l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Isolatie maatregelen

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Maatregelen bij isolatie

   U hebt onlangs te horen gekregen dat er bij u isolatiemaatregelen getroffen moeten worden. Isolatiemaatregelen zijn speciale voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van bacteriën of virussen te verkleinen of te voorkomen. Dit kan om verschillende redenen nodig zijn en er bestaan verschillende vormen van deze maatregelen. Deze folder bevat hier informatie over.

    

   Micro-organismen

   Micro betekent microscopisch klein. Organismen zijn levende wezens. Micro-organismen zijn dus microscopisch kleine wezens. Voorbeelden van micro-organismen zijn bacteriën en virussen. Ieder mens draagt miljarden micro-organismen bij zich. Micro-organismen kunnen zich gemakkelijk verspreiden van mens tot mens. Dat kan bijvoorbeeld door contact te hebben met mensen, of door voorwerpen aan te raken die een ander ook heeft aangeraakt. Dit gebeurt vaak op een plaats waar veel mensen zich dicht bij elkaar bevinden, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis.

    

   De meeste bacteriën zijn gelukkig onschuldig en zelfs goed voor onze gezondheid. Een klein aantal bacteriën kunnen echter ziektes veroorzaken.

    

   Virussen zijn beruchte micro-organismen. Ze komen gelukkig een stuk minder voor dan bacteriën. Virussen leven in - en ten koste van - een ander organisme, zoals bijvoorbeeld een mens. Virussen veroorzaken altijd ziekte, vaak infecties. Ze zijn lastig te ontdekken omdat ze nog veel kleiner zijn dan bacteriën en virussen kunnen zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden.

    

   Mensen in het ziekenhuis hebben vaak een lagere weerstand omdat ze ziek zijn en behandeld worden met medicijnen. Zij worden daardoor sneller ziek van sommige bacteriën en virussen.

    

   Reden van isolatiemaatregelen

   Isolatiemaatregelen kunnen om verschillende redenen worden toegepast. De hieronder aangekruiste reden is op u van toepassing.

   • U bent momenteel extra kwetsbaar voor micro-organismen die infecties kunnen veroorzaken. Voor uw eigen bescherming worden daarom isolatiemaatregelen genomen.
   • U draagt mogelijk een micro-organisme met u mee die anderen ziek zouden kunnen maken. Daarom is het voor de bescherming van medepatiënten en personeel nodig dat er bij u isolatiemaatregelen worden getroffen.
   • U draagt een micro-organisme met u mee die mogelijk anderen ziek kan maken. Daarom is het voor de bescherming van medepatiënten en medewerkers nodig dat er bij u isolatiemaatregelen worden getroffen.

    

   Verschillende isolatiemaatregelen

   Er kunnen verschillende vormen van isolatie toegepast worden. Omdat medewerkers direct contact hebben met u én met andere patiënten zullen de maatregelen
   die medewerkers moeten treffen soms verschillen van de maatregelen die bezoekers moeten treffen.
   De hieronder aangekruiste vorm van isolatie is voor u van toepassing.

    

   Contact isolatie

   Deze vorm van isolatie wordt toegepast wanneer de bacterie of het virus zich verspreidt via direct contact (handen) of via besmette voorwerpen. De deur van uw kamer mag open blijven. Zonder duidelijke afspraken mag u uw kamer niet verlaten. Buiten op de deur van uw kamer zal een kaart hangen met de te nemen maatregelen voor zowel medewerkers van het ziekenhuis als bezoekers.

   • De maatregelen die ziekenhuismedewerkers zullen moeten nemen bij contact met u zijn:
    Het dragen van handschoenen en een schort. Deze worden bij het verlaten van uw kamer uitgedaan.
   • Het wassen of desinfecteren van de handen na contact met u en bij het verlaten van uw kamer.

    

   De maatregelen die bezoekers moeten nemen zijn:

   • Het wassen of desinfecteren van de handen bij het verlaten van uw kamer.

    

   Contact-plus isolatie

   Deze vorm van isolatie wordt toegepast wanneer de bacterie of het virus zich verspreidt via direct contact (handen) of via besmette voorwerpen, maar waarbij standaard contactisolatie onvoldoende wordt geacht. De deur van uw kamer moet  gesloten blijven. Zonder duidelijke afspraken mag u uw kamer niet verlaten. Buiten op de deur van uw kamer zal een kaart hangen met de te nemen maatregelen voor zowel medewerkers van het ziekenhuis als bezoekers.

    

   De maatregelen die ziekenhuismedewerkers zullen moeten nemen bij contact met u en bij het betreden van uw kamer zijn:

   • Het dragen van handschoenen en een schort met lange mouwen. Deze worden bij het verlaten van uw kamer uitgedaan.
   • In enkele gevallen zal ook een mondmasker gedragen worden.
   • Het desinfecteren van de handen na contact met u en bij het verlaten van uw kamer.

    

   De maatregelen die bezoekers moeten nemen zijn:

   • Het wassen of desinfecteren van de handen bij het verlaten van uw kamer.

