l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Cliëntenraad (CR)

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   De cliëntenraad (CR) 

   De cliëntenraad is de spreekbuis voor alle cliënten die gebruik maken van ziekenhuis St Jansdal. Samen met de medewerkers van het ziekenhuis proberen wij de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te laten zijn. Wij behandelen geen individuele klachten, maar juist wel zaken waarmee iedere patiënt te maken kan krijgen.

     

   De cliëntenraad bestaat uit diverse leden die in het verzorgingsgebied van ziekenhuis St Jansdal (NW-Veluwe en Flevoland) wonen. Zij voelen zich daardoor zeer betrokken bij de kwaliteit van de zorg. Wij komen regelmatig onderling en met de raad van bestuur bijeen om onderwerpen te bespreken die voor u van belang zijn.

     

   Onze missie is: Focus op het welbevinden van cliënten, die met liefde en compassie de beste zorg in een helende omgeving ontvangen.
     

   Uw wens is onze zorg  

   Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg die er bestaat van vakkundige en begripvolle artsen en verpleegkundigen. Maar ook een kamer met de nodige privacy, voorzieningen en een smakelijke maaltijd. Wij, leden van de cliëntenraad, behartigen de belangen voor u, die op de zorg van ziekenhuis St Jansdal bent aangewezen.

     

   U kunt als (huidig, gewezen of eventueel toekomstig)cliënt van dit ziekenhuis via ons meepraten en meedenken over een zo goed mogelijk verblijf in het ziekenhuis.

   Om te kunnen adviseren is het voor ons belangrijk uw wensen en ideeën te kennen.

   De cliëntenraad is dus van belang voor iedere huidige én toekomstige patiënt.

   Wij zijn er voor u en namens u; laat uw wensen en ideeën horen, want iedere wens is een advies. 

     

   Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

   Deze wet regelt dat zorginstellingen, waaronder ook het St Jansdal, een cliëntenraad heeft.

   Ook heeft de raad van bestuur van het ziekenhuis St Jansdal de plicht om de cliëntenraad - gevraagd of ongevraagd - te laten adviseren over verschillende onderwerpen.

    

   En dat doen we ook. 

   Wij denken dan niet alleen aan de kwaliteit van zorg, maar ook aan zaken zoals: 

   • Als cliënt en behandelaar met de juiste argumenten samen beslissen over onderzoeken en behandelingen; wat doen we wel, wat niet. 
   • De juiste zorg op de juiste plek; zorg dichtbij als het kan, veraf als het moet. 
   • E-health: het gebruik van digitale toepassingen in de zorg en thuis;.
   • Toepassing van het digitale patiëntendossier 'Mijn St Jansdal'.

    

   Ook houdt de cliëntenraad veel praktische zaken in de gaten en bevraagd de raad van bestuur zo nodig over:

   • Hoe snel kan men een afspraak maken? 
   • Hoe staat het met de wachttijden en hoe gaat men daarmee om? 
   • Hoe staat het met de bereikbaarheid en parkeergelegenheid? 
   • Hoe is de opname, ontvangst en ontslag? 
   • Hoe staat het met de voorlichting door hulpverleners aan de patiënt? 
   • Hoe is de bejegening en zorgzaamheid? 
   • Waar kun je terecht met (medische) vragen? 
   • Hoe gaat men met klachten om? 
   • Hoe staat het met de nazorg? 

    

   Samenstelling van de Cliëntenraad (per 01-01-2022)   

   De cliëntenraad (CR) van ziekenhuis St Jansdal bestaat uit:

    

     Vacature 

    Voorzitter cliëntenraad 

    Regio 

    Marjan Nieuwenhuis
    Vicevoorzitter cliëntenraad sinds 2015
    Regio Flevoland

    Aart-Jan Smits  

    Lid cliëntenraad sinds 2019 

    Regio Flevoland 

    Thom Ummels  

    Lid cliëntenraad sinds 2020 

    Regio Flevoland 

    Henriëtte Maas
    Lid cliëntenraad sinds 2021
    Regio NW-Veluwe

    Ellis Temminck-Smeets  

    Lid cliëntenraad sinds 2021 

    Regio NW-Veluwe 

    Joop de Jager  

    Lid cliëntenraad sinds 2021 

    Regio Flevoland 

    Nel Buis-van der Kooij
    Lid cliëntenraad sinds 2021
    Regio NW-Veluwe

    Vacature 

    Lid cliëntenraad 

    Regio 

    Vacature  

    Lid cliëntenraad 

    Regio 

    De cliëntenraad wordt ondersteund door: 

    

    Tjerk Rintjema 

    Ambtelijk secretaris cliëntenraad 

    Wekelijks aanwezig op dinsdag en woensdag

     

   Bereikbaarheid 

   U kunt de cliëntenraad bereiken via e-mail: clientenraad@stjansdal.nl

   Ook kunt u ons bereiken via het bestuurssecretariaat, telefoon: 0341- 463 911.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 27-1-2022