l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Cyclofosfamide, Nefrologie

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

    

   In deze folder vindt u informatie over de behandeling met cyclofosfamide (Endoxan®) t.b.v. nefrologie. Het doel van de behandeling met cyclofosfamide is de ontstekingsactiviteit van uw ziekte te onderdrukken. U kunt zelf een actieve bijdrage leveren aan een veilig en verantwoord medicatiegebruik. Leest u deze informatie daarom zorgvuldig.

    

   Werking en toepassing

   Cyclofosfamide is een geneesmiddel dat de celdeling remt (cytostaticum). Dankzij het onderdrukkende effect op de celdeling van ontstekingscellen wordt cyclofosfamide voorgeschreven aan patiënten met een systemische vasculitis. Bij vasculitis zijn de bloedvaten ontstoken. Soms zitten de ontstekingen in een deel van het lichaam. Wanneer de ontstekingen door het hele lichaam zitten spreken we van systemische vasculitis.

   Cyclofosfamide wordt ook gebruikt bij de behandeling tegen kanker. De dosering ligt dan echter vele malen hoger.

    

   Behandeling met tabletten

   Een tablet bevat 50 mg cyclofosfamide. Het beste kunt u het middel ’s morgens na het ontbijt innemen met een groot glas water. U dient de tabletten in het geheel door te slikken, u mag ze niet fijnmaken of er op kauwen. De tabletten mogen niet worden ingenomen met grapefruit of pompelmoessap.

   De cyclofosfamide wordt gegeven in combinatie met een hoge dosis prednison. Omdat het immuunsysteem sterk wordt onderdrukt door de twee bovenstaande medicijnen wordt uit voorzorg co-trimoxazol (een antibioticum) voorgeschreven om bacteriële infecties het hoofd te kunnen bieden. Omdat langdurig prednisongebruik osteoporose (botontkalking) veroorzaakt krijgt u het botversterkende middel Alendroninezuur, extra calcium en vitamine D. Tot slot krijgt u ter voorkoming van maagklachten een maagbeschermer.

    

   Bijwerkingen tabletten

   Het gebruik van cyclofosfamide-tabletten kan leiden tot een aantal bijwerkingen.

   Soms:

   • Maag- en darmklachten zoals buikpijn, misselijkheid, braken of diarree.

   • Irritatie van de lever (stijging van leverenzymen in het bloed).

   • Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg. Dit kan tot uiting komen door infecties, het spontaan optreden van blauwe plekken of bloedneuzen.

    

   Zelden:

   • Allergische reacties

   • Longontsteking

   • Het ontstaan van tumoren na langdurig gebruik

     

   Op langere termijn:

   • Hardnekkige blaasontsteking of bloed in de urine

   • Bij gebruik van hoge doses is in uitzonderlijke gevallen een verhoogde kans op leukemie of kanker van de urinewegen gerapporteerd

    

   Controle

   Bloed en urine controle: uw arts zal u vragen om gedurende de eerste drie maanden tweewekelijks uw bloed en urine te laten controleren om vroegtijdige tekenen van lever- blaas-of beenmergbeschadiging op te sporen. Na drie maanden zal deze bloedcontrole maandelijks plaatsvinden, gevolgd door driemaandelijkse controle. Zo nodig wordt de dosis cyclofosfamide aangepast. Indien er stoornissen in het bloed optreden, dan zijn die in het algemeen van voorbijgaande aard.

    

   Veiligheid

   • Zorg ervoor dat u zo min mogelijk huidcontact heeft met cyclofosfamide. Zorg er ook voor dat de medicijnen zo min mogelijk in aanraking komen met uw eigendommen op verschillende plaatsen bij u in huis. Gebruik daarom een vaste plek voor de inname of toediening van cyclofosfamide.

   • Ook wanneer een ander u helpt bij de inname van cyclofosfamide, is het van belang dat hij/zij géén huidcontact heeft met de medicijnen. Deze persoon wordt geadviseerd handschoenen te gebruiken.

   • Zet cyclofosfamide niet uit in een weekdoos. Bewaar cyclofosfamide in de originele verpakking tot aan het moment dat u de medicijnen gebruikt.

