l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Hartkatheterisatie, voorbereiding

Versienr: 10
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Zoals op de polikliniek met u is besproken dient u binnenkort een hartkatheterisatie te ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding en gemaakte afspraken.

    

   Datum hartkatheterisatie

   Opnamedag:

    

   Opnametijd:

    

   U kunt zich melden bij afdeling C1

    

   Informatie en voorbereiding

   De hartkatheterisatie vindt plaats in dagbehandeling. De opnameduur is zo`n 6 tot 8 uur en dit betekent dat u in de loop van de middag of avond weer naar huis kan. In een enkel geval
   kan het zijn dat u toch een nacht in het ziekenhuis moet blijven. Wilt u medicatie voor twee dagen meenemen (inclusief eventuele insuline)? Neem ook spullen mee voor de nacht en een badjas. De badjas kunt u dragen als u van de ene naar de andere afdeling gebracht wordt. Het is raadzaam om eventuele sieraden thuis al af te doen aangezien deze bij het onderzoek niet gedragen mogen worden.
   Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Voorafgaand aan de hartkatheterisatie krijgt u van de verpleegkundige een rustgevend medicijn. 

    

   U mag uw medicijnen innemen op de ochtend van het onderzoek. Informatie over welke bloedverdunners u wel of niet mag innemen vindt u hieronder.

    

   Bloedverdunners

   Trombosedienst

   Als u onder controle staat van de trombosedienst (en dus acenocoumarol of fenprocoumon gebruikt), wilt u dit dan melden aan de assistente? Het gebruik van acenocoumarol dient drie dagen voor het onderzoek tijdelijk gestaakt te worden, dat van fenprocoumon zeven dagen. Wilt u het alstublieft vragen als hierover onduidelijkheid bestaat? Sommigen mensen hebben een extra hoog risico op het ontwikkelen van trombose, bijvoorbeeld zij die deze middelen gebruiken in verband met een hartklepprothese. Voor hen geldt een speciale procedure, omdat het gebruik van antistollingsmedicatie dan nauwer luistert.

    

   Rivaroxaban(Xarelto), Dabigatran(Pradaxa), Apixaban (Eliquis) of Edoxaban (Lixiana)

   Deze middelen dienen de dag voor het onderzoek en de dag van het onderzoek niet gebruikt te worden.

    

   Aspirine

   Aspirine(Acetosal,Ascal) kan zonder bezwaar worden doorgebruikt, evenals ticagrelor, prasugrel en clopidogrel.

    

   Na het onderzoek

   U mag niet zelf naar huis rijden na de procedure. U mag drie dagen uw pols niet gebruiken.

   Overige leefregels krijgt u op de verpleegafdeling. In het algemeen horen we na afloop van onze patiënten dat het onderzoek erg is meegevallen. We vertrouwen erop dat dat ook bij u het geval zal zijn.

   Meer informatie vindt u in de meegegeven folder van de hartstichting en op de website : www.hartstichting.nl

    

   Bij vragen kunt u bellen met de poli cardiologie op het nummer (0341) 463745.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 25-4-2024