l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Facetdenervatie, PRF behandeling

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Zolang de mensheid bestaat, bestaat er ook pijn. De mens heeft altijd al methoden en middelen aangewend om pijn te bestrijden, maar pas de laatste jaren heeft de pijnbestrijding zich als volwaardig specialisme ontwikkeld. Terwijl vaststaat dat ook psychische factoren bij pijn een rol kunnen spelen, zowel bij oorzaak als gevolg, legt de maatschap pijnbestrijding van het ziekenhuis St Jansdal zich met name toe op het lichamelijke aspect. De pijnbestrijding wordt verricht door de anesthesioloog, die hierin bijgestaan wordt door een anesthesieassistent en, in de meeste gevallen ook door een röntgenlaborant. De behandeling vindt doorgaans plaats op de poliklinische operatiekamer. De nazorg wordt verleend op de verpleegafdeling, in sporadische gevallen op de verkoeverkamer. Op de dag van opname dient u zich te melden bij het Opnamebureau op de begane grond. Bij de meeste pijnbehandelingen wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Wanneer u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u ons dat altijd vertellen voordat met de behandeling gestart wordt.
    

   Soorten behandelingen

   Er zijn verschillende categorieën pijn, die verschillende behandelingen behoeven. Globaal worden in dit ziekenhuis de volgende ingrepen ten behoeve van pijnbestrijding verricht:

   • ingrepen waardoor de zenuw (gedeeltelijk) wordt uitgeschakeld door verhitting, bevriezing of een ingespoten vloeistof;
   • ingrepen waarbij door middel van een geïmplanteerd slangetje pijnstillende medicijnen in de ruggenmergsvloeistof worden gebracht;
   • ingrepen waarbij door middel van een geïmplanteerde zogenaamde elektrozenuw-stimulator het ruggenmerg heel licht wordt geprikkeld, waardoor de pijn afneemt;
   • medicamenteuze therapie, waarbij een medicijn toegediend wordt dat zelf een pijnverlichtend effect heeft, of dat de arts een indruk geeft over het effect van de pijnbehandeling die hij vervolgens wil geven.
     

   Resultaat van de behandeling

   De anesthesioloog zal in overleg met u bepalen welke behandeling(en) hij u zal geven. De verscheidenheid in pijn en pijnbeleving maakt, dat de ene soort pijn beter te behandelen is dan de andere. Hoewel er vaak een verlichting van de pijn optreedt na behandeling, mag echter niet verwacht worden dat er volledige pijnloosheid zal optreden. Bij een succesvolle behandeling van chronische pijn, zal er 40 - 60% verlichting zijn opgetreden. In sporadische gevallen is er, helaas, nauwelijks verbetering mogelijk. Er zal echter al het mogelijke in het werk gesteld worden u zo goed als haalbaar is te behandelen.
    

   Vragen

   Aan de hand van deze folder kunt u zelf inschatten wat u te wachten staat en worden de meeste vragen van uw kant beantwoord. Mocht u desondanks nog vragen hebben, schrijft u die dan op en brengt u ze bij het volgende bezoek mee (een briefje als geheugensteuntje blijkt in de praktijk goed te werken). Ook kunt u de polikliniek voor pijnbestrijding bellen wanneer u voor een tweede gesprek wilt komen.

   NB: Wanneer u met de auto komt voor de pijnbehandeling is het raadzaam niet zelf terug te rijden. U dient dus een “chauffeur” mee te nemen.
    

   Facetdenervatie

   Deze behandeling houdt in dat één of meerdere zenuwtakjes die langs de wervelgewrichtjes lopen door middel van een hittebehandeling worden uitgeschakeld. Afhankelijk van uw klachten wordt dit in uw nek, uw bovenrug of uw onderrug gedaan.
    

   Houding
   Voor deze behandeling ligt u meestal op uw buik. Voor behandeling van uw nek kan rugligging nodig zijn.
    