   • Het kauwen op de medicijnen of het breken van tabletten is niet toegestaan (tenzij anders vermeld). Wanneer u moeite heeft met het doorslikken van cyclofosfamide, neemt u dan contact op met uw arts.

   • Neem cyclofosfamide direct in nadat u deze uit de verpakking heeft gehaald. De verpakking mag u gewoon in een vuilnisemmer weggooien.

   • Was na inname van cyclofosfamide direct uw handen.

   • Als u na de inname van de tabletten moet braken, neemt u dan direct contact op met uw arts / verpleegkundig specialist. Wacht met de inname van nieuwe tabletten. Uw arts kan medicijnen tegen de misselijkheid voorschrijven. Neem de volgende tabletten in volgens schema.

   • Lever restanten van de tabletten altijd in bij uw apotheek. Deze heeft faciliteiten om het medicijn op een verantwoorde manier te vernietigen.

    

   Hygiënische maatregelen

   Tot en met drie dagen na toediening of inname van cyclofosfamide kunnen zich resten van dit middel bevinden in urine, ontlasting, braaksel en transpiratievocht.

   Er zijn diverse aandachtspunten waar u bij het gebruik van cyclofosfamide op moet letten:

   • Heren worden geadviseerd om zittend op het toilet te urineren om spatten te voorkomen.

   • Het toilet met gesloten deksel twee keer achter elkaar doorspoelen.

   • Zorg dat het toilet en was- / badgelegenheid één keer per dag worden schoongemaakt. Hierbij wegwerphandschoenen gebruiken.

   • Kleding en/of beddengoed dat in aanraking is geweest met braaksel, urine, ontlasting en/of bij extreem transpireren eerst met een koud spoelprogramma in de wasmachine spoelen en vervolgens een wasprogramma kiezen dat geschikt is voor het materiaal inclusief een voorwas.

    

   Alcohol

   Het gebruik van alcohol wordt ontraden. In combinatie met cyclofosfamide is de kans groter dat u leverfunctiestoornissen krijgt. Overleg het gebruik van alcohol met uw behandelend arts.

    

   Zon

   Beperk blootstelling van de huid aan zonlicht en uv-straling door het dragen van beschermende kleding. Gebruik, bij blootstelling van de huid aan de zon, een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

    

   Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

   Zowel bij mannen als vrouwen kan cyclofosfamide leiden tot blijvende onvruchtbaarheid.

   • Aan mannen met een kinderwens wordt geadviseerd om vóór behandeling via de Fertiliteitspolikliniek sperma te laten invriezen.

   • Cyclofosfamide mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding.

   • Cyclofosfamide kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Zowel aan mannen als vrouwen wordt geadviseerd om tijdens de behandeling voor een betrouwbare anticonceptie te zorgen en deze, na beëindiging van de behandeling, tot minstens drie maanden voort te zetten.

    

   Seksualiteit

   Het is niet bekend of en in welke mate cyclofosfamide wordt opgenomen in sperma of het slijmvlies van de vagina. Gebruik de eerste 72 uur na het gebruik van cyclofosfamide daarom bij het vrijen een condoom.

    

   Redenen om een arts te waarschuwen

   • Koorts (vanaf 38,5º C)

   • Koude rillingen

   • Kortademigheid

   • Langdurige bloedneuzen (langer dan dertig minuten)

   • Aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan dertig minuten)

   • Bloed in de ontlasting of urine

    

   Vragen

   Voor vragen en/ of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw arts of de verpleegkundig specialist nefrologie.

    

   Uw arts: …………………………………………………………………………………………………….

    

   Verpleegkundig Specialist Nefrologie: ……………………………………………………………….....
   Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………....
   Aanwezig op maandag t/m donderdag tussen 8.00 – 16.30 uur

    

   Of via de poli interne
   Telefoonnummer:                 0341 – 463747
   Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 – 17.00 uur

    

   Buiten kantooruren afdeling 2 west
   Telefoonnummer:                 0341 - 463689

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 17-5-2022