l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Intensive Care, afdelingsinformatie

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive care (IC). Tijdens een IC-opname gebeurt er veel en krijgt u, als direct betrokkene, veel informatie. In deze brochure zetten wij de voor u belangrijke informatie nog eens op een rijtje. Zo kunt u de informatie op een rustiger moment nog eens nalezen, of praktische zaken opzoeken.

   Een opname op de IC kan gepland zijn, bijvoorbeeld omdat uw naaste een ingrijpende operatie moet ondergaan. Maar uw naaste kan ook onverwacht zijn opgenomen, bijvoorbeeld na een ongeval of door een andere acuut ontstane levensbedreigende situatie.

   Uiteraard is deze brochure geen vervanging van de informatie die u persoonlijk van de zorgverleners van uw naaste ontvangt. Het is slechts een aanvulling. Voelt u zich dan ook ten alle tijden vrij vragen te stellen aan de artsen en verpleegkundigen op de IC. Zij helpen u graag.
    

   Behandelteam en ondersteuners

   Op de IC werken de volgende zorgverleners:

   • Intensivisten: dit zijn artsen gespecialiseerd in intensive care geneeskunde. De intensivist is op de IC de hoofdbehandelaar. De insturend specialist, bijvoorbeeld een chirurg of internist, heeft daarbij een belangrijke adviserende rol.
   • De IC verpleegkundigen. Verpleegkundige die de specialisatie opleiding tot IC verpleegkundige volgen.
   • Diverse medische ondersteunende diensten.

   Op de IC houden verpleegkundigen voortdurend toezicht op de patiënten. Hierbij gebruiken zij diverse apparatuur.

   Zo houden ze onder andere hartslag, bloeddruk en ademhaling nauwlettend in de gaten. Als u bij uw naaste bent, hoort u regelmatig verschillende geluidssignalen. De verpleegkundigen en intensivisten weten precies wat deze geluiden betekenen. Als het nodig is, grijpen zij onmiddellijk in.

    

   Eilandverpleging

   Op onze afdeling werken we volgens het principe van eilandverpleging. De patiënt, het bed en alle apparatuur rond het bed rekenen we tot het eiland van de patiënt. Als zorgverleners het eiland betreden en direct contact hebben met de patiënt of zijn bed, desinfecteren zij hun handen en trekken een schort en handschoenen aan. Bij het verlaten van het eiland trekken zij de handschoenen en het schort uit en desinfecteren hun handen opnieuw. Ook u, als bezoeker, vragen wij om uw handen te desinfecteren voor u uw naaste bezoekt. Voor vragen over hygiënemaatregelen kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen.

    

   Isolatie

   Het kan nodig zijn dat wij uw naaste geïsoleerd moeten behandelen en verplegen. Dit is bijvoorbeeld het geval als is vastgesteld (of de mogelijkheid bestaat) dat hij of zij een voor andere patiënten mogelijk gevaarlijk micro-organisme (bacterie of virus) bij zich draagt. Verspreiding van een micro-organisme kan plaatsvinden door middel van aanraking of via de lucht, bijvoorbeeld door hoesten en niezen. Door de isolatiemaatregelen proberen wij besmetting te voorkomen. Wij vragen u hierbij de gegeven instructies te volgen.
    

   Op bezoek

   Op de IC zijn geen vaste bezoekuren. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er doorlopend bezoek bij de patiënt is. Twee à drie maal een half uur per dag blijkt in de praktijk meer dan voldoende. Patiënten op de IC zijn erg ziek en hebben veel behoefte aan rust. De IC-verpleegkundige zal dagelijks inschatten hoeveel bezoek de patiënt aankan. Als de IC-verpleegkundige merkt dat de patiënt onrustig of vermoeid is, kan u gevraagd worden het bezoek te beperken. Per patiënt kunnen afspraken over bezoek dan ook verschillen. De IC-verpleegkundige zal hierbij altijd het beste voor de patiënt voor ogen hebben. Om ervoor te zorgen dat uw naaste voldoende rust krijgt, kan het helpen binnen de familie een bezoekschema op te stellen.
   Het kan zijn dat uw naaste in slaap wordt gehouden. Niemand kan met zekerheid zeggen of de patiënt tijdens deze periode iets waarneemt van zijn omgeving. Het is ook mogelijk dat uw naaste wakker is, maar niet kan praten vanwege de beademingsapparatuur.
   Voor alle IC-patiënten is bezoek een welkome afleiding en de manier om contact te houden met de buitenwereld. U kunt op verschillende manieren helpen om de band met de buitenwereld te behouden. U kunt praten over gewone dagelijkse dingen, bijvoorbeeld over de thuissituatie, ook kunt u de krant of een boek voorlezen.
   Als uw naaste wakker aan de beademing ligt, kan het communiceren moeizaam verlopen. De verpleegkundige zal u hierbij ondersteunen.