   Techniek
   Eerst worden onder röntgendoorlichting de prikplaatsen met een viltstift gemarkeerd. Vervolgens worden deze punten plaatselijk verdoofd, waarna er pijnbestrijdingnaalden ingebracht worden. Deze naalden worden door een kabeltje verbonden met een apparaat, waarmee de zenuw door middel van lichte stroomstootjes geprikkeld wordt, om te zien of de naaldpunt zich in het juiste gebied bevindt. Is dit het geval, dan wordt de naaldpunt volgens een in te stellen waarde en tijdsduur verwarmd.
    

   Duur
   De behandeling duurt ongeveer 30 - 45 minuten
    

   Nazorg
   Uw bloeddruk wordt na de behandeling enige keren gecontroleerd. Het is raadzaam niet zelf naar huis te rijden. Er kan napijn optreden. Hiervoor krijgt u van de anesthesioloog een recept voor pijnstillers. U kunt het beste de eerste 24 uur het rustig aan doen. Het uiteindelijke resultaat is pas na een maand goed te beoordelen, reden waarom u op de poli pijnbestrijding een afspraak voor nacontrole dient te maken voor 4 á 12 weken na de ingreep.

    

   Pulsed Radio Frequente (PRF) behandeling 

   De therapie
   Deze behandeling houdt in dat een zenuwknooppunt, dat het pijnlijke gebied verzorgt, door middel van plaatselijke warmtetoediening gedeeltelijk wordt uitgeschakeld. Het gevolg hiervan is, dat selectief de pijngeleidende eigenschappen van de zenuw worden uitgeschakeld (en daarmee ook het vermogen om temperatuur te voelen), maar dat andere gevoelskwaliteiten, zoals de tastzin, worden gespaard. Er is dus geen sprake van “doorbranden”, maar van gedeeltelijke uitschakeling. Afhankelijk van uw klachten wordt dit in uw nek, uw bovenrug of uw onderrug gedaan.
    

   Houding
   Voor deze behandeling ligt u meestal op uw buik, in sommige gevallen is rugligging nodig.
    

   Techniek
   Eerst wordt onder röntgendoorlichting de prikplaats met een viltstift gemarkeerd. Vervolgens wordt dit punt plaatselijk verdoofd, waarna de pijnbestrijdingnaald ingebracht wordt. Deze naald wordt door een kabeltje verbonden met een apparaat, waarmee de zenuwknoop door middel van lichte stroomstootjes geprikkeld wordt, om te zien of de naaldpunt zich in het juiste gebied bevindt. Is dit het geval, dan wordt de zenuw eerst verdoofd, waarna de punt van de naald gedurende ongeveer een minuut tot een nauwkeurig in te stellen temperatuur verwarmd wordt.
    

   Duur
   De behandeling duurt ongeveer 30 - 45 minuten.

    

   Nazorg
   Uw bloeddruk wordt na de behandeling enige keren gecontroleerd. Het is raadzaam niet zelf naar huis te rijden. Na ongeveer 4 dagen treedt soms een hevige, branderige pijn op, die tot 6 weken aan kan houden. Deze pijn treedt op in het gebied dat door de zenuw wordt verzorgd, en is een teken dat de behandeling goed doel heeft getroffen. Door toepassing van de nieuwste technieken, wordt de napijn echter tot een minimum gereduceerd.
   U kunt het de eerste 24 uur het beste rustig aan doen. Het uiteindelijke resultaat is pas na anderhalve maand goed te beoordelen, reden waarom u op de polikliniek voor pijnbestrijding

   een afspraak voor nacontrole over 4 á 6 weken dient te maken.
    

   Vragen

   Met vragen kunt u terecht bij de polikliniek voor pijnbestrijding, tussen 11.00 en 12.00 uur,
   op telefoonnummer (0341) 463773.

   Heeft u een suggestie tot verbetering van deze folder, dan horen wij dat graag!

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 23-2-2024