l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Eerste Hart Hulp

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Ziekenhuis St Jansdal heeft een moderne en goed geoutilleerde afdeling voor spoedeisende zorg: de Spoed Eisende Hulp (SEH). De Eerste Hart Hulp (EHH) maakt hier deel van uit. Op de EHH wordt u opgenomen als u mogelijk een acuut hartprobleem heeft. Als dat niet zo blijkt te zijn kunt u vaak weer naar huis. Het is ook mogelijk dat u moet worden opgenomen op de hartbewaking of op een andere afdeling. Incidenteel is het nodig dat u naar Zwolle wordt overgeplaatst voor een spoedeisende ingreep, meestal een dotterbehandeling. De Harderwijkse cardiologen werken nauw samen met hun collega’s in de Isalaklinieken in Zwolle, zodat eventuele overplaatsingen snel en adequaat kunnen plaatsvinden.

    

   Procedure op de EHH

   Direct na binnenkomst op de EHH zal u gevraagd worden zich uit te kleden op de onderbroek na. Daarna wordt u aangesloten op een monitor, zodat wij uw hartritme en uw bloeddruk goed in de gaten kunnen houden. Een van de SEH-artsen zal naar uw klachten vragen en u lichamelijk onderzoeken. Een SEH-arts is een zelfstandig werkende specialist in spoedzorg, die zo nodig hulp inroept van de cardioloog. Op de EHH werken ook SEH-artsen en huisartsen in opleiding. Zij worden gesuperviseerd door de SEH-artsen en door de cardiologen. Er wordt ook een EHH-verpleegkundige aan u toegewezen. Hij of zij is uw aanspreekpunt voor eventuele vragen of problemen. We horen het graag snel als uw klachten toenemen of anderszins plotseling veranderen. U kunt dat kenbaar maken door op het belknopje te drukken.

    

   Verschijnselen bij hartprobleem

   De volgende klachten kunnen duiden op een hartprobleem:

    

   Pijn op de borst

   Pijn op de borst kan duiden op acute problemen met de kransslagaders. Dat geldt vooral voor mensen die op dit gebied al een hoger risico lopen dan normaal: als er sprake is van roken, suikerziekte, overgewicht, hoog cholesterol of van veel hartziekten in de naaste familie. Als de pijn in rust optreedt kan dat gevaar opleveren, daarom worden mensen met dit soort klachten meestal naar de EHH verwezen.

    

   Kortademigheid

   Kortademigheid kan door een afgenomen pompfunctie (hartfalen) veroorzaakt worden, maar soms geven ook kransslagadervernauwingen dit soort klachten. Er zijn natuurlijk ook veel longproblemen die kortademigheid kunnen geven. De SEH-arts zal onderzoeken wat in uw geval de oorzaak is. Daarbij wordt altijd een ecg (‘hartfilmpje’ of electrocardiogram) gemaakt, meestal ook een röntgenfoto van uw hart en longen, alsmede bloedonderzoek. Als behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is wordt u overgeplaatst naar de cardiologie- of naar de longafdeling.

    

   Hartkloppingen of duizelingen

   Hartkloppingen of duizelingen worden soms door een stoornis in het hartritme veroorzaakt. Vaak betreft het dan onschuldige afwijkingen die niet behandeld hoeven worden, of die met eenvoudige therapie te verhelpen zijn. Een enkele keer ligt er een gevaarlijke aandoening aan ten grondslag. Daarom worden mensen vaak toch voor nader onderzoek naar de EHH verwezen.

    

   Het hart

   Het hart is een vuistgrote spier die zich achter het borstbeen bevindt. In die spier bevinden zich vier holtes waar het bloed achtereenvolgens doorheen wordt geknepen, zodat het hart als een pomp fungeert. Vier kleppen zorgen ervoor dat het bloed in de goede richting gestuwd wordt. Het hart houdt de bloeddruk in de slagaders op peil, zodat elk deel van het lichaam door die slagaders continu van voldoende bloed kan worden voorzien. Het hart heeft voor een goede werking ‘brandstof’ nodig; dat is zuurstofrijk bloed. Dit bloed wordt aangevoerd door slagaders, die als een krans over de hartspier liggen: de kransslagaders.

    

   Hartziekten

   Alle delen van het hart kunnen op een kwaad moment problemen gaan vertonen: de kransslagaders, de hartspier en de hartkleppen. Het is ook mogelijk dat het hartritme abnormaal wordt: te snel, te traag of onregelmatig.

    

   Kransslagaderproblemen
   Bij veel bezoeken aan de EHH is de onderliggende vraag of er kransslagaderproblemen zijn. De kransslagaders kunnen in de loop van het leven vernauwingen gaan vertonen. Dit is in het algemeen een traag proces, waarbij er geleidelijk klachten kunnen ontstaan. EHH-bezoek is daarvoor niet nodig. Het is echter ook mogelijk dat er acute verstoppingen optreden, meestal omdat er in een bestaande vernauwing een bloedstolseltje ontstaat. Zo’n verstopping leidt tot acuut zuurstoftekort in een deel van de hartspier. Dit geeft pijn op de borst en het kan leiden tot afsterven van dit hartspiergedeelte: een hartinfarct. Een dergelijke situatie is levensbedreigend, met name omdat er gevaarlijke ritmestoornissen bij kunnen ontstaan.  Op de EHH wordt uitgezocht wat de kans is op het bestaan van verstoppingen in de kransslagaders. Hiervoor is het nodig een ecg te maken en bloedonderzoek te doen. Als de kans op het bestaan van gevaarlijke problemen erg klein is (volledige zekerheid bestaat niet) kunt u weer naar huis. Bij gerede twijfel, of als er echt zuurstoftekort van de hartspier is, wordt u opgenomen op de hartbewaking. Een enkele keer is spoedoverplaatsing naar Zwolle nodig.

    

   Hartfalen
   Er zijn omstandigheden waarbij het hart niet in staat is voldoende bloed rond te pompen. Dit kan voorkomen na een groot hartinfarct. Het kan ook optreden als de bloeddruk erg hoog is, of als het hart zodanig op hol geslagen is dat de pompfunctie in de problemen komt. Vaak blijkt achteraf dat er al langer hartproblemen waren, bijvoorbeeld met de hartkleppen. Pompfunctieproblemen kunnen leiden tot stuwing in de longen. Dit geeft kortademigheid, die in een vroeg stadium alleen bij inspanning optreedt, maar die ook ernstiger vormen kan aannemen Spoedbehandeling op de EHH is dan vaak nodig.

    

   Ritmestoornissen
   Het hart kan te traag kloppen, in extreme gevallen met duizeligheid als gevolg. Maar ook te snel of onregelmatig kloppen komt voor. Vaak betreft het onschuldige ritmestoornissen die door de huisarts behandeld kunnen worden. Er bestaan echter ook gevaarlijke ritmestoornissen, bij verdenking daarop stuurt de huisarts mensen door naar de EHH voor diagnostiek en/of behandeling.

    

   Apparatuur

   U wordt bij binnenkomst aangesloten op een monitor en op een automatische bloeddrukmeter, zodat uw hartritme en bloeddruk continu en automatisch bewaakt worden, via apparatuur die alarmeert als er iets niet goed gaat. Er wordt altijd een ecg gemaakt, om afwijkingen aan het hart te kunnen opsporen. Er wordt ook vaak een röntgenfoto gemaakt, waarvoor u soms even op en neer gebracht wordt naar de naast de EHH gelegen röntgenafdeling. Voor eventuele ernstige complicaties hebben we uiteraard de beschikking over een defibrillator, over tijdelijke pacemakers, enz.

    

   Bezoek

   Afhankelijk van de ernst van de ziekte is het mogelijk dat een of twee mensen u op de EHH gezelschap houden.
    

   Informatie voor de huisarts

   De huisarts wordt via een beveiligde internetverbinding onmiddellijk geïnformeerd over onze bevindingen. Op deze manier blijft uw huisarts op de hoogte van uw gezondheidstoestand en van de medicijnen die u gebruikt.

    

   Weer thuis

   Voor sommige problemen wordt u opgenomen, maar meestal kunt u - met of zonder medicijnen - weer veilig naar huis. Het kan nochtans voorkomen dat uw klachten terugkomen of verergeren en dat u opnieuw ongerust wordt. Als dat nog dezelfde dag gebeurt is het verstandig even met de EHH te overleggen via nummer (0341) 463964. Ná die tijd kunt u beter eerst overleggen met uw eigen huisarts of met de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 27-5-2024