l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Centrum voor thuisbeademing (CTB) (met filmpje)

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

    

   Klik op de afbeelding om deze folder te bekijken met beeld en geluid (Indiveo).

    

   Chronische beademing

   Wat is chronische beademing?

   Tekst video:

   Als uw ademhaling niet goed werkt als gevolg van een bepaalde ziekte, kunnen er klachten ontstaan. Uw zorgverlener kan in deze situatie langdurige beademing voorstellen. Dit wordt ook wel chronische beademing genoemd. Het woord ‘chronisch’ betekent dat het blijvend is. Chronische beademing is dus een blijvende ondersteuning van uw ademhaling met behulp van een apparaat. Het beademingsapparaat is een hulpmiddel om de ademhaling te ondersteunen of te verbeteren. De ondersteuning van uw ademhaling vindt meestal ’s nachts plaats. Als het nodig is kan de beademing worden uitgebreid naar andere delen van de dag of zelfs de hele dag. Het doel van langdurige beademing is om uw klachten te verminderen en daarmee de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

    

   Voordelen van thuisbeademing

   Chronische beademing kan leiden tot minder koolzuur en meer zuurstof in uw bloed. Dit kan de volgende voordelen opleveren:

   • Betere inspanningsmogelijkheid
   • Minder vermoeidheid
   • Beter slapen
   • Levensverlenging
   • Minder ziekenhuisopnamen

    

   Het vooronderzoek

   Om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor chronische beademing, vindt er een vooronderzoek plaats bij het Centrum voor Thuisbeademing.

    

   Tekst video:

   • Wanneer u bij het CTB bent aangemeld, wordt u door uw behandelend arts uitgenodigd op de polikliniek.
   • Tijdens uw bezoek krijgt u informatie over de mogelijkheden voor thuisbeademing.
   • En u kunt de beademingsapparatuur zien en voelen.
   • Samen met uw zorgverleners bespreekt u uw situatie, uw klachten en uw medische voorgeschiedenis.
   • Ook wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan, waarbij er naar uw hart en longen wordt geluisterd.
   • Daarnaast kunnen er ook aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Bijvoorbeeld een longfunctieonderzoek of een bloedgasbepaling.
   • Als alle gegevens bekend zijn krijgt u te horen of u in aanmerking komt voor chronische beademing en of dit thuis kan plaatsvinden.
   • In sommige gevallen kan het zijn dat thuisbeademing alleen lukt met de hulp van zorgverleners. Dit kan iemand uit uw omgeving zijn of een thuiszorgverpleegkundige.
   • In enkele gevallen is na starten van de beademing een opname in een verzorgings- of verpleeghuis noodzakelijk.

    

   Actueel Medicatie Overzicht

   Neem bij uw aanmelding een lijstje met medicijnen mee die u gebruikt. Dit wordt ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd.

    

   Neem iemand mee

   Om u te ondersteunen adviseren wij om iemand uit uw omgeving mee te nemen.

    

   Wachtlijst

   Als uit onderzoek blijkt dat u in aanmerking komt voor chronische beademing, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

    

   De opname om u voor te bereiden op de thuisbeademing

   Tekst video:

   • Tijdens uw opname gaan we gedurende een aantal dagen met elkaar kijken naar hoe u in het dagelijks leven het beste om kunt gaan met chronische beademing.
   • Dit doet u samen met een team van experts en is altijd maatwerk.
   • De opname kan 5 tot 7 dagen duren.
   • Vergelijk de opname met verschillende puzzelstukjes die we met elkaar op de juiste plaats leggen.
   • Tijdens de opname leert u om te gaan met de beademingsapparatuur door deze zelf uit te proberen en slaapt u met deze apparatuur zodat u er al aan kunt wennen.
   • Ook worden enkele waarden tijdens de slaap gemeten. Hiermee wordt het effect van de beademing beoordeeld.
   • We proberen u zo goed mogelijk te helpen zodat u zich thuis zelf kunt redden met de beademing.
   • Tijdens de opname krijgt ook uw partner, familielid of mantelzorger instructies over het gebruik van beademingsapparatuur en over de verzorging die beademing met zich mee brengt.

    

   De opname in het Centrum voor Thuisbeademing duurt 5 tot 7 dagen.

    

   Bericht aan uw huisarts

   Aan het einde van de opname ontvangt uw huisarts een bericht van het Centrum voor Thuisbeademing.

