l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Implantaten in tandenloze kaak

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   De kaakchirurg heeft samen met u een behandelplan opgesteld voor het plaatsen van implantaten en de tandenloze kaak. Er is met u besproken wat de mogelijkheden zijn, en het verloop van de behandeling is uitgelegd.

    

   Tijdens het eerste gesprek krijgt u veel informatie en het is prettig dit thuis nog eens na te kunnen lezen. In dit boekje wordt het behandelschema per afspraak toegelicht.

    

   Neem dit boekje bij iedere afspraak mee, zodat wij uw afspraken hierin kunnen noteren.
    

   Voorafgaand aan de behandeling

   Voorafgaand aan de behandeling zal een aantal zaken geregeld moeten worden.

    

   Wie maakt de nieuwe gebitsprothese?

   De nieuwe gebitsprothese op de implantaten zal worden gemaakt door:

    

   0     Uw eigen tandarts .........................................
   0     Tandarts bijzondere tandheelkunde
   0     Tandprotheticus
    

   Goedkeuring verzekering!

   De kaakchirurgische behandeling moet bij de verzekeraar vooraf worden aangevraagd. Dit wordt door ons verzorgd.
   Als de nieuwe gebitsprothese door de tandarts, bijzondere tandheelkunde, van het St Jansdal vervaardigd gaat worden, zal er ook bij hem een afspraak gemaakt worden voor het opstellen van een behandelplan. De kaakchirurgische en tandheelkundige behandelingen worden gezamenlijk aangevraagd bij de verzekeraar.
   Wanneer uw eigen tandarts of tandprotheticus de prothese maakt, zal hij dit zelf bij de verzekeraar moeten aanvragen.
   Wanneer de aanvraag voor de behandeling is goedgekeurd, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Indien u zelf bericht ontvangt van de zorgverzekering kunt u contact met onze secretaresse opnemen. U vindt het telefoonnummer achterin dit boekje.

    

   Als alles geregeld is, kunnen er afspraken gemaakt worden voor de behandeling. Hieronder worden de afspraken genoteerd en wordt uitleg gegeven over wat u tijdens de afspraak kunt verwachten.

    

   Uw medische bijzonderheden

   Medicijngebruik

   Het is belangrijk dat u ons laat weten welke medicijnen
   u gebruikt. Voor de behandeling moet u wellicht (tijdelijk)
   stoppen met bepaalde medicijnen. Het gaat bijvoor
   beeld om bloedverdunners en om medicijnen die u neemt
   in verband met hartafwijkingen.
   Gebruik eventueel de medicijnkaart van de Nederlandse
   Hartstichting, verkrijgbaar bij het Informatiecentrum (0.02)

    


   Overige protheses
   Mocht u al protheses elders in het lichaam hebben, zoals
   een knieprothese, wilt u ons dat dan melden? Dan kunnen
   wij inschatten of u vooraf antibiotica moet innemen.

    

    

   Melden bijzonderheden
   Meldt het de zorgverlener die de behandeling verricht als
   u:

   • zwanger bent
   • een pacemaker heeft
   • bepaalde allergieën heeft
   • een koortslip heeft
   • twijfelt of iets van belang is voor de behandeling    

   Plaatsen van de implantaten

    

   De behandeling

   De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. Vooraf kunt u dus gewoon eten en drinken. De verdoving is na 2 tot 3 uur uitgewerkt.
   Tijdens de behandeling wordt het tandvlees op de plaats waar de implantaten komen eerst opzij geschoven. Vervolgens worden er gaatjes geboord op de plaats van de implantaten. Deze gaatjes worden steeds een beetje groter gemaakt tot de juiste diameter. Hierin worden de implantaten geschroefd. De implantaten worden afgedekt met een afdekschroefje, dat meestal door het tandvlees heen blijft steken. In een enkel geval wordt het implantaat eerst volledig door het tandvlees bedekt (twee-fasen implantaat). Het tandvlees wordt met oplosbare hechtingen weer gesloten en na afloop van de behandeling wordt een controle röntgenfoto gemaakt.
    

   Na de behandeling

   Het is prettig als u niet zelf naar huis hoeft te rijden. U krijgt een zakje met ijs mee om de wang te koelen en de ergste zwelling tegen te gaan. Dit kunt u de eerste uren na de behandeling ook thuis doen. Doe dit afwisselend vijf minuten op en af. De eerste 24 uur mag u niet de mond spoelen in verband met kans op nabloeden. Een beetje bloed in het speeksel is normaal na een ingreep in de mond. Als de wond nog bloedt, kunt u proberen het bloeden te stelpen door een half uur op een gaasje of schone zakdoek dicht te bijten.
   Bij aanhoudend hevig bloedverlies kunt u contact opnemen met ziekenhuis. Zie telefoonnummers achterin dit boekje.
   Eten en drinken kunt u na de behandeling wel, maar u zult de voeding moeten aanpassen. Het is verstandig de eerste dagen na de behandeling, zachte voeding te gebruiken.
   Vanaf de behandeling tot de eerste controle afspraak mag u de gebitsprothese op de implantaten niet dragen.
    

