l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Longrevalidatie

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

    

   U heeft via de longarts een gesprek gehad met de screeningsconsulent longzorg. In dat gesprek is gekeken naar de mogelijkheid om mee te doen aan het longrevalidatieprogramma in ziekenhuis St Jansdal, op de afdeling revalidatie en therapie. Dit revalidatieprogramma is bedoeld voor mensen met een chronische longziekte.

    

   In deze folder kunt u lezen wat het longrevalidatieprogramma inhoudt. Bij start van dit programma zal er samen met uw behandelaar, een behandelovereenkomst worden ondertekend.

    

   Voor wie?

   Het longrevalidatieprogramma is bedoeld voor mensen die door hun longziekte in hun dagelijkse activiteiten worden beperkt.

    

   Inhoud longrevalidatieprogramma

   Longpatiënten kunnen diverse klachten ervaren, zoals bijvoorbeeld: verminderd uithoudingsvermogen, snel kortademig, benauwdheid, hoesten en slijm opgeven. Ook kan er onduidelijkheid zijn voor longpatiënten en hun naasten, over wat er eigenlijk aan de hand is. Wat mogen patiënten wel en niet doen? Wat kunnen ze verwachten? Hoe nu verder? En hoe te reageren op een aanval van benauwdheid?

    

   Deze klachten, vragen en twijfels zijn facetten waar u en uw naaste omgeving mee te maken kan krijgen. In het longrevalidatieprogramma, schenken we hier aandacht aan.

   Wij proberen u inzicht in uw situatie te geven, u vaardigheden te leren om beter met uw ziekte om te gaan en om de klachten die u persoonlijk ervaart te doen verminderen.

    

   Longrevalidatie team

   Het longrevalidatieteam bestaat uit de volgende zorgverleners: longarts, screeningsconsulent longzorg, fysiotherapeut, longverpleegkundige, diëtist, psycholoog en ergotherapeut.

    

   Verloop longrevalidatie

   1. Start longrevalidatie

   U heeft eerst een gesprek met de screeningsconsulent longzorg gehad. Zij brengt in kaart hoe het de afgelopen tijd met u is gegaan en welke problemen u ervaart als gevolg van uw longziekte. In dat gesprek bent u verwezen naar de longrevalidatie. De planner zal contact met u opnemen en doorgeven wanneer u de intake heeft met de fysiotherapeut.

   De fysiotherapeut zal in een gesprek uw lichamelijke klachten en beperkingen in kaart brengen. Vervolgens volgt er een inspectie en bewegingsonderzoek met specifieke aandachtspunten voor longpatiënten.

    

   2. Het revalidatieprogramma

   Het revalidatieprogramma bestaat uit: 

   • Een beweegmodule onder begeleiding van twee fysiotherapeuten.

   Deze bestaat uit 24 trainingen, in 12 weken. De trainingen zijn in groepsverband, maar individueel toegespitst op uw klachten, vragen en doelen.

    

   Er wordt onder andere aandacht besteed aan conditietraining, spierkrachttraining, ademhalingstechnieken en ontspanning.

   De trainingen zijn twee keer per week op dinsdag en vrijdag van 12.45 uur - 14.00 uur.

    

   • Vijf informatiemodule’s verzorgd door de longarts, longverpleegkundige, diëtist,  psycholoog en ergotherapeut.

   In deze groepsbijeenkomsten krijgt u uitleg over alle facetten van longziekten en de revalidatie bij longziekten. Onderwerpen die aan bod komen: de ziekte zelf, medicatie, leefregels, voeding, omgaan met de ziekte, energie verdelen en  aanpassen van activiteiten.

   De data en tijden van de informatiebijeen-komsten krijgt u bij start van de revalidatie uitgereikt.

    

   • Een bijeenkomst met de longverpleegkundige

   Tijdens de revalidatie vindt er ook een gesprek plaats met de longverpleegkundige over hoe u omgaat met verergering van klachten. Hiervoor wordt een stappenplan opgesteld.

    

   3. Afsluiting revalidatie

   In de laatste weken van het revalidatieprogramma is een individueel gesprek met de fysiotherapeut. Hierin wordt uw voortgang besproken, uw persoonlijke doelen worden geëvalueerd, er vindt een herhaling van het bewegingsonderzoek plaats en u wordt gevraagd naar uw ervaringen met de revalidatie. Ook wordt van u gevraagd om een patiëntentevredenheidenquête in te vullen. Het is van groot belang dat u na de 12 weken revalidatie, een actieve levensstijl blijft hanteren.

   De opties hiertoe worden met u besproken. Zo willen we u helpen om de dingen die u geleerd heeft tijdens de revalidatie, vast te houden en zodoende zo fit mogelijk te blijven.

   Als laatste contactmoment is er een herhalingsgesprek met de screeningsconsulent. Zij zal aan de hand van de uitslag van de digitale vragenlijst (die u vooraf thuis moet invullen) een gesprek met u hebben over uw persoonlijke situatie, de ziektelast bij uw longaandoening en uw voortgang.

    

   Kostenvergoeding

   De kosten van het longrevalidatieprogramma worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit gaat ten laste van uw eigen risico. Voor de zekerheid adviseren wij u dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

    

   Vragen

   Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling revalidatie en therapie op telefoonnummer (0341) 463602 of de afdeling longziekten op telefoonnummer (0341) 463743.

    

    

    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer