l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Glaucoom

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Glaucoom is een ziekte van het oog, die tot blindheid kan leiden. In de meeste gevallen, maar niet altijd, gaat glaucoom gepaard met een te hoge druk in het oog.
    

   Oorzaak

   De oorzaak van het ontstaan van glaucoom is nog onbekend. Er zijn verschillende vormen van glaucoom; hoofdkenmerk is dat de inwendige druk van het oog beschadiging van de oogzenuw veroorzaakt, waardoor deze oogzenuw de beelden die we zien niet goed meer kan doorgeven aan de hersenen. Te hoge oogdruk kan ontstaan wanneer de afvoer van het inwendige oogvocht verslechtert. Dit inwendige oogvocht heeft niets te maken met het uitwendige traanvocht. De plaats in het oog, waar de oogzenuw naar de hersenen gaat, wordt door een te hoge inwendige oogdruk als het ware naar buiten gestuwd. De oogzenuw komt daarbij in de knel en er treden beschadigingen op, waardoor in de loop van de tijd steeds meer delen van de oogzenuw hun werking verliezen. Wanneer tenslotte de beschadiging van de oogzenuw totaal is, worden er geen beelden vanuit het netvlies meer doorgegeven aan de hersenen. Het oog is dan blind. De meest voorkomende vorm van glaucoom is de chronische vorm van de ziekte met een haast onmerkbaar sluipend verloop. Meestal wordt men zich er pas van bewust dat er iets met het oog aan de hand is, als de beschadiging van de oogzenuw al in een vergevorderd stadium verkeert.
    

   Onderzoek

   Regelmatige controle van de ogen door een oogarts kan glaucoom al in een vroeg stadium aan het licht brengen. Met name is dit van belang na het veertigste levensjaar, vooral wanneer er in de familie glaucoom voorkomt. Het onderzoek naar glaucoom omvat onder andere meting van de oogdruk, het bekijken van het inwendige van het oog en bepaling van het gezichtsveld. Dit

   laatste is een methode om de lichtgevoeligheid van (delen van) het netvlies te meten.
    

   Behandeling

   Wanneer glaucoom is geconstateerd, probeert de oogarts eerst de oogdruk te verlagen met behulp van medicamenten. Meestal zijn dit oogdruppels, maar ook kan het zijn dat u medicijnen moet slikken. Als dit niet voldoende helpt, kan besloten worden een laserbehandeling uit te voeren. Met een laserstraal wordt de afvoer van het inwendige oogvocht verbeterd, waardoor de oogdruk vermindert. Deze ingreep gebeurt meestal poliklinisch. Tenslotte bestaat ook nog de mogelijkheid de afvoer van het inwendige oogvocht door middel van een operatie zo te verbeteren dat de oogdruk voldoende daalt om beschadiging van de oogzenuw te voorkomen of te stabiliseren. Reeds bestaande schade aan de oogzenuw en aan het gezichtsvermogen kan echter niet meer ongedaan worden gemaakt.

    

   Tot slot

   Deze folder geeft in het kort weer wat glaucoom is en wat de gevolgen kunnen zijn van te hoge oogdruk. In kort bestek is aangegeven wat daaraan gedaan kan worden. Verdere vragen hierover kunt u het best stellen aan uw eigen oogarts.

    

   De polikliniek voor oogheelkunde is bereikbaar: maandag tot en met vrijdag,
   tussen 08.30 en 17.00 uur, telefoonnummer (0341) 463751

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 24-7-2024