    

   Huisregels voor bezoekers

   Tijdens het bezoek gaan zorg en behandeling gewoon door. Het kan gebeuren dat u hierdoor moet wachten of dat u gevraagd wordt de kamer tijdelijk te verlaten. Tijdens de overdracht van dienst kan u ook niet op de patiëntenkamer aanwezig zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor.
   Van 7.30 uur tot ongeveer 10 uur is de overdracht, artsenvisite en de dagelijkse verzorging van de patiënt, van 15.30 uur tot 16 uur is ook een overdracht, deze tijden is het dus niet gewenst om op de patiëntenkamer te zijn.
   Wat verder belangrijk is:

   • Meld u vóór uw bezoek bij een van de verpleegkundigen van het team.
   • Desinfecteer uw handen voorafgaand aan elk bezoek op de IC.
   • Bezoek uw naaste met niet meer dan twee bezoekers bij het bed.
   • Bent u verkouden of grieperig, of heeft u een andere infectieziekte zoals buikgriep of diarree, dan is het verstandig uw bezoek aan het ziekenhuis uit te stellen. IC-patiënten hebben minder weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor infecties.
   • Bloemen en planten zijn om hygiënische redenen niet toegestaan. Kaarten, tekeningen, foto’s, knuffels en favoriete muziek zijn een goed alternatief.
   • In verband met de privacy van andere patiënten vragen wij u niet te wachten op de IC, maar in de familiekamers of in de hal bij de liften.
   • Als u contactpersoon bent, wilt u dan ook de andere bezoekers informeren over deze huisregels.

    

   Eigendommen

   Waardevolle bezittingen zoals een horloge, trouwring en andere sieraden van uw naaste kunt u beter mee naar huis nemen. Voor verlies of diefstal van eigendommen kan ziekenhuis St Jansdal niet aansprakelijk worden gesteld. Mocht u toch iets kwijtraken, dan kunt u dit melden bij de verpleegkundige van de afdeling. Op de IC wordt nachtkleding door het ziekenhuis verstrekt. Zorgt u zelf wel voor toiletartikelen, zoals deodorant, bodylotion, tandenborstel, tandpasta en eventueel een scheerapparaat. Het is fijn voor patiënten om hun eigen verzorgingsproducten bij zich te hebben.

    

   Informatie over uw naaste

   Als naaste wilt u ongetwijfeld graag informatie over de situatie van de patiënt. De medewerkers van het ziekenhuis zijn verplicht de privacy van de patiënt te bewaken. Dit houdt in dat betrokkenen in onderling overleg een eerste en tweede contactpersoon aanwijzen aan wie inlichtingen worden verstrekt. Aan andere personen dan de contactpersonen wordt geen informatie verstrekt. Uiteraard kunt u altijd wisselen van contactpersoon, maar dit moet u wel doorgeven.
   Als contactpersoon kunt u op de volgende manieren informatie krijgen:

   • Telefonisch: de contactpersoon kan op ieder gewenst moment bellen om te informeren naar de situatie van de patiënt. De IC-verpleegkundige staat u dan te woord.

   Bel liever niet tussen 7.30 en 10:00 uur in verband met de overdracht, artsenvisite en verzorging. Tel (0341) 463888.

