l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Epilepsie-verpleegkundige

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U bent onder controle bij de neuroloog omdat u één of meerdere epileptische insulten heeft gehad.  De neuroloog heeft u informatie gegeven over epileptische insulten  en de eventuele behandeling en gevolgen ervan. De epilepsieverpleegkundige  neemt in samenwerking met de neurologen een gedeelte van uw behandeling op zich.
    

   Wat kunt u van ons verwachten

   Als u nog maar kort geleden de diagnose hebt gehad, of als uw epilepsie niet (meer) stabiel is zult u zo’n drie keer per jaar op controle komen in het ziekenhuis. Hiervan worden, in principe, twee controles gedaan door de verpleegkundige en één door de neuroloog.

   Als de epilepsie stabiel is, volstaat een jaarlijkse controle in het ziekenhuis. Dit houdt in dat u het ene jaar bij de verpleegkundige komt en het andere jaar  bij de neuroloog.
    

   Taken epilepsieverpleegkundige

   De epilepsieverpleegkundige neemt het grootste gedeelte van uw begeleiding in het ziekenhuis op zich. Zij doet dit in nauwe samenwerking met uw neuroloog.

   De epilepsieverpleegkundige heeft als taken:

   • Screenen
   • Informatie en advies geven aan u en uw naasten
   • Ondersteuning en begeleiding bieden
   • Bemiddelen in contacten met hulpverleners
   • Continuïteit van de zorg bewaken
   • Zonodig verwijzen naar andere disciplines
     

   Taken neuroloog

   De neuroloog is een specialist die zich bezig houdt met ziekten van

   • Het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)
   • Het perifeer zenuwstelsel (de zenuwen)
   • Het bewegingsapparaat

    

   De neuroloog bepaalt met u het medisch beleid. Dit omvat onder andere

   • Onderzoek naar de oorzaak van de epilepsie (eventueel met behulp van EEG en scan)
   • Medicatie starten en aanpassen bij ontregeling
   • Zonodig verwijzen naar andere disciplines
   • Contact onderhouden met uw huisarts
     

   Wat neemt u mee

   Om het spreekuur zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende mee te nemen:

   • Uw actuele medicijnlijst
   • Gegevens over het aantal aanvallen sinds de vorige controle, met eventueel tijdstip
   • Hoe de aanval cq aanvallen verliepen

    

   Na uw laatste polibezoek krijgt u een richttijd mee van de verpleegkundige of de neuroloog, zodat u zelf weer een nieuwe afspraak kunt maken. Of u kunt op een lijst worden geplaatst, zodat u een oproep krijgt voor de volgende afspraak.
    

   Bereikbaarheid

   Mocht u buiten de poliafspraken om nog vragen hebben over problemen waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven, vragen over epilepsie/ insulten en (bijwerkingen van) medicatie, maar ook bij onzekerheid en twijfel kunt u contact met ons opnemen.

    

   Dit kan per mail:
   E: J.van.Boven@stjansdal.nl

    

   Per telefoon:
   T: (0341) 463450, poli neurologie

   Voor spoedvragen kunt u contact opnemen met de assistente van de poli, zij zal dan overleggen met de neuroloog.

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 12-4-2024