l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Hartkatheterisatie, voorbereiding

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Zoals op de polikliniek met u is besproken dient u binnenkort een hartkatheterisatie te ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding en gemaakte afspraken.

    

   Datum hartkatheterisatie

   Opnametijd:

    

   U kunt zich melden bij de dagopname routenummer 0.80.

    

   Uitslagdatum

   De hartkatheterisatie vindt plaats in dagbehandeling. De opnameduur is zo`n 6 tot 8 uur en dit betekent dat u in de loop van de middag of avond weer naar huis kan. In een enkel geval
   kan het zijn dat u toch een nacht in het ziekenhuis moet blijven. Wilt u medicatie voor twee dagen meenemen (inclusief eventuele insuline)? Neem ook spullen mee voor de nacht en een badjas. De badjas kunt u dragen als u van de ene naar de andere afdeling gebracht wordt.

    

   U mag uw medicijnen innemen op de ochtend voor het onderzoek. Behalve bepaalde bloedverdunners en de metformine moet op dag van het onderzoek gestopt worden.

    

   Bloedverdunners

    

   Trombosedienst

   Als u onder controle staat van de trombosedienst (en dus acenocoumarol  of fenprocoumon gebruikt), wilt u dit dan melden aan de assistente? Het gebruik van acenocoumarol dient drie dagen voor het onderzoek tijdelijk gestaakt te worden, dat van fenprocoumon zeven dagen. Wilt u het alstublieft vragen als hierover onduidelijkheid bestaat? Sommigen mensen hebben een extra hoog risico op het ontwikkelen van trombose, bijvoorbeeld zij die deze middelen gebruiken in verband met een hartklepprothese. Voor hen geldt een speciale procedure, omdat het gebruik van antistollingsmedicatie dan nauwer luistert.

    

   Rivaroxaban(Xarelto), Dabigatran(Pradaxa), Apixaban (Eliquis) of Edoxaban (Lixiana)

   Deze middelen dienen de dag voor het onderzoek en de dag van het onderzoek niet gebruikt te worden.

    

   Aspirine

   Aspirine(Acetosal,Ascal) kan zonder bezwaar worden doorgebruikt, evenals ticagrelor, prasugrel en clopidogrel.

    

   Na het onderzoek

   U mag niet zelf naar huis rijden na de procedure. Overige leefregels krijgt u op de verpleegafdeling. In het algemeen horen we na afloop van onze patiënten dat het onderzoek erg is meegevallen, we vertrouwen erop dat dat ook bij u het geval zal zijn.

   De procedure wordt nogmaals uitgelegd op de website van de Hartstichting: www.hartstichting.nl

    

   Bij vragen kunt u bellen met de poli op het nummer (0341) 463745.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer