l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Longrevalidatie

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U heeft via de longarts een gesprek gehad met de screeningsconsulent longzorg.

   In dat gesprek is gekeken naar de mogelijkheid om mee te doen aan het longrevalidatieprogramma in ziekenhuis St Jansdal op de afdeling revalidatie en therapie te Harderwijk of op de afdeling fysiotherapie te Lelystad.

   Dit revalidatieprogramma is bedoeld voor mensen met een chronische longziekte.

   In deze folder kunt u lezen wat het longrevalidatieprogramma inhoudt.

    

   Voor wie?

   Het longrevalidatieprogramma is bedoeld voor mensen die door hun longziekte in hun dagelijkse activiteiten worden beperkt.

    

   Inhoud longrevalidatieprogramma

   Longpatiënten kunnen diverse klachten ervaren, zoals bijvoorbeeld: verminderd uithoudingsvermogen, snel kortademigheid, benauwdheid, hoesten en slijm opgeven. Ook kan er voor longpatiënten en hun naasten onduidelijkheid bestaan over wat er eigenlijk aan de hand is, wat patiënten wel en niet mogen doen, wat ze kunnen verwachten, hoe nu verder en hoe te reageren op een aanval van benauwdheid.

    

   Deze klachten, vragen en twijfels zijn facetten waar u en uw naaste omgeving mee te maken kan krijgen. In het longrevalidatieprogramma schenken we hier aandacht aan. Wij proberen u inzicht in uw situatie te geven, u vaardigheden te leren om beter met uw ziekte om te gaan en om de klachten die u ervaart te doen verminderen.

    

   Longrevalidatie team

   De poliklinische revalidatiebehandeling wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de longarts.

   Het longrevalidatieteam bestaat uit de volgende zorgverleners: longarts,  screeningsconsulent longzorg, fysiotherapeut, longverpleegkundige, diëtist, psycholoog en ergotherapeut.

    

   Verloop longrevalidatie

   1. Start longrevalidatie

   Screeningsconsulent: U heeft  eerst een gesprek met de screeningsconsulent longzorg gehad. Zij brengt in kaart hoe het de afgelopen tijd met u is gegaan en welke problemen u ervaart als gevolg van uw longziekte. In dat gesprek bent u verwezen naar de longrevalidatie.

   Planner longrevalidatie: De planner zal contact met u opnemen en doorgeven wanneer u de intake heeft met de fysiotherapeut.

   Fysiotherapeut: De fysiotherapeut zal in een gesprek uw lichamelijke klachten en beperkingen in kaart brengen. Vervolgens volgt er een inspectie en bewegingsonderzoek met specifieke aandachtspunten voor longpatiënten.

   Let op: trek voor dit gesprek makkelijk zittende kleding aan en schoenen waar u goed op kunt lopen.

    

    

   2. Het revalidatieprogramma

   Het revalidatieprogramma bestaat uit:

   • 1 beweegmodule onder begeleiding van twee fysiotherapeuten.

   Deze bestaat uit 24 trainingen, in 12 weken. Deze trainingen vinden plaats in groepsverband, maar individueel toegespitst op uw klachten, vragen en doelen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan conditietraining, spierkrachttraining, ademhalingstechnieken en ontspanning.

   In Harderwijk zijn de trainingen 2 x per week op maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag van 13.00- 14.00 uur.

   In Lelystad zijn de trainingen 2x per week op dinsdag en vrijdag van 15.30- 16.45 uur.

    

   • 5 informatiebijeenkomsten , verzorgd door de longarts, longverpleegkundige, diëtist, psycholoog en ergotherapeut.

   In deze groepsbijeenkomsten krijgt u uitleg over alle facetten van longziekten en de revalidatie bij longziekten. Onderwerpen die aanbod komen: de ziekte zelf, medicatie , leefregels, voeding, omgaan met de ziekte, energie verdelen en  aanpassen van activiteiten.

    

   Bij start krijgt u een overzicht van de data en tijden van de informatiebijeenkomsten en een overzicht van aandachtspunten met betrekking tot de longrevalidatie.

    

   • 1 consult met de longverpleegkundige

   Tijdens de revalidatie vindt er ook een gesprek plaats met de longverpleegkundige over hoe u om moet gaan met verergering van klachten. Er wordt een stappenplan, het zogenaamde longaanval actieplan, met u opgesteld.

    

    

   3. Afsluiting revalidatie

   In de laatste weken van het revalidatieprogramma vindt er een individueel gesprek met de fysiotherapeut plaats. Hierin wordt uw voortgang besproken, uw persoonlijke doelen worden geëvalueerd, er vindt een herhaling van het bewegingsonderzoek plaats en u wordt bevraagd naar uw ervaringen met de revalidatie. Ook wordt van u gevraagd om een patiëntentevredenheidsenquête in te vullen. Het is van groot belang dat u na de 12 weken revalidatie een actieve levensstijl blijft hanteren. Daarom worden de opties hiertoe met u besproken. Zo willen we u helpen om de dingen die u geleerd heeft tijdens de revalidatie vast te houden en zodoende zo fit mogelijk blijven.

   Als laatste contactmoment vindt er een gesprek plaats met de screeningsconsulent. Zij zal aan de hand van de uitslag van de digitale vragenlijst (we vragen u die vooraf thuis in te vullen) een gesprek met u hebben over uw persoonlijke situatie, de ziektelast bij uw longaandoening en uw voortgang.

    

   Kostenvergoeding

   De kosten van het longrevalidatieprogramma worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit gaat ten laste van uw eigen risico. Voor de zekerheid adviseren wij u dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Tip: informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor reisvergoeding.

    

   Vragen en afmelding

   Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling revalidatie en therapie op telefoonnummer 0341 - 46 36 02 .

   U kunt zich   afmelden   voor de longrevalidatietrainingen   (of de informatiebijeenkomsten)   via 0341-46 36 02 (bereikbaar voor revalidanten van Harderwijk en Lelystad) .

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 20-6-2024