l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Bloeddruk, 24-uurs meting

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Waarom deze 24-uurs meting?

   Bij u zal een 24-uurs bloeddrukmeting verricht gaan worden. Deze meting wordt gedaan met als doel een beter inzicht te krijgen in hoe uw bloeddruk zich over een hele dag en nacht gedraagt.

    

   Onze bloeddrukregulatie is een complex gebeuren waarbij variatie een bekend gegeven is: normaal is de bloeddruk lager als we slapen; bij inspanning en emoties bijvoorbeeld stijgt hij veelal. Er zijn abnormale situaties waarbij dergelijke normale gebeurtenissen niet goed verlopen.

    

   Verder kan het zo zijn dat patiënten hoge bloeddruk lijken te hebben tijdens meting in de spreekkamer, terwijl het in werkelijkheid nogal meevalt: de zogenaamde ‘witte jas hoge bloeddruk’.

    

   Sommige mensen ervaren bepaalde klachten of verschijnselen, die zij toeschrijven aan hun hoge bloeddruk of aan de medicijnen die daarvoor ingenomen moeten worden.

    

   Méér metingen, over dag en nacht verdeeld, zoals met deze meetmethode, dan alleen een enkele meting tijdens het spreekuur, kunnen vaak meer duidelijkheid verschaffen in de hierboven beschreven situaties.

    

   Hoe gaat de 24-uursmeting in z’n werk?

   Door de polikliniekassistente wordt de apparatuur aangesloten op de polikliniek. Om uw arm wordt een bloeddrukmanchet aangebracht, net als bij een ‘gewone’ bloeddrukmeting. Een kastje iets groter dan een sigarettendoosje zal op de heup gehangen worden. Dit zorgt voor de metingen en het opslaan van de meetwaarden, die dan nadien in het ziekenhuis via een computer uitgelezen kunnen worden. Na het aansluiten van de apparatuur kunt u weer naar huis.

    

   Overdag tussen 07.00 en 23.00 uur wordt 3 x per uur gemeten, ‘s nachts tussen 23.00 en 07.00 uur 1 x per uur. Overdag geeft het apparaat een pieptoon om te waarschuwen dat de meting begint; direct daarna zal een trillend geluid of gevoel op de heup waar te nemen zijn en merkt u dat de manchet om de arm opgeblazen wordt.

    

   Het is zeer belangrijk op dat moment stil te staan of te zitten met de arm in afhangende positie naast het lichaam. Dit in verband met storingsgevoeligheid en reproduceerbaarheid van de metingen.

    

   ‘s Nachts zult u normaliter in bed liggen, met het apparaat ergens aan het hoofdeinde van het bed. De pieptoon blijft dan achterwege, om de nachtrust hopelijk zo min mogelijk te verstoren.
    

   De manchet wordt vaak vrij hard opgeblazen. Soms leidt dit zelfs tot een blauwe plek op de bovenarm, want er wordt vaak gemeten! Dit is tijdelijk ontsierend, onschuldig en kennelijk bij de huidige apparatuur nog niet geheel te vermijden.

    

   Het is belangrijk dat de bloeddrukmanchet behoorlijk op zijn plaats blijft zitten; een millimetertje verschuiven kan overigens beslist geen kwaad. Daartoe zal met een stift een markering op de binnenzijde van de bovenarm gezet worden. Hier loopt de slagader onder waar de bloeddruk gemeten wordt. Op de bloeddrukmanchet staat aan de onderzijde een pijltje met ernaast de afkorting ‘art.’, hetgeen staat voor arterie ofwel slagader. Beide dienen dus bij elkaar in de buurt te blijven.

    

   De manchet zit met klittenband vast en kan daarmee zo nodig, als hij bijvoorbeeld wat af gaat zakken, iets strakker gezet worden. Eventueel is het zelfs mogelijk hem ‘s morgens even af te doen als u wilt douchen. Zorg dan dus wel dat de pijl met ‘art’ aan de onderzijde van de manchet weer bij de gemarkeerde plaats komt. Na 24 uur komt u terug naar de polikliniek om het een en ander in te leveren en zal de polikliniek assistente de apparatuur ontkoppelen. Vaak wordt dan zo nodig meteen een nieuwe afspraak gemaakt voor het spreekuur.

    

   Is dit de ultieme nieuwe en enige bloeddrukmeting geworden?

   Na meer dan 30 jaar ervaring en onderzoek is de 24 uurs bloeddrukmeting nog altijd niet enig zaligmakend. De resultaten van deze meting zullen dan ook gebruikt worden naast de metingen die gedaan zijn op het polikliniekspreekuur en/of bij de huisarts, om zo tot een op maat gesneden behandelplan voor uw (hoge) bloeddruk te komen.

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-7-2024