    

   Na de opname

   Indien nodig kan een verpleegkundige de beademingsapparatuur thuis installeren en de thuiszorg instrueren. Een verpleegkundige van het CTB komt u in principe één keer per jaar bezoeken om de beademing te begeleiden en te controleren. Als het nodig is gebeurt dit vaker.

    

   Daarnaast vindt er één keer per jaar:

   • een nachtelijke thuismeting plaats;
   • een controle plaats op de poli bij de longarts.

    

   Meer informatie

   Het Centrum voor Thuisbeademing (CTB)

   In Nederland zijn er vier centra voor thuisbeademing. Een daarvan bevindt zich in het UMC Utrecht. Het Centrum voor Thuisbeademing bestaat uit een team van artsen, verpleegkundigen en ondersteuners.

    

   Het streven van het Centrum voor Thuisbeademing is het ondersteunen en verbeteren van de ademhaling, zodat het mogelijk blijft om thuis zelfstandig te functioneren.

    

   Als uw ademhaling minder goed werkt, is dit vaak als eerste tijdens de slaap te merken. Beademing vindt daarom in de meeste gevallen vooral ’s nachts en soms tijdens de middagslaap plaats. De beademingsmachine ondersteunt de ademhaling of neemt de ademhaling volledig over. Hierdoor hoeft u zich minder in te spannen om te kunnen ademen.

    

   Het CTB stelt apparatuur beschikbaar die bij chronische beademing gebruikt wordt. De beademing kan op verschillende plekken plaatsvinden, bijvoorbeeld thuis, in een woonvorm, in een verpleeg- of verzorgingshuis of bij een tijdelijke opname in een revalidatiekliniek.

    

   Het ademhalingsstelsel

   Tekst video:

   Ons ademhalingsstelsel ook wel het respiratoire systeem genoemd, bestaat uit verschillende onderdelen. We onderscheiden de bovenste luchtwegen: de neus, mondholte- en keelholte en de onderste luchtwegen: de grote- en kleine luchtwegen en de longblaasjes. Deze vormen samen de rechter en linker long. De longen bevinden zich in de borstkas die aan de binnenkant met het borstvlies bekleed is. Ook om onze longen bevindt zich een vlies, het longvlies. Dit vlies verdeeld onze linkerlong in 2 en de rechterlong in 3 kwabben. Tussen het borsten longvlies bevindt zich een vacuüm. Onze longen hebben een spons-achtige structuur. Dit komt door de grote hoeveelheid longblaasjes, ook wel de alveoli genoemd. De longblaasjes worden omgeven door een netwerk van dunne bloedvaatjes: de haarvaten van de long. Onder onze longen bevindt zich het middenrif. Dit is een belangrijke spier met peesplaat die de longen en de buik van elkaar scheidt. Als we inademen trekt ons middenrif, naar beneden en gaat de ribbenkast omhoog en naar buiten. Inademen is een actief proces. Door het vacuüm tussen het borstvlies en het longvlies beweegt de long met de ribbenkast mee naar buiten en met het middenrif mee naar beneden, waardoor de inhoud van de long toeneemt. Door de toenemende inhoud ontstaat er een onderdruk in de longen, waardoor er verse lucht, met daarin zuurstof, gaat stromen door de bovenste luchtwegen, richting de longblaasjes. In deze longblaasjes vindt de gas-wisseling plaats. De ingeademde zuurstof wordt via de longblaasjes afgegeven aan het bloed en naar onze organen getransporteerd.

   Het afvalgas dat onze organen produceren, koolzuur, wordt door ons bloed naar de longen gebracht om via de longblaasjes en de luchtwegen uitgeademd te worden. Tijdens het uitademen ontspant ons middenrif en komt deze omhoog. De ribbenkast zakt weer naar beneden waardoor de inhoud van de borst afneemt en er een overdruk in de longen ontstaat. Door deze overdruk gaat er lucht stromen vanuit de longblaasjes richting de mond en de neus. Uitademen is een passief proces.

    

   Meer informatie

   Meer informatie kunt u vinden op de website van het Centrum voor Thuisbeademing van het UMCU, de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) of de Vereniging Samenwerkingsverband, Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA).

    

   Centrum voor Thuisbeademing Utrecht (CTB) - UMC Utrecht

   www.spierziekten.nl

   www.vsca.nl

    

   Wilt u de informatie ook bekijken in een animatiefilmpje? Klik dan hier.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 24-7-2024