   • Tijdens het bezoek: de verantwoordelijke verpleegkundige vertelt u hoe het gaat met uw naaste.
   • In een gesprek met de intensivist: als de patiënt wat langer op de IC ligt, is het goed om regelmatig bij te praten met de intensivist. De verantwoordelijke verpleegkundige is in principe ook bij dit gesprek aanwezig. Gesprekken vinden doorgaans plaats in de middaguren en voor een afspraak kunt u terecht bij de verpleegkundige. Het kan prettig zijn eventuele vragen die u heeft vooraf op papier te zetten.

    

   Praktische ondersteuning

   Als uw naaste op de IC is opgenomen, kan het bijhouden van een dagboek prettig zijn. Vooral omdat veel patiënten zich na afloop weinig of niets van deze periode herinneren. Behalve uzelf, kunnen ook de verpleegkundigen, familie, vrienden en andere betrokken hulpverleners in het dagboek schrijven. U kunt een dagboek krijgen via de IC-verpleegkundige.

    

   Maak gerust foto’s van het IC-verblijf. Het voelt misschien wat ongemakkelijk, maar uw naaste krijgt achteraf een goed beeld van hoe hij of zij erbij heeft gelegen op de IC. Ook kunnen deze foto’s een belangrijke rol spelen voor kinderen die op bezoek willen komen. Wees u bij het maken van foto’s echter wel bewust van de privacy van medepatiënten, medewerkers en bezoekers. Voor de begeleiding van kinderen is er extra informatiemateriaal beschikbaar, afgestemd op leeftijd en ontwikkeling wat een bijdrage kan leveren aan de verwerking.

    

   Kortingsregeling parkeren

   Informatie bij de receptie in de centrale hal in Harderwijk.

    

   Nachtingang

   Als u na 22.00 uur het ziekenhuis in of uit wilt, kunt u via de afdeling spoed eisende hulp (SEH) aangezien de hoofdingang van het ziekenhuis om 22.00 uur sluit.

    

   Mobiele telefoon

   In principe is het gebruik van mobiele telefoon niet toegestaan op de afdeling. Wilt u rekening houden met uw omgeving. Via St Jansdal hotspot kunt u gratis gebruik maken van WiFi.

    

   Nazorgpolikliniek Intensive Care (IC)

   De nazorgpolikliniek is voor patiënten die enkele dagen tot weken bij ons op de IC hebben gelegen. Uit onderzoek blijkt dat patiënten door het verblijf op de IC lichamelijke en psychische klachten kunnen ervaren, ongeacht de duur van de opname of het ziektebeeld. Denk hierbij onder andere aan algehele spierzwakte, moeheid, problemen met bewegen, verlies van gewicht, verminderde eetlust, problemen met concentreren, gevoelens van angst, slaapstoornissen, wisselende emoties, nachtmerries, haaruitval. Deze klachten kunnen een grote rol spelen bij uw herstel.

    

   Afspraak bij de nazorgpolikliniek

   Na uw verblijf op de IC nemen wij, na ongeveer twee maanden, telefonisch contact met u op. We zullen dan samen met u een afspraak inplannen voor de nazorgpolikliniek. Ook krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Er vindt een gesprek plaats met een IC verpleegkundige. Het doel is om klachten te inventariseren, zodat wij mogelijk behandeladviezen kunnen geven. Ook is er ruimte om een kijkje te nemen op de afdeling waar u heeft gelegen. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Wij raden u aan om samen met uw partner, familielid of naaste te komen.

    

   Wachtruimte nazorgpolikliniek IC

   Uw gesprek vindt plaats op de afdeling Fysiotherapie (begane grond).
    

   Loop de afdeling revalidatie op, direct links, aan het eind van de gang kunt u op de stoelen plaatsnemen. U hoeft zich niet aan te melden; u wordt door ons opgehaald.
    

   Kunt u niet komen? Dan vragen wij u dit op tijd door te geven. 

    

   Belangrijke telefoonnummers

   Secretariaat afdeling Intensive Care: 0341 – 46 38 88.
   Wij zijn telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur.
   E-mail: ic.nazorgpoli@stjansdal.nl
   .

    

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 20-6-2024