l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Laseren bij glaucoom

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
    Inhoud van dit artikel

      Glaucoom

      Als de druk in het oog te hoog is, raakt de oogzenuw langzaam maar zeker beschadigd. Uiteindelijk merkt u dit doordat er stukken uit het beeld (gezichtsveld) verdwijnen. Nog later wordt ook het scherpe zien aangetast. Dit proces is onomkeerbaar. Het kan alleen worden afgeremd. Daartoe moet de oogdruk blijvend worden verlaagd.

      Er zijn drie behandelingen mogelijk bij glaucoom:

      • Oogdruppels
      • Laserbehandeling
      • operatie
         

      Keuze laserbehandeling

      Wanneer oogdruppels niet of onvoldoende slagen in het verlagen van de oogdruk, of als ze teveel bijwerkingen geven, kan men een laserbehandeling overwegen. Met behulp van laserlicht, een dunne lichtstraal van één kleur, is het mogelijk om de afvoer van kamerwater te vergroten. Dit leidt tot oogdrukverlaging.
       

      Behandeling 1 Laser-iridotomie

      Via een contactlens die op het oog is geplaatst, wordt met laserlicht een miniscuul gaatje gemaakt in het regenboogvlies (iris). Daarmee kan men, bij mensen die daarvoor de aanleg hebben, een aanval van hoge oogdruk (acuut glaucoom) voorkomen. De behandeling gebeurt meestal aan beide ogen (niet tegelijk) en hoeft slechts zelden te worden herhaald.

      Behandeling 2 Iris-basiscoagulatie

      Via een op het oog geplaatste contactlens worden met behulp van laserlicht circa 20 kleine schroeiplakjes op de rand van de iris geplaatst. Dit veroorzaakt een afvlakking van de iris waardoor het afvoersysteem van het oog weer vrijkomt. De behandeling kan gebeuren in combinatie met laserbehandeling 1 of 3.
       

      Behandeling 3 Selectieve lasertrabeculo-plastiek (SLT)

      U zit met uw kin op een steun zoals u dit kent van het gewone oogonderzoek op de polikliniek. Via een op het oog geplaatste contactlens worden met behulp van laserlicht kleine schroeiplekjes vlak bij het afvoersysteem van het oog geplaatst. Deze schroeiplekjes veroorzaken een geringe schrompeling waardoor de kanaaltjes van de afvoer worden opengetrokken. Het kamerwater kan daardoor gemakkelijker de oogbol verlaten. De behandeling is veilig en kan indien nodig later worden herhaald.
       

      Dag van de laserbehandeling

      Op de dag van de laserbehandeling en ook daarna dient u door te gaan met uw oogdrukverlagende druppels, tenzij anders wordt geadviseerd. De behandeling vindt plaats op de laserafdeling. U krijgt voorafgaand aan de behandeling druppels in uw oog om de pupil te vernauwen en de oogdruk te verlagen. Na ongeveer 20 minuten zijn de druppels goed ingewerkt. U krijgt vlak voor de behandeling nog een verdovingsdruppel om het hoornvlies te verdoven. Net als op de polikliniek zet u uw kin op een kinsteun en plaatst u uw hoofd tegen een hoofdband. Er wordt een contactlens op uw oog gezet (soms wordt dit achterwege gelaten). Het is belangrijk dat u goed stilzit. De behandeling duurt meestal 5 á 10 minuten.

      Omdat het gezichtsvermogen na de behandeling tijdelijk verminderd kan zijn, is het raadzaam om met een begeleider te komen.
       

      Na de behandeling

      De behandeling is poliklinisch. U kunt daarna direct naar huis. U dient door te gaan met uw oogdrukverlagende druppels, tenzij anders wordt geadviseerd. Tevens krijgt u ontstekings-remmende oogdruppels voorgeschreven die u één week moet gebruiken.
       

      Complicaties

      Gemiddeld wordt bij 80% van de behandelingen (2 of 3) een oogdrukdaling bereikt. Behandeling 1 is preventief en voorkomt vooral oogdrukstijging. De behandeling van glaucoom met de laser is veilig, maar bij elke behandeling is er een kleine kans op complicaties, dus ook bij deze behandeling. Het meest voorkomend is een tijdelijke oogdrukstijging of een ontstekingsreactie. Dit wordt voorkomen door direct voorafgaand aan de laserbehandeling extra oogdrukver-lagende oogdruppels te geven en door na de behandeling een ontstekingsremmende oogdruppel te gebruiken gedurende 1 week. Meestal zult u dus geen last hebben van het behandelde oog. Wordt het oog toch rood of pijnlijk, dan kunt u direct contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde.
       

      Vragen

      Mocht u na het lezen van deze folder vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de  polikliniek oogheelkunde van het ziekenhuis, telefoonnummer (0341) 463751.
       

      Tot slot

      In deze folder is in het kort weergegeven wanneer het nodig kan zijn uw ogen met laser te behandelen. Ook wordt aangegeven hoe het een en ander in zijn werk gaat. Verder vragen kunt u het best aan uw eigen oogarts stellen.

       
      Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
      De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
      Geprint op 24-7-2024