l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

COPD, onderzoeken

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Afspraakgegevens

    

   Er is voor u een afspraak gemaakt met de volgende gegevens:

    

   Dag:    ______________
   Datum:    ______________
   Tijd:    ______________

    

   Op die dag krijgt u meerdere onderzoeken in de volgende volgorde:

   • ECG (hartfilmpje)               functieafdeling 1.62
   • Longfunctie                        functieafdeling 1.62
   • 6 minuten wandeltest
   • X-Thorax (longfoto)            röntgen 0.78
   • Uitslag bij de longarts        1.24/1.42

    

   U meldt zich op de functieafdeling op de 1e etage, bewegwijzeringsnummer 1.62 voor ECG en longfunctie.

    

   Bij verhindering dient u ons minstens 24 uur van te voren te berichten daar wij anders genoodzaakt zijn dit verzuim in rekening te brengen.

    

   ECG-hartfilmpje (route 1.62)

   Doel van het ECG-onderzoek

   Bij het ECG-onderzoek wordt er een electrocardiogram van u gemaakt. Dat wil zeggen dat de electrische impulsen van uw hart worden geregistreerd. Op deze manier kan men bepalen hoe uw hartfunctie is en of er afwijkingen zijn.
    

   Wie verricht het onderzoek?

   Uw specialist/huisarts geeft opdracht tot dit onderzoek. Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een medewerker van de functieafdeling. Deze legt u uit wat er gebeurt. Als u vragen hebt kunt u die natuurlijk stellen.
    

   Opzet en duur van het onderzoek 

   Het onderzoek neemt weinig tijd in beslag:
   Voorbereiding: ± 5 minuten
   Registratie: ± 2 minuten
   Het totale onderzoek duurt dus nog geen 10 minuten.
    

   Voorbereiding 

   Nadat u uw bovenkleding hebt opgehangen neemt u plaats op de onderzoekstafel. Er wordt een aantal electrodes bevestigd op uw borst, armen en benen. Dit zijn dopjes die via een snoer in verbinding staan met het meetinstrument. De dopjes worden met een pasta op de huid vastgezet. De pasta geleidt de te meten stroompjes, die bij iedereen in het lichaam voorkomen.
    

   Registratie 

   Vervolgens zal men u verzoeken stil te liggen, dus niet te bewegen. De spieren zijn dan slap. Gedurende ongeveer een minuut zullen de stroompjes van uw hart geregistreerd worden. U voelt hier helemaal niets van. Het onderzoek is volkomen pijnloos. Het resultaat is een grafiek van uw hartslag: het electrocardiogram (ECG).

    

   Longfunctie (route 1.62)

   Aandachtspunten

   • U hoeft voor het onderzoek niet  nuchter te zijn. U kunt dus gewoon eten en drinken zoals u gewend bent.   
   • Medicatie mag u gewoon doorgebruiken.
   • Neemt u al uw medicijnen echter wel mee op de dag van het onderzoek.
   • Alle overige medicijnen moet u op de dag van het onderzoek gewoon doorgebruiken.
   • Als u antibiotica of prednison gebruikt, neemt u dan contact op met de longfunctieafdeling, 0341-463541.
   • Niet roken. Probeert u minimaal 24 uur van te voren niet te roken.
   • Als u aan een rolstoel gebonden bent of om andere lichamelijke redenen niet in staat bent om in een kleine ruimte te zitten, dan kunnen wij de metingen ook op een ander apparaat uitvoeren. Geeft u dit echter wel aan bij uw specialist of belt u met de longfunctie afdeling.

    

   Informatie over het longfunctie onderzoek 

   Waarom een longfunctie onderzoek?
   Met een longfunctie onderzoek wordt er gekeken naar het functioneren van uw longen. Er wordt onder andere gekeken naar het volume, de kracht en de doorgankelijkheid van de longen en luchtwegen. Ook wordt er gekeken of er extra lucht achterblijft in de longen.

    

   De onderzoeken worden uitgevoerd door de longfunctie analist(e).
    

   Hoe verloopt het onderzoek?
   U neemt plaats in een soort telefooncel, de zogenaamde bodybox. U krijgt rustig de gelegenheid te wennen aan de ruimte met de deur open. De longfunctie analist(e) meet en noteert enige persoonsgegevens in de computer: lengte, gewicht, geboortedatum, etc. Deze informatie geeft aan hoe uw longfunctie in ideale omstandigheden zou kunnen zijn en of er in uw geval van afgeweken wordt. Als met de registratie begonnen wordt, krijgt u een mondstuk in de mond en een klem op uw neus om te voorkomen dat u met uw neus ademt. U ademt via het apparaat kamerlucht in. De deur van de bodybox gaat bij een aantal metingen dicht, niet bij alle metingen. De longfunctie analist(e) is echter nog goed te verstaan en legt u gedurende het onderzoek uit wat er gebeurt.
    

   Hoe lang duurt het onderzoek?
   Het longfunctie onderzoek zal dat ongeveer 60 minuten in beslag nemen.

    

   Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?
   Wilt u er aan denken de volgende voorwerpen mee te nemen als u voor uw onderzoek komt:

   • Een patiëntenpas van ziekenhuis St Jansdal
   • Een geldig legitimatiebewijs
   • Al uw medicatie
     

   Na het onderzoek
   Na het onderzoek kunt u uw normale patroon van medicatie inname hervatten. De longfunctie analist(e) zal eventuele verdere instructies meegeven als dit noodzakelijk is. Dit gezien het verloop van het onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken die gepland staan. 
    

   6 minuten wandeltest

   Met behulp van dit onderzoek wordt er gekeken naar de maximale loopafstand die u in 6 minuten kunt behalen. De meting wordt uitgevoerd door de longfunctie analist(e).
    

   Niet nuchter
   U hoeft niet nuchter te komen. U kunt dus gewoon eten en drinken.
    

   Inspanning
   Voor het onderzoek geen zware inspanningen leveren, dus niet op de fiets komen.
    

   Medicatie
   Uw medicijnen mag u gewoon doorgebruiken, tenzij uw specialist iets anders met u afgesproken heeft.
    

   Het onderzoek 

   De longfunctie analist(e) noteert enige persoonsgegevens. Daarna zult u meegenomen worden naar de begane grond omdat daar de test afgenomen zal worden. De longfunctie analist(e) zal dan aan u vragen om rustig heen en weer te gaan lopen over een afgezet parcours wat u 6 minuten moet volhouden. Tijdens het heen en weer lopen zal uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed in de gaten gehouden worden. Na de test zal de longfunctie analist(e) u nog vragen naar uw klachten en moet u nog een lijstje invullen over de mate van kortademigheid.

    

   Röntgen (route 0.78) 

   Hier kunt u een longfoto laten maken.

    

   Poli longgeneeskunde (route 1.24/1.42) 

   Bij de longarts krijgt u de uitslagen van alle onderzoeken die er gedaan zijn.

    

   Tot slot 

   Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u vragen over deze test, schrijft u ze dan op en neemt u contact op met de longfunctie afdeling. Telefoon  (0341) 463538

    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 23-10-2021