l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Isolatie bij BRMO

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)

   Onlangs is er bij u een kweek afgenomen van bijvoorbeeld urine, wond of sputum waarin een bacterie is aangetroffen die verminderd gevoelig is voor de gebruikelijke antibiotica. We spreken dan van een Bijzonder Resistent Micro-Organisme, afgekort als BRMO. Over deze bevinding ontvangt u een brief van het ziekenhuis. Ook wordt uw huisarts hierover geïnformeerd.

    

   Ondanks dat deze bacterie minder gevoelig is voor de gebruikelijke antibiotica, die - indien nodig - normaal aan u gegeven zouden worden, is er nog wel een beperkte groep antibiotica beschikbaar die u kunt krijgen als behandeling.

    

   Uw behandelend specialist overlegt met de arts-micro­bioloog van het ziekenhuis of u behandeld moet worden met antibiotica en welke antibiotica u dan krijgt. Het geven van antibiotica is niet in alle gevallen noodzakelijk.

    

   De bacterie (BRMO) kan via de handen van ziekenhuismedewerkers of via materialen worden overgebracht naar andere patiënten. Als een patiënt met deze bacterie in aanraking komt (=besmetting), betekent dit niet dat de patiënt hierdoor een infectie krijgt.

    

   In het ziekenhuis liggen patiënten die een verminderde weerstand hebben door hun ziekte of door antibioticagebruik en voor wie een besmetting risicovol zou kunnen zijn. Als ziekenhuis zijn wij verplicht alle patiënten zo goed mogelijk te beschermen.
    

   Isolatie

   Om te voorkomen dat deze bacterie zich  kan verspreiden naar andere patiënten in het ziekenhuis wordt u in contactisolatie verpleegd. U ligt op een éénpersoonskamer en alle medewerkers dragen bij uw verzorging en onderzoek een beschermend schort en handschoenen. De isolatiemaatregel houdt ook in dat u niet van uw kamer af mag, uitgezonderd voor onderzoek of operatie. Wij begrijpen dat dit voor u als patiënt niet prettig is, maar de veiligheid voor de andere patiënten op de afdeling is voor het ziekenhuis van groot belang.

    

   In het ziekenhuisinformatiesysteem staan uw gegevens opgeslagen. Hierin staat ook dat bij u deze BRMO is aangetroffen. Bij een nieuwe opname is dit dan inzichtelijk voor alle relevante medewerkers. Dan zal ook door kweekafname onderzocht worden of de bacterie nog steeds aanwezig is en zullen opnieuw isolatiemaatregelen worden ingesteld.

    

   De isolatiemaatregelen blijven minimaal één jaar van kracht. Na dit jaar wordt beoordeeld of alle maatregelen kunnen vervallen.

    

   Bezoek

   Voor uw bezoek zijn een aantal dingen van belang om te weten:

   • Zij hoeven geen handschoenen of schort te dragen als zij u bezoeken.
   • Als uw bezoek u heeft geholpen bij de lichamelijke verzorging moeten zij wel goed de handen desinfecteren met handalcohol of de handen wassen met water en zeep.
   • Als uw bezoek ook een andere patiënt gaat bezoeken die in het ziekenhuis is opgenomen, moeten zij eerst deze patiënt bezoeken voordat zij naar u toe komen.
   • Als uw bezoek een verminderde weerstand heeft of antibiotica gebruikt, is het zinvol om met de behandelend arts of verpleegkundige te overleggen of er specifieke maatregelen voor dit bezoek noodzakelijk zijn.
   • Voor het wasgoed zijn geen bijzondere maatregelen nodig. Uw partner, kinderen of anderen die uw wasgoed meenemen, kunnen het wasgoed thuis op normale temperatuur wassen.
     

   Maatregelen thuis

   Als u met ontslag gaat, zijn thuis geen maatregelen nodig.

    

   Tot slot

   Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw arts.

    
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer