l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Geestelijke verzorging, algemene informatie

Versienr: 5
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Geestelijke verzorging

   Een ongeval, pijn, ziekte kan een verstorende werking hebben op het alledaagse leven. Deze inbreuk is nog sterker bij een (plotselinge) ziekenhuisopname.
   Ook als naaste van een patiënt kunnen veel vragen en gevoelens onzekerheid en verwarring veroorzaken. Men moet zich als het ware opnieuw oriënteren in het eigen leven.

    

   Vaak ben je in staat om op eigen kracht of met een beetje hulp uit de nabije omgeving de draad van het leven weer op te pakken. Soms is het fijn als er professionele ondersteuning en verheldering is. Als geestelijk verzorgers in het St Jansdal zijn wij beschikbaar als klankbord en gesprekspartner. Wij bieden ondersteuning, hulp en begeleiding.

    

   Het samen zoeken kan je helpen

   • antwoord te vinden op je vragen en je krachtbronnen te (her)ontdekken
   • te leren leven met je ziektesituatie
   • je ziek-zijn uit te houden, te verwerken, te aanvaarden

   Het kan je een nieuw levensperspectief geven en zicht op je eigen situatie om uiteindelijk weer verder te kunnen.

    

   Wij zijn beschikbaar als u eens praten wilt, ongeacht uw levens- of geloofsovertuiging.
   Wij luisteren naar uw verhaal en zoeken met u naar wat uw ervaringen voor u betekenen. 
   Als geestelijk verzorgers werken we vanuit een christelijke bron. De gesprekken dragen een vertrouwelijk karakter.

    

   Even voorstellen

   Elze-Marie van Lingen-Hensen Huib van der Burg

    
   Elze-Marie van Lingen-Hensen werkt met name op de afdelingen:

   • Moeder- en Kind Centrum
   • Kinder- en tienerafdeling
   • Chirurgie
   • Kort verblijf
   • Neurologie

    

   Huib van der Burg werkt met name op de afdelingen:

   • Interne
   • Long
   • Cardiologie
   • Intensive Care
   • Dagbehandeling

    

   Aanwezigheid

   Pastoraal werker Elze-Marie van Lingen-Hensen is er op maandag, donderdag en vrijdag.

   Ds. Huib van der Burg is er op maandag tot en met donderdag.

   Het ziekenhuis geeft uw opname in het ziekenhuis niet aan uw kerkelijke gemeente door. Vanwege privacywetgeving is het nodig dat u, of een naaste, dat zelf doet. Als u het wil kunnen wij contact voor u leggen met een imam of humanistisch raadsvrouw.

    

   Hoe kunt u ons bereiken?

   De geestelijk verzorgers zijn bereikbaar:

   • via de verpleging
   • door zelf contact met ons op te nemen

    

   Elze-Marie van Lingen-Hensen    

   tel (0341) 46 37 35

   em.van.lingen@stjansdal.nl

   Huib van der Burg                       

   tel (0341) 46 37 30

   h.vander.burg@stjansdal.nl

    

   Stiltecentrum

   In het St Jansdal bevindt zich een Stiltecentrum op de eerste etage. Het Stiltecentrum is altijd open. U kunt er ook terecht als u in een rolstoel zit, of aan bed gebonden bent.

    

   Het Stiltecentrum biedt u gelegenheid om:

   • ongestoord te mediteren;
   • een (elektronisch) kaarsje aan te steken voor uzelf of voor iemand naar wie uw gedachten uitgaan;
   • op vrijdagmiddag het middaggebed te bidden;
   • gedachten en gevoelens te verwoorden in het gedachtenboek;
   • stilte te ervaren en daardoor ruimte te ontdekken;
   • dichter bij eigen gedachten, gevoelens en vragen te komen;
   • te lezen in de Bijbel (in diverse talen), de Koran, diverse dichtbundels, meditatieve boeken of oecumenisch maandblad ‘Open Deur’;
   • gewoon in stilte te kunnen zijn.

    

   Op www.stjansdal.nl/kaarsje kunt u ook virtueel een kaarsje branden voor een naaste.

    

   Vieringen

   Iedere zondagochtend om 10.15 uur is er een oecumenische viering in de Dageraitzaal. Deze bevindt zich op de eerste etage.
   In deze eenvoudige en toegankelijke vieringen bidden, zingen en lezen we samen. Soms is er een gastkoor. U wordt op zondagochtend voor de viering uitgenodigd door de verpleging.
   U kunt ook zelf, tijdens uw opname, via de verpleging te kennen geven dat u naar de viering wilt gaan. Natuurlijk zijn ook uw naasten welkom. Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten bij een kop koffie of thee. U kunt met bed of rolstoel aan de viering deelnemen. Voor het vervoer wordt gezorgd door vrijwilligers die u graag behulpzaam zijn. De zondagsvieringen in het St Jansdal zijn ook bedoeld voor de cliënten van 'De Klimop'.

    

   Palliatieve zorg

   Ook in de laatste levensfase kunt u voor uzelf of uw naaste een beroep doen op de geestelijk verzorger voor onder andere:

   • een gesprek over wat u bezig houdt;
   • een Bijbellezing, gebed, zegen;
   • bemiddeling met uw eigen geloofsgemeenschap;
   • ondersteuning en advies bij vragen rond palliatieve sedatie of euthanasie;
   • begeleiding van en gesprek met naasten.

   De geestelijke verzorging maakt deel uit van het Palliatief Advies Team in het St Jansdal.

    

   Kerkradio en kerk-tv

   Via de onderstaande televisiekanalen kunt u (kosteloos) op zondagochtend de volgende kerkdiensten beluisteren:

   80.    Oecumenische viering vanuit het St Jansdal (Dageraitzaal)

   81.    Hervormde Gemeente Harderwijk (Grote Kerk)

   82.    Hervormde Gemeente Harderwijk (Bethel kerk)

   83.    Hervormde Gemeente Harderwijk (de Regenboog)

   83.    Protestantse Gemeente Harderwijk (de Regenboog)

   84.    Protestantse Gemeente Harderwijk (Plantagekerk)

   85.    Hervormde Gemeente Hierden (Dorpskerk)

   86.    Hervormde Gemeente Hierden (’t Visnet)

   87.    Christelijk Gereformeerde Kerk Harderwijk

   88.    Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Harderwijk

    

   Ook via www.kerkdienstgemist.nl kunt u de viering in het St Jansdal volgen.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 1-3-2024