l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Implantaten voor kroon / brug

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   U heeft samen met tandarts en kaakchirurg een behandelplan opgesteld, waarbij één of meerdere gebitselementen vervangen worden door een kroon of brug op implantaten.

    

   Bij het eerste bezoek aan de kaakchirurg is met u besproken wat de mogelijkheden zijn en het verloop van de behandeling is uitgelegd.

    

   Tijdens het gesprek krijgt u veel informatie en het is prettig dit thuis nog eens na te kunnen lezen. In dit boekje wordt het behandelschema per afspraak toegelicht.

   Omdat een behandeling niet voor iedereen gelijk is, zullen er ook afspraken tussen staan die niet voor u van toepassing zijn.


   Neem deze folder bij iedere afspraak mee, zodat wij uw afspraken hierin kunnen noteren.

   Voorafgaand aan de behandeling

   Voorafgaand aan de behandeling zal een aantal zaken besproken en geregeld moeten worden.
    

   Botopbouw

   De kaakchirurg zal eerst beoordelen of er voldoende kaakbot aanwezig is op de plaats waar het implantaat moet komen. Als er te weinig bot is, zal eerst een botopbouw gedaan moeten worden.

    

   Bij u is botopbouw:
   0    wel nodig
   0    niet nodig

    

    

   Een botopbouw wordt meestal voorafgaand aan de implantaatbehandeling gedaan en afhankelijk van de procedure duurt de genezingsperiode drie tot zes maanden. De kaakchirurg zal dit met u bespreken.
   Daarna start het implantaattraject zoals hier verder wordt beschreven.
    

   Mondhygiëniste

   Bij u is een afspraak met de mondhygiëniste:
   0    wel nodig
   0    niet nodig

   U krijgt een afspraak bij de mondhygiëniste om de conditie van uw tandvlees te beoordelen. Het tandvlees en het onderliggende kaakbot vormen het fundament van uw gebit, en ook van de implantaten. Als er ontsteking is van deze weefsels (het parodontium) is dit geen goede basis om een implantaat te plaatsen.
   Ontsteking van het tandvlees ontstaat door bacteriën in de tandplak, wanneer de tandplak niet zorgvuldig van de tanden verwijderd wordt. Ontsteking van het tandvlees moet dus eerst behandeld worden voor er geïmplanteerd kan worden.
    

   Kostenbegroting? ja/ nee

   Bij het eerste bezoek krijgt u van ons een kostenbegroting mee. De kosten van een implantaat als basis voor een kroon of brug worden niet door de zorgverzekering vergoed uit het basispakket.
   U kunt in de polis nalezen of u een aanvullende tandartsverzekering heeft en of u dus in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding.
    

   Wie maakt de kroon/brug?

   De kroon of brug wordt geplaatst door:
   0    eigen tandarts
   0    tandarts bijzondere tandheelkunde


   Met uw tandarts wordt afgesproken wie de kroon of brug op het implantaat gaat maken. Dit kan doorgaans bij uw eigen tandarts gedaan worden, maar soms wordt er de voorkeur aan gegeven om dit bij de tandarts, bijzondere tandheelkunde, van het St Jansdal uit te laten voeren. In dat geval krijgt u vooraf een afspraak bij de tandarts voor behandelplanning en een kostenopgaaf voor de kroon/of brug.

    

   Boormal

   Vóór de behandeling wordt ook gekeken naar de positie waar het implantaat moet komen.
   Soms is het nodig deze positie nauwkeurig te bepalen door gebruik te maken van een boormal. Indien nodig zal er door de tandarts een boormal gemaakt worden.
   Bij u is het maken van een boormal
   0    wel nodig
   0    niet nodig

    

   Welk implantaat?

   De kaakchirurg zal ook bekijken welk implantaat geplaatst kan worden. Er zijn verschillende soorten en systemen. Afhankelijk van verschillende factoren wordt een keuze gemaakt.

   Als alles geregeld en besproken is kunnen de afspraken gemaakt worden voor behandeling.
    

   Uw medische bijzonderheden

   Medicijngebruik
   Het is belangrijk dat u ons laat weten welke medicijnen u gebruikt. Voor de behandeling moet u wellicht (tijdelijk) stoppen met bepaalde medicijnen. Het gaat bijvoorbeeld om bloedverdunners en om medicijnen die u neemt in verband met hartafwijkingen.
   Gebruik eventueel de medicijnkaart van de Nederlandse Hartstichting, verkrijgbaar bij het Informatiecentrum (0.02)

    

   Overige protheses
   Mocht u al protheses elders in het lichaam hebben, zoals een knieprothese, wilt u ons dat dan melden? Dan kunnen wij inschatten of u vooraf antibiotica moet innemen.

    

   Melden bijzonderheden
   Meldt het de zorgverlener die de behandeling verricht als u:

   • zwanger bent
   • een pacemaker heeft
   • bepaalde allergieën heeft
   • een koortslip heeft
   • twijfelt of iets van belang is voor de behandeling

    

   Plaatsen van het implantaat

    

   De behandeling

   De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Vooraf kunt u dus gewoon eten en drinken. De verdoving zal na ongeveer twee uur uitgewerkt zijn.
   Tijdens de behandeling wordt het tandvlees op de plaats waar het implantaat komt eerst opzij geschoven. Vervolgens wordt er een gaatje geboord op de plaats van het implantaat. Dit gaatje wordt steeds een beetje groter gemaakt tot de juiste diameter. Hierin wordt het implantaat geschroefd. Het implantaat wordt afgedekt met een afdekschroefje wat meestal door het tandvlees heen blijft steken. In een enkel geval wordt het implantaat eerst volledig door het tandvlees bedekt (twee-fasen implantaat). Het tandvlees wordt met oplosbare hechtingen weer gesloten en er wordt nog een controle röntgenfoto gemaakt.
    

