l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Dubbelblinde koemelkprovocatie test

Versienr: 5
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Binnenkort wordt u met uw kind in ons ziekenhuis verwacht voor een dubbelblinde koemelkprovocatietest. In deze folder leggen we uit waarom uw kind dit onderzoek krijgt en hoe het onderzoek verloopt.

    

   Als uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/ etc.) heeft gehad vragen wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte.
    

   Waarom krijgt uw kind deze test?

   Uw kind heeft klachten die kunnen passen bij een koemelkallergie. Om dit zeker te weten voeren we een koemelkprovocatietest uit. Dit is een test waarbij we een eventuele reactie op koemelk uitlokken (=provocatie). Dit gebeurt onder medisch toezicht.

    

   Het is belangrijk om deze test betrouwbaar te laten verlopen. Daarom voeren we de test dubbelblind uit. Dat wil zeggen dat zowel u, de arts als de verpleegkundige niet weten op welke dag uw kind welke voeding krijgt.

    

   Hoe bereidt u uw kind voor?

   Via de polikliniek ontvangt u de afspraken voor de koemelkprovocatietest. De testen zullen plaatsvinden op twee verschillende dagen met een tussenpoos van minimaal één week. Houdt u er rekening mee dat het onderzoek zeker vijf uur duurt.

   • Uw kind mag vier weken voor de test geen koemelk of koemelkbevattende producten gebruiken.
   • Uw kind mag eventuele medicijnen tegen allergie (antihistaminica: Xyzal, Aerius, Promethazine, Tavegil, Fenistil, Claritine, Allerfre, Atarax) vanaf 24 uur voor de provocatietest niet meer innemen.
   • Bij eczeem: Een voedselprovocatietest kan alleen worden uitgevoerd als het eczeem zich in een rustige fase bevindt. Zonodig één week voor de testdag starten met corticosteroidzalf.
   • Als uw kind medicatie gebruikt voor de luchtwegen, mag uw kind tot de dag van de provocatietest puffs gebruiken.
   • Omdat het belangrijk is dat uw kind tijdens de test goed drinkt, is het belangrijk dat u op de testdag tussen 6.00 uur en 7.00 uur de voeding geeft. En daarna geen voeding meer aanbiedt. 
   • Wanneer u borstvoeding geeft, een volledige voeding aanbieden tussen 6.00 uur en 7.00 uur.  Neem daarnaast ook 335 ml afgekolfde melk mee voor eventueel na de test.
   • Het is belangrijk dat u de eigen voeding en fles van uw kind meeneemt tijdens de testdag.

    

   Wat gebeurt er bij een koemelkprovocatie test?

   U komt twee keer een ochtend met uw kind op de kinderafdeling. De ene keer krijgt uw kind koemelkvrije voeding te drinken. Dit is meestal de voeding die uw kind nu drinkt. De arts overlegt dit met u. De andere keer krijgt uw kind koemelkvrije voeding waarbij we een product toevoegen dat koemelk bevat. Uw kind krijgt steeds iets meer te drinken. In totaal drinkt uw kind afhankelijk van de leeftijd 200ml-300ml.

    

   Bij aankomst op de afdeling worden u en uw kind naar een kamer gebracht. Een verpleegkundige zal voordat de test kan beginnen enkele controles verrichten bij uw kind. Hierbij moet u denken aan het meten van de pols, ademhaling, bloeddruk, gewicht en lengte.

   De verpleegkundige overlegt met de kinderarts als er twijfels zijn of de test door mag gaan.

   De observaties bestaan verder uit controle van: mond/lippen/mondkeelholte/gelaat, neus, ogen, maagdarmkanaal, huid, lagere luchtwegen, overige klachten. Dit wordt genoteerd op een observatieformulier. Deze controles en observaties worden voor elke testvoeding herhaald.

    

   Wanneer de test is afgelopen, moet u nog twee uur met uw kind op de afdeling blijven, om eventuele reacties te kunnen waarnemen. Als er na deze tijd geen reacties waarneembaar zijn, mag u met uw kind naar huis. Als er in de loop van de dag nog reacties optreden, zoals braken, uitslag of extreem huilen, dan kunt u contact opnemen met de kinderafdeling voor advies. Dit zal dan alsnog genoteerd worden op de observatielijst.

    

   Wat gebeurt er na de test?

   Twee weken na de test is er telefonisch contact met de kinderarts. U bespreekt dan met de arts hoe de provocatietest verlopen is. Pas dan hoort u op welke van de twee ochtenden uw kind de koemelkbevattende voeding heeft gehad. Tijdens deze afspraak stelt de arts vast of uw kind een koemelkallergie heeft.

   In de periode van de testen totdat u de uitslag van de test hebt gekregen, mag u geen andere voedingen uitproberen!
    

   Vragen?

   Mocht u na het lezen van deze folder, nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de kinderafdeling, tel: (0341) 463623.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-6-2024