l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

BiPAP-apparaat

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   De longarts heeft u verteld dat u ondersteuning bij uw ademhaling nodig heeft. Deze onder-steuning krijgt u door middel van het BiPAP-apparaat. In deze folder staat uitleg voor u en uw familie. U leest wat het BiPAP-apparaat is en krijgt uitleg over de functie en de werking van het apparaat.
    

   Wat is het BiPAP-apparaat?

   Het BiPAP-apparaat is een apparaat dat met een slang vastzit aan een mond-neusmasker. Het apparaat blaast lucht in uw longen. Op deze manier helpt het apparaat u om voldoende lucht in en uit de longen te krijgen.

   BiPAP-apparaat    mond-neusmasker
    

   Waarom heeft u het apparaat nodig?

   Tijdens de inademing stroomt lucht naar de longen. In de longen zitten longblaasjes die ervoor zorgen dat zuurstof (O2) vanuit de lucht wordt opgenomen in het bloed. Tegelijkertijd wordt koolzuurgas vanuit het bloed afgegeven aan de longblaasjes. Dit koolzuurgas (CO2) wordt met de uitademing uit de longen verwijderd. De lucht in de longblaasjes wordt dus ververst door in en uit te ademen. Op dit moment heeft u problemen met ademhalen. Hierdoor wordt in uw longen niet genoeg zuurstof opgenomen en kan er niet genoeg koolzuurgas worden afgegeven.

   Het BiPAP-apparaat ondersteunt uw ademhaling, waardoor het u minder moeite kost om te ademen. Het zuurstof- en koolzuurgasgehalte wordt hierdoor op een beter peil gebracht en gehouden.
    

   Hoe werkt het apparaat?

   U krijgt een masker op uw gezicht dat met een slang vastzit aan het BiPAP-apparaat.

   • ‘Bi’ staat voor Bi-level, omdat u bij het ademhalen op twee niveaus geholpen wordt: bij het inademen en bij het uitademen.
   • ‘PAP’ staat voor Positive Airway Pressure. Dit betekent dat er altijd een positieve druk in de luchtwegen zal zijn, waardoor de lucht beter door de luchtwegen stroomt en de longen voldoende verse lucht krijgen.

    

   Bij het inademen levert het apparaat een hoge luchtstroom. Hierdoor kost het inademen minder moeite en wordt de ingeademde lucht als het ware de longen in geduwd.

   Tijdens de uitademing neemt de kracht van de luchtstroom af. Doordat er een lage luchtstroom aanwezig blijft zullen de luchtwegen minder snel dichtklappen. Hierdoor wordt de uitademing beter en makkelijker.

    

   Het eerste gebruik

   Als u voor de eerste keer het BiPAP-apparaat gaat gebruiken, is het de bedoeling dat u eerst deze folder te lezen krijgt. De verpleegkundige vraagt na of u de informatie begrepen heeft en geeft u zonodig mondelinge toelichting. Vervolgens wordt het apparaat aangezet en hoort u even een luide pieptoon. Daarna wordt het masker al blazend over uw gezicht geplaatst en met klittenband vastgemaakt. U kunt nu ervaren hoe het masker zit en hoe de luchtstroom uit het apparaat aanvoelt. Het is de bedoeling dat u geleidelijk aan de luchtstroom went en rustig gaat ademhalen. Meestal geeft het na de eerste gewenning een verlichtend gevoel.

   Het kan zijn dat u erg benauwd bent waardoor het masker bedreigend aanvoelt. Daarom blijft de verpleegkundige in het begin bij u in de buurt en laat u zien hoe u het masker zelf van uw gezicht kunt halen.
    

   Wanneer u het masker op heeft

   • Kunt u wel praten, maar bent u door het masker minder goed te verstaan.
   • Kunt u via het masker zuurstof toegediend krijgen.

   • Kunt u het apparaat af en toe horen piepen, als dit aan blijft houden komt de verpleegkundige even kijken. Vaak zit het masker dan niet helemaal goed meer.

   • Zal de verpleegkundige extra alert zijn op een goede mond verzorging, omdat u mond en lippen sneller droog worden door de lucht die het apparaat in uw longen blaast.

   • Als u wat wilt eten moet het masker even af.

   • Geef het door aan de verpleegkundige wanneer het masker teveel knelt, dit om te voorkomen dat de huid kapot gaat.

    Als u een aantal keer per dag vernevelt zal de BiPAP af worden gedaan zodat u kan vernevelen.

    

   Effect van het apparaat

   Op diverse manieren kan het effect van het BiPAP-apparaat gemeten worden. De arts beslist op welke manier en hoe vaak het bij u gedaan wordt. Er zijn twee manieren waarop het gemeten kan worden:

   • Bloedgas: Momentopname waarbij bloed wordt afgenomen, naast de hoeveelheid zuurstof in het bloed kan ook de hoeveelheid koolzuurgas worden gezien.
   • Een aantal keren per dag wordt ook de saturatie aan de vinger gemeten om te kijken of u voldoende zuurstof in het bloed heeft.
     

   Aan de hand van de uitslagen zal de arts bekijken of de instellingen van het apparaat aangepast dienen te worden.
    

   Duur ademhalingsondersteuning

   Het ondersteunen van de ademhaling met een BiPAP-apparaat wordt gedaan tot het probleem met uw longen gestabiliseerd is en u weer zonder ondersteuning kunt ademhalen. Naarmate u meer herstelt mag het BiPAP-apparaat steeds vaker en langer af, totdat de arts besluit dat de behandeling met het BiPAP-apparaat helemaal gestopt kan worden.
    

   Vragen

   Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd bij de arts of verpleegkundige terecht die voor u of uw familielid zorgt.

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 15-7-2024