l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Langdurig verblijf in een zorginstelling na ziekenhuisopname

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wet langdurige zorg (WLZ)

    

   Staat u op een wachtlijst voor opname in een zorginstelling? Dan heeft u een WLZ-indicatie.  ***vertel het ons***

    

   Indien door veranderingen in de zorgvraag tijdens uw ziekenhuisopname blijkt dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, zal opname in een zorginstelling met u besproken worden.

   Belangrijk is dat u aansluitend aan de ziekenhuisopname die zorg krijgt die u nodig heeft. Uiteraard proberen wij rekening te houden met uw voorkeur, maar de best passende zorg die u nodig heeft staat voorop.

    

   Heeft u een WLZ-indicatie?

   U staat op de wachtlijst voor een organisatie naar keuze.

   Bij ontslag uit het ziekenhuis kan u eerst opgenomen worden in een organisatie waar op dat moment een vrije overbruggingsplaats beschikbaar is. U verblijft daar tot er ruimte is bij de organisatie naar keuze en waar u al op de wachtlijst staat.

    

   Heeft u nog geen WLZ-indicatie?

   De transferverpleegkundige zal met u bespreken of de indicatie vanuit het ziekenhuis aangevraagd kan worden en deze aanvraag versturen naar het Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ). U of uw wettelijk vertegenwoordiger ondertekent hiervoor een machtiging.

    

   Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor WLZ-zorg aan de hand van de namens u aangeleverde informatie door de transferverpleegkundige. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CIZ: www.ciz.nl.

    

   De opname in een zorginstelling wordt vergoed vanuit de WLZ. Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage kan wijzigen bij een opname. De eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

   Meer informatie vindt u op de website: http://www.hetcak.nl.

    

   Is een WLZ-indicatie aansluitend aan de ziekenhuisopname niet geïndiceerd en maakt u zich zorgen over de toekomst, bespreek dit dan met uw huisarts en/of wijkverpleegkundige.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 27-5-2024