l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Lastmeter en hulpaanbod

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling al langer geleden is. U kunt problemen ondervinden op lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Het is dan belangrijk en fijn om te weten bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt.

    

   Uw specialist of de verpleegkundige kan u vragen om de lastmeter in te vullen. De lastmeter is een hulpmiddel om aan te geven of u klachten heeft en zo ja, welke klachten. De antwoorden die u hierop aangeeft zullen met u besproken worden en kunnen een aanleiding zijn om u door te verwijzen naar een  hulpverlener.
    
   U kunt zelf contact opnemen met een patiëntenvereniging of met lotgenoten (www.kankerpatient.nl). Voor verdere informatie verwijzen we nu naar:
    

   • de KWF folder over uw ziektebeeld.
   • de gratis KWF Kanker Infolijn:  0800 022 66 22
   • www.kwf.nl

    

   In deze folder vindt u de hulpverleningsmogelijkheden die u in of via dit ziekenhuis kunt raadplegen. Voor de meeste hulpverleningsmogelijkheden geldt dat er geen kosten aan verbonden zijn of dat er is sprake van vergoeding door de zorgverzekeraar.
    

   Coördinerend Oncologie Verpleegkundige

   U kunt bij de Coördinerend oncologie verpleegkundige terecht voor mondelinge en/of schriftelijke informatie rondom ziekte en behandeling en de bijwerkingen van de behandeling. Zij geven ook algemene begeleiding, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over de behandeling. Verder kunt u bij hen terecht voor het bespreken van veranderingen in uw leven zowel op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan uw partner/gezin.
    

   Nurse Practitioner Mammacare

   U kunt bij de nurse practitioner mammacare terecht voor mondelinge en/of schriftelijke informatie rondom borstkanker. U kunt bijvoorbeeld denken aan informatie over de behandeling, de operatie, problemen na de operatie, borstprothese, borstreconstructie, lymfoedeem en erfelijkheidsonderzoek. Daarnaast is er aandacht voor vragen en emotionele problemen in dit hele proces. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan uw partner/gezin.
    

   Maatschappelijk Werker

   U kunt bij de maatschappelijk werker terecht voor vragen en problemen die de diagnose kanker met zich meebrengt. Dit kunnen praktische vragen zijn, die te maken hebben met werk, financiën of leefsituatie.
   Ook kunnen er vragen zijn van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor u zelf, uw relatie, gezin en naasten.
   Het is mogelijk de begeleiding op ieder moment te starten, direct na de uitslag, maar ook tijdens of na de behandeling.
   De begeleiding kan kort- of langdurend zijn. Omdat kanker ook degenen raakt die u dierbaar zijn, kunnen zij eveneens een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk. Zo nodig komt een maatschappelijk werker bij u thuis indien u niet naar de praktijk kunt komen.
    

   Medisch psycholoog

   Als er een mogelijke samenhang bestaat tussen lichamelijke en psychische klachten kan de medisch psycholoog ingeschakeld worden. Het is mogelijk dat het u moeite kost de behandeling en de eventuele gevolgen van de ziekte te verwerken. De gevolgen kunnen betrekking hebben op uw stemming, uw zelfbeeld, seksualiteit, lichamelijke prestaties en het (veranderde) uiterlijk. Ook kan er aandacht geschonken worden aan de omgang met naasten of het hervatten van werk en taken. In een aantal gesprekken worden uw problemen in kaart gebracht en wordt hulp geboden om uw klachten te verminderen.
    

   Geestelijk verzorger

   De diagnose kanker kan zeer ingrijpend zijn in iemands leven. Gedachten over het eigen leven, relaties met anderen, het ouder worden en de dood hangen daarmee samen. Dit geldt ook voor zorgen over de toekomst, afhankelijkheid, verlies of de zin van het leven.
   Daarnaast kunnen ingrijpende keuzes die gemaakt moeten worden, zorgen voor verwarring.
   De geestelijk verzorgers bieden begeleiding, ongeacht geloofs- of levensopvatting en zijn bekend met religieuze rituelen.
    

   Fysiotherapeut

   Voor problemen die te maken hebben met bewegen kunt u terecht bij de fysiotherapeut. Hierbij kunt u denken aan vermoeidheid of een slechte conditie. De fysiotherapeut kan adviezen geven over het vaststellen van uw grenzen en het opbouwen van uw conditie. De fysiotherapeut zal u begeleiden bij het bewegen (oefenen en trainen). De duur, intensiteit en aard van de fysiotherapie behandeling is afhankelijk van uw doel, mogelijkheden en beperkingen.
    

   Diëtist

   Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kunnen veel van het lichaam vragen. Vaak zijn extra energie, vocht en voedingsstoffen noodzakelijk om u in een goede conditie te houden. Zowel voor, tijdens en na de behandeling kunt u terecht bij een diëtist. U kunt er terecht met vragen over verminderde eetlust, misselijkheid en braken, smaak- en geurverandering, slik- en kauwproblemen, gewichtsveranderingen en stoelgangproblemen.
    

   Pijnpoli

   Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kunnen pijnklachten veroorzaken. De pijn kan verschillende oorzaken hebben en daarom kan ook de behandeling op verschillende manieren  plaatsvinden.

   Soms is hierbij de expertise van een pijnpoli nodig. In een pijnpoli werken verschillende specialisten samen met als doel de pijn te verminderen. 

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 16-7-2024