l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel volwassenen

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen uw hoofd. Deze folder beschrijft de informatie over de mogelijke gevolgen en geeft enkele adviezen, die uw arts ook mondeling aan u heeft medegedeeld.
    

   Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

   Als gevolg van een klap tegen uw hoofd of een abrupte beweging van het hoofd heeft u een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen. Bij licht traumatisch hersenletsel worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud en treedt een kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies op. Het bewustzijnsverlies kan variëren van enkele seconden tot maximaal vijftien minuten. Als er geen bewustzijnsveranderingen bij het letsel zijn opgetreden, is er alleen sprake van hoofdletsel. De klachten die bij hoofdletsel optreden zijn vaak veel minder dan de klachten bij licht hersenletsel. Van het ongeval en van enige tijd daarvóór kunt u zich soms niets meer herinneren. Meestal komen de herinneringen tot vlak voor het ongeval snel weer terug. Ook kan het zijn dat u zich niets meer kan herinneren van de periode ná het ontstaan van het letsel: dit is posttraumatische amnesie (PTA), die enige tijd kan aanhouden. Omdat de hersenen gedurende deze tijd geen informatie opslaan, verdwijnt de PTA achteraf meestal niet. Het heeft dan ook geen zin om te blijven zoeken naar deze herinneringen. Hoe ernstiger het traumatisch hersenletsel, hoe langer het bewustzijnsverlies en de PTA duren.
    

   Verschijnselen eerste 24 uur

   Hoewel een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel een relatief onschuldige aandoening is, komt het in uitzonderlijke gevallen voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig is het voor artsen goed mogelijk om te voorspellen bij welke patiënten deze complicaties kunnen optreden. Op het moment dat u van de behandelend arts naar huis mag, kunt u er vanuit gaan dat het risico op een dergelijke complicatie vrijwel uitgesloten is.
    

   Verschijnselen eerste dagen

   Een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel gaat meestal voorbij zonder restverschijnselen. In de eerste dagen of weken hebben veel patiënten last van zogenaamde posttraumatische klachten: klachten die optreden na een ongeval (trauma). Dit is heel normaal en meestal niets om u zorgen over te maken. De ernst van de klachten neemt vaak spontaan af, maar een kleine groep patiënten blijft langer dan zes maanden last houden van deze klachten.

   Hieronder volgt een overzicht van verschijnselen waar u nog enige tijd last van kunt hebben:

   • Hoofdpijn
   • Duizeligheid
   • Wazig zien
   • Tragere verwerking van informatie
   • Geheugen- en concentratieproblemen
   • Moeite met aandachts- en inspanningstaken
   • Sneller vermoeid zijn, slaperigheid
   • Sneller geïrriteerd zijn
   • Overgevoeligheid voor licht en geluid
   • Oorsuizen en gehoorverlies

    

   In deze periode is bedrust niet nodig, maar is het wel verstandig het wat rustiger aan te doen.
    

   Wat u wél en niet mag doen

   Om te voorkomen dat u in de komende periode meer klachten krijgt of dat uw bestaande klachten erger worden, vindt u hieronder enkele adviezen met betrekking tot specifieke activiteiten.
    

   Eerste dagen na thuiskomst

   • U hoeft niet de hele dag op bed te blijven liggen. Strikte bedrust wordt zelfs ontraden. U kunt de tijd in bed rustig afbouwen, zodat u binnen enkele dagen weer volledig op de been bent en uw normale werkzaamheden weer kunt hervatten.
   • Televisie kijken, computergebruik en videospelletjes spelen: in beperkte mate.
   • Drink geen alcohol, dit verergert uw klachten en uw herstel gaat langzamer.
   • Neem geen aspirine.
   • Wees in de eerste dagen niet bang om genoeg paracetamol te gebruiken; u mag maximaal 6x500 mg paracetamol per 24 uur tegen de pijn nemen. Door de pijn voldoende te onderdrukken, is het makkelijker om overdag zo normaal mogelijk te functioneren en ’s nachts goed te slapen.

    

   Lange termijn

   • Ook als u nog klachten heeft, kan het op zich geen kwaad om weer aan het werk te gaan. Er is nooit aangetoond dat werken een negatieve invloed heeft op toename van klachten of het langer blijven bestaan van klachten. Het is wel begrijpelijk dat werken met klachten moeilijker gaat. Probeer met uw werkgever of bedrijfsarts te komen tot een oplossing, waarbij u volgens een vooraf gemaakt plan de werkzaamheden weer langzaam opbouwt. Laat u niet te snel ontmoedigen als u na uitbreiden van het werk een ‘terugval’ heeft; meestal gaat het snel daarna weer een beetje beter dan voor de terugval.
   • Er zijn geen wettelijke bepalingen die u verbieden na een licht traumatisch hoofd- /hersenletsel aan het verkeer deel te nemen. U heeft een eigen verantwoordelijkheid: als u het idee heeft dat uw klachten deelname aan het verkeer moeilijk maken, moet u dit voorlopig niet doen.
   • Het hervatten van sport kan eigenlijk alleen kwaad bij sporten waarbij een relatief risico bestaat op (meervoudig) licht traumatisch hoofd-/hersenletsel. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan boksen of (prof)voetbal. Andere sporten kunt u weer hervatten, zodra u er zelf toe in staat bent.

    

   Wanneer moet u weer contact opnemen met uw arts?

   In de volgende gevallen dient u direct weer contact op te nemen met uw arts:

   • In de eerste dagen of weken een snelle verslechtering van uw toestand
   • Forse toename van hoofdpijn
   • Herhaaldelijk braken
   • Verwardheid
   • Sufheid (u bent moeilijk te wekken)

    

   Gevolgen lange termijn

   De ernst van de klachten neemt meestal spontaan af, maar bij een kleine groep patiënten kunnen de klachten langer dan zes maanden blijven bestaan.

    

   Mogelijke gevolgen lange termijn zijn:

   Lichamelijke klachten:

   • Hoofdpijn
   • Overgevoelig voor licht/geluid
   • Duizelig, evenwichtsproblemen
   • Vermoeidheid
   • Slaapproblemen
   • Verminderde reuk of smaak

    

   Problemen met gedrag en emoties:

   • Prikkelbaar
   • Impulsief
   • Labiel en last van stemmingswisselingen
   • Gebrek aan initiatief

    

   Problemen met denken:

   • Aandachts- en concentratieproblemen
   • Geheugenproblemen
   • Problemen met plannen en verrichten van activiteiten

    

   Bij aanhoudende klachten (langer dan zes maanden) wordt geadviseerd uw huisarts en/of zonodig een neuroloog te raadplegen. Er kan dan bekeken worden of (neuropsychologisch) onderzoek naar de aard van uw klachten zinvol is. Indien u voor deze of andere klachten weer een arts bezoekt, zeg dan altijd dat u licht traumatisch hoofd-/hersenletsel heeft opgelopen, zelfs als het al een paar jaar geleden is. Uw arts kan hier dan rekening mee houden.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-7-2024