover uitleg geven. Bij belangrijke risico’s krijgt de voorschrijver een melding vanuit het elektronisch systeem bij het voorschrijven, zodat het voorschrift meteen aangepast kan worden.

    

   Bij ontslag beoordeelt uw behandelaar uw medicatielijst en bepaalt hij/zij welke medicatie u bij ontslag moet gaan gebruiken.

    

   Uw behandelaar is eindverantwoordelijk voor uw medicatie, zowel tijdens de opname als op het moment van ontslag.

    

   De verpleegkundige

   De verpleegkundige dient de medicatie toe en maakt zo nodig medicatie “voor toediening gereed”. Dat wil zeggen het vermalen van medicatie in geval van slikproblemen of een sonde of het klaarmaken van infusen en spuiten. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt bij toedienen wordt de juistheid van de toediening gecontroleerd door middel van het scannen van de barcode op uw polsband en de barcode op het medicijn. De verpleegkundige is het aanspreekpunt over medicatie: als u vragen heeft over medicatie kunt u die aan de verpleegkundige stellen. Zo nodig zal hij/zij u doorverwijzen naar de arts of de ziekenhuisapotheek. De verpleegkundige is ook belast met de zorgcoördinatie. Hij/zij neemt contact op met de behandelaar als uw situatie verandert of neemt contact op met de ziekenhuisapotheek als er vragen zijn over uw medicatie. Als uw behandeling thuis wordt voortgezet, verzorgt de verpleegkundige, indien nodig het contact met de thuiszorg.
    

   De ziekenhuisapotheker

   De ziekenhuisapotheker is samen met de voorschrijver verantwoordelijk voor de optimale behandeling met medicatie.

    

   Zo controleert de ziekenhuisapotheker onder andere:

   • of de medicatie onderling samen kan gaan
   • of de dosis klopt bij uw aandoening
   • of door uw situatie andere medicatie nodig is om bijwerkingen te voorkomen
   • of een middel wat u thuis gebruikte vervangen kan worden door een vergelijkbaar middel
   • en hoe het middel het beste kan worden toegediend

    

   Mag ik mijn thuismedicatie meenemen en  gebruiken in het ziekenhuis?

   In principe krijgt u alle benodigde medicatie van het ziekenhuis tijdens uw opname. Het ziekenhuis is namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ingenomen/toegediende medicatie. Bovendien moet in ons ziekenhuis uw medicatie voorzien zijn van een barcode, zodat de juiste toediening kan worden gecontroleerd door barcodescanning.

    

   In uitzonderingsgevallen wordt u gevraagd of u eigen medicatie mee kunt nemen. Bijvoorbeeld:

   • Wanneer u zeer kortdurend bent opgenomen.
   • Wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat niet in het assortiment van het ziekenhuis zit, voor u besteld wordt, maar niet op tijd voor de volgende gift binnen is.
   • Wanneer u medicatie gebruikt die speciaal voor u gemaakt wordt.
   • Wanneer u de anticonceptiepil gebruikt, meedoet aan een klinische studie en medicatie op artsenverklaring gebruikt.
   • Wanneer u zogenaamde “orale overgehevelde medicatie” gebruikt. Deze medicatie wordt door het ziekenhuis speciaal voor u besteld en door het ziekenhuis verstrekt. U heeft deze medicatie eerder opgehaald bij de poli-apotheek.

    

   Het ziekenhuis heeft een protocol “Thuismedicatie” waarin deze afspraken zijn vastgelegd.
   Medicatie van thuis wordt in principe toegediend door een verpleegkundige en is tijdens opname in beheer van het ziekenhuis in de medicijnverdeelwagen.
   Indien u tijdens opname de medicatie ook zelf beheert en zelf toedient, wordt dit “medicatie in eigen beheer” genoemd. Hiervoor heeft het ziekenhuis een apart protocol. Uw verpleegkundige op de afdeling bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.
    

   Hoe kom ik aan informatie over de geneesmiddelen die ik in het ziekenhuis gebruik?

   De voor patiënten meest betrouwbare en gebruiksvriendelijke bron van informatie is de app ‘Appotheek’ en de website www.apotheek.nl 
   Uw verpleegkundige kan eenvoudig professionele informatie opzoeken via het elektronisch patiëntendossier.
   Indien u nog steeds vragen heeft, meldt u dit aan de verpleegkundige die zo nodig contact opneemt met de ziekenhuisapotheek(er).

    

   Waarom heb ik in het ziekenhuis geneesmiddelen die er anders uit zien dan thuis?

   Een groot aantal medicijnen wordt gemaakt door meerdere fabrikanten. Het kan voorkomen dat het medicijn in het ziekenhuis van een andere fabrikant afkomstig is, dan het geneesmiddel dat u bij uw openbare apotheek haalt. De werkzame stof, de sterkte en de manier van afgifte uit de toedieningsvorm (gewoon of vertraagd) is in beide geneesmiddelen echter precies hetzelfde.

    

   Hoe weet ik als ik naar huis ga welke geneesmiddelen ik moet gebruiken?

   Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt de medicatie die u thuis moet gebruiken met u doorgenomen door een apothekersassistente. U krijgt hiervan een overzicht mee in de vorm van een innameschema. Als u op het moment van ontslag medicatie nodig heeft die u niet thuis op voorraad heeft, kan dat voor u klaargemaakt worden zodat u het meteen mee kunt nemen. Veranderingen in uw medicatiegebruik worden ook doorgegeven aan uw huisarts en openbare apotheek, zodat uw dossier compleet blijft.
    

   Kan ik zelf iets doen om fouten met medicatie te voorkomen?

   Ja, u kunt zelf verschillende dingen doen:

    

   Weet welke geneesmiddelen u gebruikt

   Neemt u hier desnoods een overzicht van mee van uw openbare apotheek dat u thuis reeds nagekeken en zo nodig aangepast heeft. Dit helpt bij het gesprek met de apothekersassistente bij opname zodat uw actueel medicatieoverzicht compleet is.
   Ook bij ontslag helpt dit overzicht zodat u duidelijk heeft welke veranderingen er in uw medicatielijst zijn ten opzichte van de situatie voor de opname en waarom dit zo is. U kunt hier vragen over stellen tijdens het ontslaggesprek met de apothekersassistente.

    

   Voorkom medicatiefouten

   Meld u aan bij het Landelijk Schakelpunt via www.ikgeefttoestemming.nl bij elke apotheek waar u medicatie ophaalt. Dit is voor andere zorgverleners de meest betrouwbare bron van informatie over uw geneesmiddelgebruik. Als u zich aanmeldt, wordt informatie over uw geneesmiddelen automatisch in het elektronisch patiëntendossier geladen. Dit voorkomt fouten.
   Informatie over het landelijk schakelpunt kunt u vinden op www.vzvz.nl Gaat u naar Foldermateriaal voor patiënten.

    

   Weet waarvoor u geneesmiddelen gebruikt

   In de Appotheek of www.apotheek.nl kun u nalezen waarvoor een geneesmiddel wordt voorgeschreven, wat veel voorkomende doseringen zijn en welke bijwerkingen kunnen optreden.

    

   Meld u aan voor ons patiëntenportaal (MijnStJansdal)

   Blijf tijdens uw opname op de hoogte van welke geneesmiddelen u gebruikt en waarvoor zodat u vragen kunt stellen als u denkt dat er iets niet klopt.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 28-5-2024