l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Geestelijke verzorging - kinderafdeling

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Geestelijke verzorging op de kinderafdeling

   Wanneer een kind in het ziekenhuis wordt opgenomen, is dat veelal een ingrijpende gebeurtenis. Ingrijpend, zowel voor het kind zelf als voor de ouders. Het verblijf betekent voor de meeste kinderen een stressvolle, soms zelfs angstverwekkende, situatie. Het ziekenhuis is een vreemde omgeving, er lopen allerlei vreemde mensen in witte jassen die gekoppeld worden aan pijnlijke ingrepen en behandelingen. De wijze waarop het kind zijn verblijf beleeft, wordt mede bepaald door de ernst van de verwonding of het ziekteverloop en door de duur van het verblijf.

    

   Ook voor de ouders betekenen de opname en het verblijf van hun kind in het ziekenhuis een spannende en vaak ook onzekere en angstige tijd. Hoe houdt het kind zich, hoe verloopt de behandeling, welke vooruitzichten heeft hun kind, hoe lang zal het verblijf zijn, welke beslissingen worden van de ouders gevraagd, wie zorgt er voor de kinderen die thuis zijn? Het is niet verwonderlijk dat in die situatie vragen en gedachten opkomen die te maken hebben met geloof of levensbeschouwing.

    

   Juist in een crisissituatie gaat het vaak om fundamentele vragen als: “Waarom overkomt ons kind dit en waarom ons? Wat is de betekenis van wat er gebeurt?”

    

   Geestelijke ondersteuning en begeleiding

   Wanneer dergelijke vragen en gedachten bij ouders naar boven komen, kan ondersteuning en hulp bij het zoeken naar eventuele antwoorden van veel betekenis zijn. Kinderen in het ziekenhuis, hoe klein ook, hebben hun ouders nodig. Willen ouders hun kind tot steun zijn, dan vereist dit dat zij zelf ‘overeind’ blijven als blijkt dat hun kind een ingrijpende behandeling moet ondergaan. Veel ouders hebben daarbij op hun beurt vaak behoefte aan ondersteuning, die tegemoet komt aan hun werkelijke behoeften.

    

   De geestelijk verzorger is één van de professionals, op wie u als ouders een beroep  kunt doen wanneer u behoefte heeft aan een klankbord. De geestelijk verzorger is niet per se gericht op het oplossen van problemen, maar wil de ouders helpen hun situatie te overzien en het leven in de gegeven situatie vol te houden.

    

   Samen zoeken zij naar antwoorden op de vragen en het vinden van houvast in de wirwar van de veelheid aan vragen, gevoelens en emoties. Elk mens heeft een koffertje met geestelijke bagage. De geestelijke verzorging in het ziekenhuis is zoiets als: samen dat koffertje openen en zoeken of er iets van betekenis in zit om de situatie waarin ouders zich nu bevinden te verhelderen, vol te houden, zo mogelijk te veranderen. Geestelijke verzorging is er voor iedereen die er behoefte aan heeft, ongeacht geloofs- of levensovertuiging.

    

   Naast het gesprek hebben de geestelijk verzorgers rituelen tot hun beschikking die de ouders kunnen helpen bij de verwerking, aanvaarding, het vinden van troost en zin. Daarbij kan gedacht worden aan gebed, een doop- of naamgevingsviering en/of een afscheidsviering, al dan niet in een godsdienstige context.
    

   Het contact

   Het contact tussen de geestelijk verzorger en de ouders begint meestal met het luisteren naar hun verhaal en het aandacht hebben voor hun ervaringen en gevoelens.

    

   De geestelijk verzorger behoort niet tot het behandelteam. Het gesprek heeft dan ook geen consequenties voor de behandeling van het kind. Ook is de geestelijk verzorger gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

    

   Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met de geestelijk verzorger, dan kunt u dit laten weten via de verpleging. U kunt ook zelf met de geestelijk verzorger contact opnemen.

    

   ds. Huib van der Burg
   Telefoon (0341 46)3730
   h.vander.burg@stjansdal.nl

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 25-4-2024