   Na de behandeling

   Het is dan prettig als u niet zelf naar huis hoeft te rijden. U krijgt een zakje met ijs mee om uw wang te koelen en om de ergste zwelling tegen te gaan. Dit kunt u de eerste uren na de behandeling ook thuis doen.
   Doe dit afwisselend vijf minuten op en af. De eerste 24 uur mag u niet de mond spoelen in verband met kans op nabloeden. Een beetje bloed in het speeksel is normaal na een ingreep in de mond. Als de wond nog bloedt, kunt u proberen het bloeden te stelpen door een half uur op een gaasje of schone zakdoek dicht te bijten.
   Bij aanhoudend hevig bloedverlies kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. Zie achterin dit boekje voor telefoonnummer.
   Eten en drinken kunt u na de behandeling wel, maar u zult de voeding moeten aanpassen. Het is verstandig de eerste dagen na de behandeling zachte voeding te gebruiken.
    

   Recepten

   U krijgt recepten mee naar huis voor pijnstillers, antibioticum en een desinfecterende mondspoeling of gel. Deze kunt u bij de Poli apotheek halen, bewegwijzeringsnummer 0.08.
   Gebruik de pijnstillers volgens aangegeven schema voor de beste werking. De antibioticum kuur dient u volgens voorschrift in te nemen en u dient de kuur helemaal af te maken. Met de desinfecterende mondspoeling/gel start u de dag na de behandeling: twee maal daags gebruiken. Spoel niet na met water en wacht een half uur met eten, drinken of spoelen.
    

   Implantaatpaspoort

   U krijgt een implantaatpaspoort mee waarin vermeld staat welk implantaat bij u geplaatst is. Bewaar dit boekje goed. Als er in de toekomst problemen ontstaan met het implantaat en u bezoekt hiervoor een andere tandarts of specialist, dan heeft u in het implantaatpaspoort alle gegevens beschikbaar over het gebruikte implantaatsysteem. Dit paspoort dient u tevens mee te nemen naar uw tandarts die de kroon en/of brug zal maken.

    

   Het is verstandig dit implantaatpaspoort ook mee te nemen op reis. Dat kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn bij detectieapparatuur op vliegvelden.
   Ook bij radiodiagnostisch onderzoek (MRI) dient u het paspoort te laten zien.

    

    Controle afspraak bij mondhygiëniste

    

   Ongeveer een week na het plaatsen van het implantaat controleert de mondhygiëniste de wondgenezing. Indien nodig worden de hechtingen verwijderd. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van het implantaat.

    

   Controle afspraak bij kaakchirurg

   De kaakchirurg geeft aan wanneer de afspraken gemaakt kunnen worden voor het vervaardigen van de kroon en/of brug.

    

   Een implantaat moet goed in het bot vastgroeien. Dit duurt in de onderkaak twee tot drie maanden en in de bovenkaak vier tot zes maanden.

    

   In deze periode mag het implantaat niet belast worden.

    

   Door vroegtijdige belasting van een implantaat loopt u het risico dat deze niet goed vastgroeit in de kaak. Om deze reden kunnen er ook pas afspraken gemaakt worden voor de kroon en/of brug als het implantaat is vastgegroeid.

    

   Plaatsen afdekschroefjes 2-fasen implantaat

   Als het implantaat weer door het tandvlees is bedekt na het plaatsen, volgt er nog een kleine ingreep om het afdekschroefje te verwisselen. Het tandvlees wordt weer open gemaakt en het platte afdekschroefje wordt vervangen door een hoger schroefje dat nu door het tandvlees heen steekt.

   Na ongeveer twee weken kan er begonnen worden met de voorbereidingen voor de kroon en/of brug.

    

   Tweede controle afspraak mondhygiëniste

   Ongeveer een week na het plaatsen van het hogere afdekschroefje controleert de mondhygiëniste de wondgenezing. Indien nodig worden de hechtingen verwijderd. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van het implantaat.

    

   Tot slot

   Na het plaatsen van de kroon en/of brug op implantaten is het belangrijk dat u regelmatig bij uw tandarts en/of mondhygiëniste blijft komen voor controle. Goede mondhygiëne en regelmatig onderhoud verlengen de levensduur van de implantaten.

    

   Wij wensen u veel succes met uw implantaten!
    

   Vragen

   Heeft u voor, tijdens of na de behandeling nog vragen, stelt u deze dan aan de specialist of degene die de behandeling uitvoert. Het is verstandig uw vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet. Ruimte voor uw vragen vindt u hier onder.

   Mijn vragen over de behandeling:

   …………………………………………………………................................................................
   ………………………………………………………...............................................................….
   ……………………………………………………...............................................................…….
   ………………………………...............................................................………………………….
   ………………………………..............................................................………………………….

    

   Praktische informatie

   Specialist

   De naam van mijn specialist is: .......................... ………………………………………………

    

   Telefoonnummers

   Ziekenhuis St Jansdal
    Telefoonnummer St Jansdal door de week, ’s avonds en in het weekend (0341) 463911.
    Tijdens kantooruren kunt u doorverbonden worden met de poli kaakchirurgie.
    

   Afsprakenbureau
    Telefoonnummer afsprakenbureau (0341) 463890

    

   Ruimte voor aanvullende afspraken

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   Uitgave:
   Patiëntencommunicatie
   Harderwijk, maart 2014  CAZ KC 20.03.14

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 16-7-2024