l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Depressie bij ouderen

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Depressie bij ouderen

   Ouderen kunnen, net als jongeren, last hebben van depressies. Bij ouderen is een depressie moeilijker te herkennen. Vaak uit de depressie zich in lichamelijke klachten. Ook wordt wel eens gedacht dat een sombere stemming of het missen van een doel in het leven bij de leeftijd hoort. Een depressie is echter niet iets dat ‘hoort’ bij het ouder worden. De meeste ouderen zijn heel tevreden met hun leven. Toch zijn er meer 65 plussers met een depressie dan men denkt. De meesten van hen kunnen heel goed behandeld worden.
    

   Kenmerken

   Kenmerken van een depressie bij ouderen zijn de volgende:

   • Een groot deel van de dag een leeg of somber gevoel hebben.
   • Prikkelbaar of geërgerd zijn, wat kan leiden tot ruzie of klagen.
   • Onverklaarbare afname van gewichtsverlies of gewichtstoename.
   • Slaapproblemen
   • Rusteloosheid
   • Vermoeidheid en futloosheid.
   • Vergeetachtigheid, moeite hebben met nadenken en zich niet kunnen concentreren.
   • Denken aan de dood of zelfdoding.
   • Vermindering seksuele gevoelens.
   • Gevoelens van hulpeloosheid of hopeloosheid.
   • Niet kunnen huilen of juist voortdurend huilen.
   • Vage lichamelijke klachten.
   • Veel piekeren.
   • Lichaam, huis of contacten met familie en vrienden verwaarlozen.

    

   Vaak zijn de klachten aan het begin van de dag het ergst. Bij ernstige depressies kan er sprake zijn van:

   • Hallucinaties: dingen zien, horen of voelen die voor anderen niet waarneembaar zijn.
   • Wanen: gedachten hebben die niet waar zijn (bijvoorbeeld denken dat men grote schulden heeft).
     

   Oorzaken

   Enkele mogelijke oorzaken van het ontstaan van een depressie op oudere leeftijd zijn:
    

   Verlies
   De dood van een dierbaar persoon of huisdier, scheiding of een verhuizing kan een depressie veroorzaken. Het kan echter ook inhouden verlies van werk (pensionering), achteruitgang van gezondheid. Als gevoelens van verdriet en rouw na verloop van tijd niet minder worden, kan er sprake zijn van een depressie.
    

   Ziekte
   Een chronische of plotselinge ziekte kan een reden zijn voor het ontstaan van een depressie. Er zijn ook ziekten die met een depressie kunnen samenhangen, zoals een hersenbloeding of infarct, bepaalde vormen van kanker, suikerziekte, de ziekte van Parkinson en schildklierstoornissen.

    

   Medicijnen
   Er zijn medicijnen die soms depressieve klachten geven als bijwerking. Het is belangrijk dat de arts weet welke medicijnen iemand gebruikt.
    

   Karakter
   Sommige mensen die weinig waardering voor zichzelf hebben, die pessimistisch van aard zijn of die erg afhankelijk zijn van anderen kunnen eerder depressief worden.
    

   Sociale omstandigheden
   Mensen zonder een hechte vertrouwensband met een ander, lopen een grotere kans om depressief te worden. Een laag inkomen, financiële problemen of relatieproblemen zijn van invloed op het ontwikkelen van een depressie.
    

   Behandeling

   Een combinatie van gesprekken en medicijnen geeft vaak het beste resultaat bij de behandeling van een depressie.
    

   Gesprekken
   Praten met een ervaren hulpverlener kan helpen bij de  behandeling van depressies, met name de minder ernstige.
    

   Medicijnen
   Er zijn verschillende soorten medicijnen tegen depressies. Per persoon moet worden bekeken welk medicijn het beste is. Verbetering treedt pas na twee of vier weken op, maar kan langer op zich laten wachten.

    

   Omgaan met depressieve ouderen

   De volgende richtlijnen kunnen u helpen bij het omgaan met depressieve ouderen:

   • Probeer er voor de ander te zijn, naar hem of haar luisteren en te praten. Het is heel belangrijk dat de ander zijn/haar gevoelens kan uiten en dat hij/zij zich geaccepteerd voelt. Ook als het gaat over gedachten aan de dood. Mensen met een depressie denken vaak na over de dood en ook hierover moeten ze kunnen praten.
   • Probeer een vast dagritme te creëren voor de ander.
   • Stel geen hoge eisen, maar richt u op kleine dingen en laat waardering blijken.
   • Neem niet alles uit handen. Laat de ander ook zelf iets doen, waardoor hij/zij zich nuttig voelt.
   • Schakel hulp in. Leven met of zorgen voor iemand met een depressie is een zware taak.

    

   Aarzel dus niet hulp in te roepen van bijvoorbeeld familie, vrienden, huisarts of wijkverpleging.

    

   De kans op depressie verkleinen

   Voor de oudere zelf zijn ook wat tips te geven om de kans op een depressie te verkleinen:

   • Probeer zo veel mogelijk het oude leefpatroon te handhaven
   • Zoveel mogelijk actief blijven
   • Zorgen voor voldoende lichaamsbeweging
   • Geregeld naar buiten gaan
   • Proberen een vast dagelijks ritme aan te houden
   • Een normaal slaappatroon handhaven
   • Blijf gezond eten en drinken.
   • Contact onderhouden met anderen
   • Praten over gevoelens en gedachten
   • De minder leuke dingen van het leven accepteren
   • Positief denken over uzelf
     

   Vragen

   Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek geriatrie, telefoonnummer (0341) 463945. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.
    

   Bronnen

   • ‘Ze moesten eens weten’, Depressie bij ouderen GGZ Breda
   • ‘Achter een lachend gezicht’, Depressie bij ouderen RIAGG Haagland
   • Depressie stichting
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 4-7-2022