   Recepten

   U krijgt recepten mee naar huis voor pijnstillers, antibioticum en een desinfecterende mondspoeling of gel. Deze kunt u bij de Poli apotheek halen, bewegwijzeringsnummer 0.08.
   Gebruik de pijnstillers volgens aangegeven schema voor de beste werking. U dient de antibioticum kuur volgens voorschrift in te nemen en de kuur helemaal af te maken. Met de desinfecterende mondspoeling/gel start u de dag na de behandeling, twee maal daags gebruiken. Spoel niet na met water en wacht een half uur met eten, drinken of spoelen. Dit blijft u gebruiken tot de eerste controle afspraak.
    

   Implantaatpaspoort

   U krijgt een implantaatpaspoort mee, waarin vermeld staat welke implantaten bij u geplaatst zijn. Bewaar dit boekje goed. Als in de toekomst problemen ontstaan met de implantaten en u bezoekt hiervoor een andere tandarts of specialist, heeft u in het implantaatpaspoort alle gegevens beschikbaar van het gebruikte implantaatsysteem.
   Dit paspoort dient u tevens mee te nemen naar de tandarts of tandprotheticus die uw nieuwe gebitsprothese zal maken.
   Het is verstandig dit implantaatpaspoort ook mee te nemen op reis. Dat kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn bij detectieapparatuur op vliegvelden.
   Ook bij radiodiagnostisch onderzoek (MRI) dient u het paspoort te laten zien.

    

   Controle afspraak mondhygiëniste

    

   Ongeveer 1 á 2 weken na het plaatsen van de implantaten controleert de mondhygiëniste de wondgenezing. Indien nodig worden er hechtingen verwijderd en wordt, als de wondgenezing dit toelaat, de gebitsprothese aangepast zodat u deze weer kunt dragen. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van de implantaten.

    

   Controle afspraak kaakchirurg


   De kaakchirurg geeft tijdens de controle afspraak aan wanneer er afspraken gemaakt kunnen gaan worden voor het aanmeten van de nieuwe gebitsprothese.


   De implantaten moeten goed in het bot vastgroeien. Dit duurt in de onderkaak twee tot drie maanden en in de bovenkaak vier tot zes maanden.


   In deze periode mogen de implantaten
   niet belast worden.

    

   De aangepaste gebitsprothese die op de implantaten rust, mag u alleen voor ‘de show’ dragen. U mag er beslist niet mee eten! Door vroegtijdige belasting van de implantaten loopt u het risico dat ze niet goed vastgroeien in de kaak en daardoor vroegtijdig verloren gaan.

   Plaatsen afdekschroefjes 2-fasen implantaat


   Als na het plaatsen de implantaten weer door het tandvlees zijn bedekt, volgt nog een kleine ingreep om de afdekschroefjes te verwisselen. Dit gebeurt na ongeveer 3 maanden. Het tandvlees wordt weer open gemaakt en de platte afdekschroefjes worden vervangen door hogere schroefjes die nu door het tandvlees heen steken. Na ongeveer twee weken kan er begonnen worden met het aanmeten van de nieuwe gebitsprothese.

    

   Tweede controle afspraak mondhygiëniste

    

   Ongeveer een week na het plaatsen van de hogere afdekschroefjes controleert de mondhygiëniste de wondgenezing.
   Indien nodig worden hechtingen verwijderd en wordt de prothese aangepast. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van de implantaten.

    

   Tot slot

   Na het plaatsen van de nieuwe gebitsprothese op de implantaten is het belangrijk dat u regelmatig bij uw tandarts en/of mondhygiëniste blijft komen voor controle. Goede mondhygiëne en regelmatig onderhoud verlengen de levensduur van de implantaten.

   Wij wensen u veel succes met uw implantaten en nieuwe gebitsprothese!
   Vragen
   Heeft u voor, tijdens of na de behandeling nog vragen, stelt u deze dan aan de specialist of degene die de behandeling uitvoert. Het is verstandig uw vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet. Ruimte voor uw vragen vindt u hierna.

   Mijn vragen over de behandeling:

   …………………………………………….....................................................…………….
   …………………………………………….....................................................…………….
   …………………………………….....................................................…………………….
   ……………………………………….....................................................………………….
   …………………………………….....................................................…………………….

    

   Praktische informatie

   Specialist

   De naam van mijn specialist is: ................. ………………………………………………

    

   Telefoonnummers

   Ziekenhuis St Jansdal
    Telefoonnummer St Jansdal door de week, ’s avonds en in het weekend (0341) 463911
    Tijdens kantooruren kunt u doorverbonden worden met de poli kaakchirurgie.
    

   Afsprakenbureau
    Telefoonnummer afsprakenbureau (0341) 463890

    

   Ruimte voor aanvullende afspraken

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 25-4-2024