l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Mantelzorg

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Mantelzorg in Ziekenhuis St Jansdal

   Bent u mantelzorger voor een familielid of vriend en wordt deze opgenomen in het St Jansdal? Dan kan deze folder u helpen de juiste weg te vinden met betrekking tot uw rol als mantelzorger binnen het ziekenhuis. Alles wat in deze folder wordt geschreven geldt voor de algemene verpleegafdelingen. De verpleegafdelingen intensive care, hartbewaking en stroke-unit zijn specialistische afdelingen waar de patiënten veelal zeer ziek zijn. U kunt het beste overleggen met de verpleegkundige over de mogelijkheden. De kinderafdeling en het Moeder&Kind Centrum hebben eveneens afwijkende regelingen. Ook op deze afdelingen  kunt u de verpleegkundige vragen naar de mogelijkheden.
    

   Tijdens opname

   Als mantelzorger kunt u ons voorzien van belangrijke informatie rondom de zorg. Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage aan de zorg voor een patiënt in de thuissituatie. U kunt ook een positieve invloed hebben op de ziekenhuiservaring van de patiënt door betrokken te blijven en bijstand te geven tijdens de opname.

   Het St Jansdal biedt u daarvoor de volgende mogelijkheden:

   • U kunt aanwezig zijn bij het opnamegesprek;
   • Het is mogelijk om aanwezig te zijn bij de gesprekken met de arts, zodat u goed op de hoogte bent van het ziektebeeld en de gegeven behandeling. Dit zal er in sommige situaties ook toe leiden dat de patiënt eerder het ziekenhuis kan verlaten.
   • U kunt fungeren als aanspreekpunt wanneer het over medische beslissingen gaat, zeker wanneer de patiënt zelf moeilijk of niet kan communiceren.
   • In overleg is het is mogelijk om tijdens etenstijden zelf de patiënt te helpen met eten klaarmaken en geven;
   • Uw inzet wordt zeer op prijs gesteld. Als u dit wilt kunt u met de verpleegkundige overleggen wat er nog meer mogelijk is.

    

   Als de patiënt niet in staat is om beslissingen te nemen

   Wanneer de patiënt door zijn ziekte zelf niet in staat is om adequaat te communiceren heeft u als familielid of naaste een belangrijke rol. Mocht er een mentor, bewindvoerder of curator zijn, dan vragen wij u dit altijd bij opname bekend te maken. De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) vraagt van artsen dat zij gedegen informatie geven aan de patiënt wanneer zij een onderzoek of medische behandeling willen uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of de patiënt alles begrepen heeft. Vervolgens vraagt de arts toestemming aan de patiënt om het onderzoek of de medische behandeling uit te voeren. Wanneer de patiënt zelf geen toestemming kan geven wordt dit gevraagd aan zijn wettelijke vertegenwoordiger of de door de patiënt schriftelijk gemachtigde. Het is goed om te weten dat degene die de mantelzorg verleent niet automatisch de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt is.  In ons ziekenhuis vinden wij patiëntveiligheid zeer belangrijk. Wij vragen bij ingrepen (onderzoeken of operatie) altijd om identificatie  door de patiënt met naam en geboortedatum. Wanneer de patiënt hiertoe niet in staat is dan kan aan u als familielid of naaste gevraagd worden om dit te doen voordat een ingreep zal plaatsvinden.
    

   Na ontslag

   Bij ontslag is het belangrijk dat de patiënt én u als familielid of naaste met de juiste informatie en vol vertrouwen naar huis gaan. Voor eventuele verzorging thuis moet ook u goed geïnformeerd zijn over medicatie en nazorg. Een goede samenwerking met het thuisfront verkort de opnameduur en voorkomt complicaties of heropname.
    

   Mantelzorg na ontslag

   Meestal gaat de patiënt met ontslag om thuis verder te herstellen. Afhankelijk van de wens van de patiënt en de benodigde zorg kan naast mantelzorg ook professionele zorg (zoals thuiszorg) worden ingezet. Juist de fase direct na ontslag kan belastend zijn en zeker wanneer u daarop niet goed  voorbereid bent. Het is belangrijk dat vóór een geplande opname gekeken wordt of na ontslag (tijdelijk) extra zorg nodig is. Bij een niet geplande ziekenhuisopname kunt u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de verantwoordelijke verpleegkundige. Hiermee zal de ontslagprocedure soepeler verlopen en minder belastend zijn en zal de patiënt sneller herstellen.

    

   Informatie

   In veel gemeentes is er een Steunpunt Mantelzorg. Hierover kunt u informatie krijgen bij uw gemeente. Op www.mantelzorg.nl vindt u organisaties bij u in de buurt.

    

   Bent u mantelzorger en woont u in (of in de omgeving van) Lelystad? Als mantelzorger kunt u bij Welzijn Lelystad terecht voor informatie en advies, ondersteuning bij regeltaken en sociaal emotionele ondersteuning. Kijk voor meer informatie op: www.welzijnlelystad.nl/ik-zoek-hulp/volwassenen/mantelzorgondersteuning/.

   Persoonlijk contact met een consulent mantelzorg van Welzijn Lelystad kan via: 0320 – 707159 of via mantelzorgondersteuning@welzijnlelystad.nl.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 23-5-2024