    

   Druppel isolatie

   Deze vorm van isolatie wordt toegepast wanneer de bacterie of het virus zich verspreidt via druppels. Deze druppels komen via hoesten, niezen en soms ademen in de lucht terecht en kunnen zo worden verspreid tot ongeveer 1,5 meter. De deur van uw kamer moet gesloten blijven en u mag uw kamer niet verlaten, uitgezonderd voor onderzoeken. Buiten op de deur van uw kamer zal een kaart hangen met de te nemen maatregelen voor zowel medewerkers van het ziekenhuis als bezoekers.

    

   De maatregelen die ziekenhuismedewerkers zullen moeten nemen bij contact met u en bij het betreden van uw kamer zijn:

   • Het dragen van handschoenen en een schort. Deze worden bij het verlaten van uw kamer uitgedaan.
   • Het dragen van een mondmasker.
   • Het desinfecteren van de handen bij het verlaten van uw kamer.

    

   De maatregelen die bezoekers  moeten nemen zijn :

   • Het dragen van een mondmasker bij betreden van uw kamer. Deze moet op voor het betreden van uw kamer en mag weer af bij het verlaten van uw kamer.
   • Het wassen of desinfecteren van de handen bij het verlaten van uw kamer.

    

   Aërogene isolatie

   Deze vorm van isolatie wordt toegepast wanneer de bacterie of het virus zich verspreidt via druppelkernen. Deze druppelkernen komen via hoesten, niezen en soms ademen in de lucht terecht en kunnen zo worden verspreid tot een flink aantal meters.
   De deur en ramen van uw kamer zullen gesloten moeten blijven en u mag de kamer niet verlaten, uitgezonderd voor onderzoeken. Buiten op de deur van uw kamer zal een kaart hangen met de te nemen maatregelen voor zowel medewerkers van het ziekenhuis als bezoekers.
    

   De maatregelen die ziekenhuismedewerkers zullen moeten nemen bij contact met u en bij het betreden van uw kamer zijn:

   • Het dragen van een mondmasker.
   • Het desinfecteren van de handen bij het verlaten van uw kamer.

    

   Maatregelen die bezoekers moeten nemen zijn:

   • Het dragen van een mondmasker bij betreden van uw kamer. Deze moet op voor het betreden van uw kamer en mag weer af in de sluis bij het verlaten van uw kamer.
   • Het wassen of desinfecteren van de handen bij het verlaten van uw kamer.

    

   Strikte isolatie

   Deze vorm van isolatie wordt toegepast wanneer de bacterie of het virus zich gemakkelijk over grote afstanden via de lucht kan verspreiden en bij ziektes waarvan de verspreiding grote of ernstige gevolgen kan hebben.
   De deur en ramen van uw kamer zullen gesloten moeten blijven en u mag de kamer niet verlaten, uitgezonderd voor onderzoeken.
   Er zijn verschillende situaties waarbij strikte isolatiemaatregelen genomen moeten worden. Bij deze vorm van isolatie verschilt het per situatie welke maatregelen er getroffen moeten worden. Ziekenhuismedewerkers en bezoekers moeten bij contact met u en bij het betreden van uw kamer een combinatie van handschoenen, een beschermende jas, een mondmasker en muts dragen. Het kan zijn dat niet al deze maatregelen nodig zijn. De verpleging zal u hierover inlichten.

   Bij al deze vormen geldt dat u op een eenpersoonskamer verpleegd zult worden. Soms heeft u alleen toegang via een speciale (sluis)kamer. Buiten op de deur van uw kamer zal een kaart hangen met de te nemen maatregelen voor zowel medewerkers van het ziekenhuis als bezoekers.

    

   Onderzoeken

   Wanneer u een onderzoek moet ondergaan zullen er soms extra voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden. Hierover zal de verpleging u dan tijdig inlichten.

    

   Bezoekers

   Het is belangrijk dat bezoekers na het bezoek aan u het ziekenhuis verlaten. Eventuele andere visites in het ziekenhuis zullen dus afgelegd moeten worden voordat ze naar u toe gaan. Verder is het gewenst dat bezoekers eerst langs de balie van de verpleging lopen voor informatie wanneer ze u voor het eerst bezoeken sinds de maatregelen zijn ingegaan.

    

   Opheffen isolatiemaatregelen

   De isolatiemaatregelen zullen worden opgeheven wanneer blijkt dat u de bacterie of het virus niet (meer) bij u draagt, of wanneer uw weerstand weer sterk genoeg geacht wordt. Het kan zijn dat er kweken worden afgenomen of andere onderzoeken bij u worden gedaan om te bepalen of dat het geval is.

    

   Na uw ontslag

   Wanneer u weer thuis bent zijn deze maatregelen niet meer nodig. Mocht u terug moeten komen op de polikliniek kan het zijn dat daar nog controlekweken worden afgenomen. Wanneer u thuis ook zorg ontvangt (wijkverpleging, fysiotherapeut en dergelijke) is het verstandig deze in te lichten van de isolatiemaatregelen die in het ziekenhuis werden genomen. Indien nodig kunnen zij dan hun eigen maatregelen nemen.

    

   Vragen

   We vragen om uw begrip voor deze maatregelen. We begrijpen dat deze maatregelen voor u en uw bezoek soms ingrijpend zullen zijn. Vraag daarom gerust om extra toelichting bij de verpleging.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 24-7-2024