l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12.00 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

Website Spoedpost Harderwijk

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

Website Huisartsenpost Lelystad

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Delier in de laatste levensfase

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Informatie voor naasten van patiënten met een delier in de laatste levensfase. 

    

   Wat is een delier? 

   Een delier is een verwardheid die plotselinge (acuut) optreedt. Dit gaat vaak samen met angst of wantrouwen. Het is meestal tijdelijk en kan enkele uren tot enkele dagen/weken duren. Dit hangt af van verschillende factoren zoals de ernst van de ziekte, de behandeling, de leeftijd en de conditie van de patiënt. Hoewel de verpleegkundigen en artsen een delier proberen te voorkomen, komt een delier vaak voor in de laatste levensfase. Door een lichamelijke oorzaak ontregelen stoffen in de hersenen, waardoor verwardheid ontstaat. Zo’n delier kan voor de patiënt en voor u als naasten een vervelende ervaring zijn. De periode van verwardheid kan variëren van enkele dagen tot weken, afhankelijk van de ernst van de lichamelijke oorzaak.
   Mensen die ouder zijn dan 65 jaar hebben een verhoogd risico op acute verwardheid.  

    

   Verschijnselen 

   Acute verwardheid openbaart zich bij iedereen anders. Veel voorkomende verschijnselen zijn: tijd, plaats en persoon door elkaar halen, minder helder van geest zijn, afwisselend wakker en suf zijn, agressiviteit, achterdocht, passiviteit of juist onrustige bewegingen en het horen of zien van dingen die er niet zijn (bijvoorbeeld: beestjes of stemmen). Verstoorde slaap, er kan verandering plaatsvinden in het slaap-waak ritme. Patiënten slapen dan overdag en zijn ’s nachts wakker. 

    

   Hoe lang kan een delier duren? 

   Het beeld kan van uur tot uur wisselen. Het kan daardoor het ene moment lijken alsof het delier voorbij is en het andere moment weer aanwezig zijn. Een delier is meestal tijdelijk en kan enkele uren tot enkele dagen/weken duren. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals de ernst van de ziekte, de behandeling, de leeftijd en de conditie van de patiënt. 

    

   Terminaal delier 

   In de laatste levensfase gaat de toestand van de patiënt steeds verder achteruit. Een delier kan een uiting zijn van de ernst van de ziekte. We noemen een delier in de laatste levensfase een ‘terminaal delier’. Er zijn dan meerdere oorzaken die het delier kunnen uitlokken. In de meeste gevallen is het dan moeilijk om alle oorzaken van de verwardheid weg te nemen. 

    

   Hoe kan de behandeling eruit zien? 

   Als iemand nog maar kort te leven heeft, is het vaak niet mogelijk om de oorzaak van het delier te vinden of deze te behandelen. Het lukt dan vaak niet om de verwardheid helemaal te laten verdwijnen. We proberen altijd om het voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken. Medicijnen om de angst en de onrust weg te nemen, helpen bij het terminale delier vaak onvoldoende. In deze situatie kunnen alle betrokkenen zich erg machteloos voelen. Om de patiënt weer rust en comfort te kunnen bieden is vaak de enige mogelijkheid de patiënt met medicijnen diep in slaap te brengen.
     

   Wat kunt u doen? 

   U kunt uw naaste steunen en proberen het contact met hem of haar te verbeteren. 

   De volgende tips kunnen daarin helpend zijn: 

   • Benadering van de patiënt: 

    • zeg wie u bent, waarom u komt en herhaal dit als dit nodig is; 
    • spreek rustig; 
    • ga op ooghoogte zitten; 
    • ga zoveel mogelijk aan één kant van het bed zitten; 
    • stel eenvoudige vragen; 
    • ga niet mee in verwarde uitspraken, probeer patiënt in plaats daarvan af te leiden; 
    • vertel wanneer u komt en weggaat en schrijf dit op. 
   • Bekende voorwerpen meenemen: foto’s, sprei, eigen muziek. 
   • Bril / gehoorapparaat meenemen. 
   • Bij grote onrust in overleg met de verpleging blijven slapen. 
   • Niet meer dan twee bezoekers per bezoekuur en in overleg met verpleging het bezoek over de hele dag verdelen. 
   • Bij slecht eten/drinken in overleg met verpleging helpen met eten en drinken en lekkernijen meenemen. 
   • U hoeft niet steeds te praten. Het is voor uw naaste vaak al fijn dat u er gewoon bent. 
   • Zorg voor een zoveel mogelijk normale dagindeling. Denk hierbij aan het op vaste tijden eten en drinken, wakker worden en rust momenten, als dat nog mogelijk is. Houdt de gordijnen bijvoorbeeld overdag (gedeeltelijk) geopend zodat uw naaste beseft dat het dag is.
      

   Meer informatie en vragen 

   Zorg daarnaast ook goed voor uzelf. Neem voldoende rust, zodat u de zorg voor uw naaste kunt blijven volhouden en ook ruimte heeft om alles te verwerken. Vraag eventueel andere familieleden en/of vrienden om hulp. Weet u niet zo goed waar u goed aan doet om uw naaste te ondersteunen? Voelt zich machteloos en/of heeft u vragen over deze plotselinge verwardheid? Blijf daar dan niet mee rondlopen! U kunt met u vragen altijd terecht bij de afdelingsverpleegkundige. 

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 3-10-2022