l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Kwetsbare ouderen, veiligheidsprogramma

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Kwetsbare ouderen

   Door de toenemende vergrijzing van de bevolking vormen ouderen een aanzienlijk deel van de patiëntenpopulatie van ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis vervult dus een belangrijke rol bij het verlenen van behandeling en zorg aan ouderen. Steeds vaker gaat het ook om zorgverlening aan ‘kwetsbare ouderen’.
    

   Kwetsbaarheid

   Kwetsbaarheid is geen ziekte maar een verzameling risicofactoren. Kwetsbare personen hebben vaak een hoge leeftijd, hebben meer dan één (chronische) aandoening, meer lichamelijke beperkingen en een slechtere gezondheid.

   Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare, oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, acute verwardheid, doorliggen, bijwerking van medicatie of een val.
   Tijdens ziekenhuisopname kan als gevolg van complicaties onherstelbaar functieverlies optreden. Functieverlies betekent dat mensen na een ziekenhuisopname minder goed in staat zijn om zelfstandig activiteiten te verrichten. Dit kan in het dagelijks leven leiden tot een grotere afhankelijkheid.

   Het voorkómen van complicaties draagt bij aan een spoedig herstel van de acute ziekte en aan behoud van onafhankelijkheid.
    

   Screening

   Vroegtijdige herkenning van (een verhoogd risico op) complicaties is een belangrijke eerste stap gericht op het voorkomen van onbedoelde schade.
   Bij opname in het ziekenhuis zullen door de verpleegkundige van de afdeling aan u en uw familie enkele vragen worden gesteld.
    

   Vragenlijst

   Alle patiënten van 70 jaar en ouder zullen op de volgende vier onderwerpen gescreend worden.

    

   Delier (acute verwardheid)
   Heeft u geheugenproblemen?
   Heeft u in de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij zelfzorg?
   Zijn er bij een eerdere opname of ziekte perioden geweest dat u in de war was?
    

   Vallen
   Bent u in de afgelopen 6 maanden één of meer keren gevallen?
    

   Ondervoeding
   Bent u onbedoeld afgevallen?
   Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust?
   Heeft u de afgelopen maand drinkvoeding of sondevoeding gebruikt?
    

   Fysieke beperkingen
   Heeft u hulp nodig bij baden of douchen?
   Heeft u hulp nodig bij het aankleden?
   Heeft u hulp nodig bij de toiletgang?
   Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal?
   Heeft u hulp nodig bij transfer van bed naar stoel?
   Heeft u hulp nodig bij het lopen?

    

   Afhankelijk van de problemen zal een persoonlijk behandelplan worden opgesteld.
   Voorbeelden hiervan zijn:

   • Gebruik van een klok, kalender en voorwerpen van thuis.
   • Verbeteren van de mobiliteit.
   • Energie- / eiwitverrijkte voeding.
   • Gebruik van hulpmiddelen.

    

   Ter ondersteuning van de behandeling kan de hoofdbehandelaar andere specialisten of hulpverleners inschakelen.

   Voorbeelden hiervan zijn:

   • Geriater
   • Specialistisch verpleegkundige geriatrie
   • Fysiotherapeut
   • Diëtiste
     

   Doel

   Het vroegtijdige herkenning van aanwezige risico’s.

   Het inzetten van een combinatie van preventieve acties.

   Het leveren van op ouderen afgestemde kwalitatief hoge zorg gedurende de gehele opname.

    

   Vragen

   Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

   Wij zijn telefonisch bereikbaar op elke werkdag van 09.00 - 16.30 uur op telefoonnummer:  (0341) 463945.
    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 16-5-2022